สอบถาม Dafomin

[1 กุมภาพันธ์ 2560 : 15:55:41]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยา Dafomin ใช้กับ สตรีให้นมบุตร ได้หรือไม่
จาก นันทิตา Pen...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ไม่มี ชลบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 182.232.xxx.xxx ]

[21 ก.พ. 60 : 15:28:15] jkl j IP [ 1.179.15xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เป็นยาตัวเดียวกับ Daflon ค่ะ
มีคนให้คำตอบในกระทู้นี้แล้วค่ะ
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=14068&gid=1

[12 มี.ค. 61 : 2:02:44] นศภ.ดลลชา ไทยถาวร/ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ *-* IP [ 10.147.0xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Dafomin® เป็นชื่อการค้าที่มีตัวยาสำคัญ คือ Micronized flavonoidic fraction 500 mg ซึ่งประกอบด้วย diosmin 450 mg (สารกลุ่ม flavonoid) และ hesperidin 50 mg (สารกลุ่ม bioflavonoid) [1]
จากการศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ผ่านรกของยา Micronized flavonoidic fraction ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นชื่อการค้าอื่น พบว่า ยาสามารถสะสมอยู่ในมดลูกของหนูทดลองได้ 0.02% ผ่านรกได้ 0.003% และสามารถผ่านน้ำนมได้ 1% [2]
สำหรับการศึกษาในมนุษย์นั้น มีการศึกษา เช่น การศึกษาในประเทศอินเดียในหญิงตั้งครรภ์จำนวน 50 ราย ที่ใช้ micronized diosmin 90% และ hesperidin 10% ในการรักษาภาวะริดสีดวงทวารแบบเฉียบพลัน (ระยะเวลารักษาเฉลี่ย 8 สัปดาห์ก่อนคลอด และ 4 สัปดาห์หลังคลอด) ในระหว่างการศึกษาผลจากการอัลตราซาวด์ไม่พบความผิดปกติของทารกในครรถ์ แต่มีทารกในครรภ์เสียชีวิต 1 ราย (เกิดจากภาวะรกพันคอ) กลุ่มตัวอย่างมีอายุครรภ์เฉลี่ย 39 สัปดาห์ขณะคลอด (95% CI 39-40) น้ำหนักทารกแรกคลอดเฉลี่ย 2.9 กิโลกรัม (95% CI 2.7-3.1) ในขณะคลอดพบภาวะรกเสื่อม (placental insufficiency) จำนวน 6 ราย (13.6%) และพบว่ามีทารก 1 ราย (2.33%) มีภาวะเส้นเลือดแดงของสายสะดือเพียงเส้นเดียว (single umbilical artery) [3]
จากการที่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการขับออกของยาผ่านทางน้ำนมมารดา ข้อมูลตามเอกสารกำกับยา (ในผลิตภัณฑ์ชื่อการค้าอื่น) แนะนำว่าระหว่างใช้ยานี้ไม่ควรให้นมบุตร (breast feeding is not recommended during treatment) และการใช้ยาควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ [4]

เอกสารอ้างอิง
1. MIMS Thailand. Dafomin. Available at: http://www.mims.com/Thailand/drug/search/dafomin. (Access: 2017, November 29)
2. Hesperidin. In: Specific Database Title [database on the Internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited 29 November 2017]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian
3. Buckshee K, Takkar D, Aggarwal N. Micronized flavonoid therapy in internal hemorrhoids of pregnancy. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 1997;57(2):145-51.
4. Daflon 500 mg. summary of product characteristics. http://www.servier.com/sites/default/files/spc_daflon500_0.pdf

เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: MIMs/MIMs Annual : Pharmacotherapy : Clinical Drug Data : Drug Information Handbook
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Dafomin, Micronize Flavonoid, Diosmin + Hesperidin

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved