แพ้ยา loxoprofen และ ibuprofen แต่เภสัชจ่ายยาในกลุ่ม NSIAD แล้วเกิดอาการแพ้

[10 มกราคม 2560 : 22:40:39]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
แพ้ยา loxoprofen และ ibuprofen แต่เภสัชจ่ายยาในกลุ่ม NSIAD แล้วหลังทานเกิดอาการแพ้ สามารถร้องเรียนได้ไหมครับ
จาก อากร พูลผล gat...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ร้องเรียน
IP [ 103.228.xxx.xxx ]

[14 ม.ค. 60 : 15:42:03] Ibuprofen Ibuprofen@hotmail.com IP [ 171.5.15xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่น่าจะเรียกร้องได้ เพราะว่าเภสัชไม่ได้จ่ายยา Ibuprofen ซ้ำ

[8 ก.พ. 60 : 10:37:59] ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การแพ้ยาซ้ำ จะเป็นการจ่ายยาตัวเดิมที่เคยแพ้ ซึ่งอาจเป็นคนละบริษัท แต่เป็นสารเคมีเดิม จึงจะเป็นจากการประมาทเลินเล่อของผู้จ่ายยา แบบนั้นควรฟ้อง

แต่การแพ้ข้ามตัว เป็นกรณีที่ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะแพ้หรือไม่แพ้ ซึ่งจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเคยผ่านการตรวจทดสอบอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าแพ้ข้ามกับตัวไหนบ้าง ทั้งนี้ ยาบางตัว อาจสามารถตรวจสอบความเสี่ยงโดยการตรวจพันธุกรรมว่ามียีนแพ้ยานั้นหรือไม่ แต่ยังมีขีดจำกัดว่า ปัจจุบันทำได้กับกรณีของยาไม่กี่ตัวเท่านั้น

การแพ้ยาข้ามตัวมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ล่วงหน้า หากจะปิดโอกาสอย่างสิ้นเชิงในกรณีของยากลุ่ม NSAIDS คือไม่จ่าย ก็ทำได้ แต่หายาแทนยากมาก ผู้จ่ายกับผู้รับยาต้องคุยวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันตั้งแต่ต้น จะได้ไม่ผิดใจกันทีหลัง

หรือหากซักประวัติอย่างละเอียดเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง ก็จะส่งต่อไปรักษากับแพทย์เฉพาะทางแทน ที่อาจมีหนทางเยียวยาโดยไม่ใช้ยานั้น
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.25ชั่วโมง
Keywords : แพ้ยา

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved