Augmintin 1g ทานวันละ3เวลา ทานมา14เม็ด ครบโด๊สไหมคะ

[19 ธันวาคม 2559 : 18:17:25]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ถามถึงยา Augmintin 1g ค่ะคืออาการแบบไซนัสอักเสบ จะเป็นปีละครั้ง ช่วงอากาศเย็นค่ะ ทุกปีซื้อ คาวูมอก มาทาน แต่จำได้ว่า ทาน1 กล่อง 20 เม็ด เหลือทิ้ง1เม็ด กินแค่เช้าเย็น มาครั้งนี้เภสัชแนะใก้ทาน 3เวลา ก็เลยงงว่าทานเยอะไปไหม นี่ทานมา 14 เม็ด วันละ3 เม็ด ก็4-5วันนี่ค่ะ เหมือนอาการก็ทรงๆ ไม่หาย แต่รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะ ไม่ได้ทานยาแก้แพ้ หรือพ่นยาตัวไหนเลยค่ะ วันนี้ทานยาเม็ดสุดท้ายไปตอนเที่ยง ควรซื้อมาทานต่อไหมคะ? เพิ่งมาอ่านเจอ คนอื่นแค่วันละ1เม็ดเอง นน,70Kg สูง 172cm ค่ะ เราจัดว่าทานเยอะเกินไปไหม แรงไหม จะดื้อยาไหม
จาก กนกพร Nil...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
แม่บ้าน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบขนาดรับประทาน/ใช้ยา
IP [ 1.46.8.1xxx.xxx ]

[8 มี.ค. 60 : 12:03:39] ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์/นศภ.จิดาภา นุ้ยแนบ . IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Augmentin เป็นชื่อการค้าของยา amoxicillin-clavulanate เป็นยาฆ่าเชื้อที่ใช้เป็นทางเลือกแรกในการรักษาโรคไซนัสอักเสบแบบเฉียบพลัน ซึ่งขนาดยาที่ใช้ต่อวัน มี 2 แบบดังนี้

1. Augmentin 625 มิลลิกรัม (ประกอบด้วยตัวยา amoxicillin 500 มิลลิกรัมและ clavulanate 125 มิลลิกรัม) กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ระยะเวลาที่ใช้ 5 – 7 วัน [1-3] หรือ
2. Augmentin 1 กรัม (ประกอบด้วยตัวยา amoxicillin 875 มิลลิกรัมและ clavulanate 125 มิลลกรัม) กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ระยะเวลาที่ใช้ 5 – 7 วัน [1-3]

ข้อมูลจากการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้ยารักษาโรคไซนัสอักเสบระหว่างการใช้ยาแบบช่วงสั้น (3-7 วัน) กับการใช้ยาแบบช่วงยาว (6-10) วัน พบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาและอัตราการกลับเป็นโรคซ้ำของการใช้ยาในระยะเวลาสั้นกับยาวไม่แตกต่างกัน โดยการใช้ยาแบบสั้น 5 วัน มีข้อดีกว่าคือ เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อาการท้องเสีย, คลื่นไส้, อาเจียนต่ำกว่าการใช้ยาแบบยาว 10 วัน [4]

จากคำถามของผู้ป่วย
1.การใช้ Augmentin เพื่อรักษาไซนัสอักเสบสามารถกินได้ 2 แบบ คือ ขนาดยา 625 มิลลิกรัม กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หรือ ขนาดยา 1 กรัม กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
2.การกิน Augmentin ในครั้งนี้ของผู้ป่วย หากเป็นขนาดยา 625 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นการกินยาที่ถูกต้องแล้ว แต่หากเป็นการกินขนาดยา 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ถือว่าเป็นการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งอาจมีอาการข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารได้ เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสีย แต่อาการดังกล่าวเป็นอาการที่ไม่รุนแรง [5] กรณีที่มีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ ส่วนในประเด็นระยะเวลาการกินยา ผู้ป่วยได้กินยามาเกือบจะครบ 5 วัน ซึ่งเพียงพอแล้ว
เอกสารอ้างอิง
อกสารอ้างอิง
1. Chow AW, Benninger MS, Brook I, Brozek JL, Goldstein EJ, Hicks LA, Pankey GA, Seleznick M, Volturo G, Wald ER, File TM Jr; Infectious Diseases Society of America. IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis. 2012 Apr;54(8):e72-e112.
2. Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, Brook I, Ashok Kumar K, Kramper M, Orlandi RR, Palmer JN, Patel ZM, Peters A, Walsh SA, Corrigan MD. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Apr;152(2 Suppl):S1-S39.
3. Patel ZM, Hwang PH, Deschler DG, Calderwood SB, Thorner AR. Uncomplicated acute sinusitis and rhinosinusitis in adults: Treatment. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. Accessed on Feb 26, 2017.
4. Falagas ME, Karageorgopoulos DE, Grammatikos AP, Matthaiou DK. Effectiveness and safety of short vs. long duration of antibiotic therapy for acute bacterial sinusitis: a meta-analysis of randomized trials. Br J Clin Pharmacol. 2009 Feb;67(2):161-71.
5. Amoxicillin/Clavulanate. In: DRUGDEX® System [database on the Internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited 2017 Feb 25]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์/นศภ.จิดาภา นุ้ยแนบ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved