Glutathione Reduced

[22 มกราคม 2560 : 21:07:13]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
-กลูต้าโธโอนที่เขียนว่า Glutathione Reduced สามารถกินกับยาคุมได้ไม่ค่ะ
-แล้ว Glutathione Reduced แตกต่างกับกลูต้าธรรมดายังไงค่ะ
จาก หนิง piy...
บุคคลทั่วไป ร้านขายยา
- ตราด
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 134.196.xxx.xxx ]

[14 พ.ย. 60 : 23:03:05] นศภ.ธิติมา คันธาวัตร์/ ผศ. ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิต - IP [ 118.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
กลูตาไธโอน (Glutathione) ประกอบด้วยกรดอะมิโน 3 ชนิดเรียงต่อกัน คือ glutamine cysteine
และ glycine โดยมีกลุ่มไทออล์ช่วยในการรักษาสมดุลของปฏิกิริยารีดอกซ์และการให้อิเลกตรอน
โครงสร้างที่มีคุณสมบัติสามารถแลกเปลี่ยนกับอนุมูลอิสระได้ เรียกว่า reduced glutathione (GSH) ซึ่งจะ
ทำลายอนุมูลอิสระโดยการรับและแลกอิเลกตรอนโดดเดี่ยว เมื่อเสียอิเลกตรอนไป 1 ตัว หลังจากที่ได้
รับอิเลกตรอนเดี่ยวจากสารอนุมูลอิสระจะจัดโครงสร้างใหม่เกิดเป็น oxidized glutathione (GSSG)[1]


ในทางการแพทย์มีการนำมาใช้ใน ภาวะเป็นหมันในเพศชาย ปลายเส้นประสาทอักเสบ มะเร็ง
กระเพาะอาหาร และมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งวิธีการรักษามักทำโดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือ
กล้ามเนื้อ แต่ไม่ได้รับการรับรองจาก FDA ในอเมริการวมทั้งในประเทศไทย[2,3] ผลข้างเคียงจากการฉีด
กลูตาไธโอนนั้นทำให้มีสีผิวที่ขาวขึ้น จึงมีการนำกลูตาไธโอนมาประยุกต์ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อให้ผิวขาว[4]


การรับประทานกลูตาไธโอนเสริม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณกลูต้าไทโอนใน
ร่างกายได้ชัดเจน[1] จากข้อมูลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ากลูตาไธโอนที่ได้จากการรับประทานดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ได้น้อยมาก จึงไม่มีข้อมูลทางด้านของกระบวนการเมตาบอลิซึมและการขับออกของกลูตาไธโอนภายใน
ร่างกาย[3,5] อย่างไรก็ตามการศึกษาในปี 2015 มีการศึกษาว่าเมื่อให้กลูตาไธโอนรับประทาน 250 หรือ 1,000 mg
ต่อวัน เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน สามารถเพิ่มระดับกลูตาไธโอนในเลือดได้ร้อยละ30 - 35 [6]


ไม่พบข้อมูลการเกิดอันตรกิริยาระหว่างของ estradiol และ progestins กับกลูตาไธโอน ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบในยาคุมกำเนิดที่มีส่วนประกอบ[7,8] แต่เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่า การให้กลูตาไธโอนในรูปแบบรับประทาน มีการดูดซึมน้อยมาก ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดอันตรกิริยากับยาคุมกำเนิดน่าจะ
มีโอกาสน้อย

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : ยาคุมกำเนิด, กลูตาไธโอน, ผลของยาอื่นๆต่อยาเม็ดคุมก

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved