Oxymetazolin หากใช้เกิน 5 วันแล้ว ใช้ซ้ำได้อีกในกี่วัน

[29 ธันวาคม 2559 : 15:21:10]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
การใช้ Oxymetazolin ในเคสที่มี Nasal congestion ครบ 5 วันแล้ว ยังไม่มีrebound reaction
หากผู้ป่วยมีอาการ congest อยู่อาจพิจารณาใช้ซ้ำได้ภายในกี่วันเพื่อไม่ให้เกิด rebound congestion
จาก Porntip fuugasaem ptp...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ หน่วยงานอื่นทางเอกชน
PTP กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 180.180.xxx.xxx ]

[10 มี.ค. 60 : 14:57:03] นศภ.ศรัลญา พานิช/รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ . IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา oxymetazoline ในประเทศไทยมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบสารละลายสำหรับพ่นทางจมูก และรูปแบบสารละลายสำหรับหยอดตา ซึ่งยาในรูปแบบสารละลายสำหรับพ่นทางจมูก มีกลไกการออกฤทธิ์โดยทำให้หลอดเลือดในเยื่อบุจมูกหดตัว ส่งผลให้เยื่อบุจมูกบวมลดลง และบรรเทาอาการคัดจมูก ยา oxymetazoline รูปแบบพ่นทางจมูก มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการคัดจมูกในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป ซึ่งขนาดยาที่ใช้ คือ oxymetazoline ความแรง 0.5 mg/ml พ่นเข้าทางจมูก ครั้งละ 2-3 สเปรย์ วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน[1,2,3,4] โดยอาการข้างเคียงที่พบได้จากการใช้ยา เช่น ผิวหนังอักเสบบริเวณที่พ่นยา (มีรายงาน 2-3%) อาการปวดและแดงบริเวณที่พ่นยา (มีรายงาน 1-2%) อาการคันบริเวณที่พ่นยา (มีรายงาน 1-2%)[2] และอาการคัดจมูกมากขึ้นหรือเยื่อบุจมูกบวมมากขึ้น (rebound congestion) มีรายงานมากกว่า 10% [3]

สำหรับภาวะ rebound congestion เป็นภาวะที่มีการบวมของเยื่อบุจมูกอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากการใช้ยา oxymetazoline เป็นระยะเวลานานเกิน 3 วัน ทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) และเป็นผลให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดแดงที่บีบตัว (vascular muscle tone) มีการล้า จึงเกิดการขยายตัวของหลอดเลือดมากขึ้นกว่าเดิม[4]

ส่วนระยะเวลาในการใช้ยา oxymetazoline โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ยาติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน[1,2,3,4] อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยา oxymetazoline ความแรง 0.5 mg/ml พ่นทางจมูกครั้งละ 0.1 ml วันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 10 วันโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนการใช้ยา oxymetazoline และหลังการใช้ยา oxymetazoline ครบ 10 วัน ในผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูกจำนวน 35 ราย ซึ่งวัดผลโดยใช้การส่องกล้องทางจมูก (rhinostereometry) เพื่อวัดความหนาของการบวมของเยื่อบุจมูก พบว่า ก่อนการใช้ยา oxymetazoline มีการบวมของเยื่อบุจมูกเฉลี่ย 1.4 มิลลิเมตร และหลังการใช้ยา oxymetazoline ครบ 10 วัน มีการบวมของเยื่อบุจมูกลดลงเฉลี่ยเป็น 0.5 มิลลิเมตร โดยไม่มีผู้ป่วยรายใดเกิดภาวะอาการบวมของเยื่อบุจมูกเพิ่มมากขึ้น [5]

โดยสรุป การใช้ยา oxymetazoline รูปแบบพ่นทางจมูก เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก แนะนำพ่นเข้าทางจมูก ครั้งละ 2-3 สเปรย์ วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลาไม่เกิน 3 วัน เพื่อป้องกันการเกิดอาการคัดจมูกมากขึ้น (rebound congestion) [1,2,3,4] อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ oxymetazoline ความแรง 0.5 mg/ml พ่นทางจมูกครั้งละ 0.1 ml วันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 10 วัน ในผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูก 35 ราย พบว่าก่อนการใช้ยา oxymetazoline มีการบวมของเยื่อบุจมูกเฉลี่ย 1.4 มิลลิเมตร และหลังการใช้ยา oxymetazoline ครบ 10 วัน มีการบวมของเยื่อบุจมูกลดลงเฉลี่ยเป็น 0.5 มิลลิเมตร โดยไม่มีผู้ป่วยรายใดเกิดภาวะอาการบวมของเยื่อบุจมูกมากขึ้น [5]

เอกสารอ้างอิง
[1] MIMs Thailand. Oxymetazoline. 2016; [1 screen]. Available at: http://www.mims.com/thailand/drug/info/oxymetazoline/?type=brief&mtype=generic. Accessed March 8, 2017.
[2] MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c 2017.DRUGDEX® System, Oxymetazoline Hydrochloride: Drug information; [cited 2017 Mar 6].
[3] Lexicomp. Oxymetazoline (nasal): Drug information [Internet]. United States of America: UpToDate®; 2017 [cited 2017 March 8]. Available form: https://www.uptodate.com/contents/oxymetazoline-nasal-drug-information?source=preview&search=oxymetazoline&anchor=F9504424#F9504424.
[4] Summary Public Assessment Report non-generics. Oxymetazoline Dr. Max 0.5mg/ml nasal spray
Oxymetazoline hydrochloride. 2015; [14 screens]. http://mri.cts-mrp.eu/download/MT_H_0169_001_PAR.pdf. Accessed March 8, 2017.
[5] Graf P, Enerdal J. Ten days’ use of oxymetazoline nasal spray with or without benzalkonium chloride in patients with vasomotor rhinitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1999;125:1128-1132.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : oxymetazoline and rebound congestion

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved