ผลข้างเดียงของยา

[23 กุมภาพันธ์ 2560 : 11:00:27]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทรายว่าตั้งครรภ์ได้ประมาณ2สัปดากิน HIDRASEC paediatric 10ng racecadotril จึงมีส่วนทำให้เขาแท้งจริงไหมค่ะ
จาก นงคราน non...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
เลาลี เชียงราย
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 223.24.7xxx.xxx ]

[15 ก.ย. 60 : 12:33:08] นศภ. ปทิตตา วิหะกะรัตน์/รศ.ดร. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Hidrasec® Paediatric มีชื่อสามัญทางยาว่า racecadotril10 mg เป็นยาในกลุ่มบรรเทาอาการท้องเสีย มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการท้องเสียเฉียบพลัน[1,2,3,4] ในเด็กอายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป โดยให้ร่วมกับการให้สารน้ำทดแทน[3]

ขนาดยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว คือ 1.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง วันละ 3 ครั้ง[3] ดังนี้
- ทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 9 กิโลกรัม ใช้ยา racecadotril 10 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 ซอง รับประทานวันละ 3 ครั้ง ไม่ควรใช้ยาเกิน 7 วัน
- ทารกที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 9 กิโลกรัม ถึง 13 กิโลกรัม ใช้ยา racecadotril 10 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 ซอง รับประทานวันละ 3 ครั้ง ไม่ควรใช้ยาเกิน 7 วัน

อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้จากยานี้ เช่น ท้องผูก ท้องอืด อาเจียน ปวดหัว วิงเวียน อ่อนเพลีย เกิดผื่น ผิวหนังแดง (แต่พบน้อย) [2,3]

สำหรับผลของยานี้ต่อทารกในครรภ์ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการใช้ยา racecadotril ในหญิงตั้งครรภ์ ส่วนการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่พบความผิดปกติของตัวอ่อนในสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกในมนุษย์ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ racecadotril ในหญิงตั้งครรภ์[3] และหญิงตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยา
เอกสารอ้างอิง
1. MIMS Online Thailand. Racecadotril. 2017. [cited 2017 June 6]. Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/hidrasec/?type=brief.

2. Micromedex® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); C 2017.DRUGDEX®System,Racecadotril; [cited 2017 June 7]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com.

3. Lincoln Medical Limited. Hidrasec 10 mg, Granules for oral suspension [internet]. 2015 [cited 2017 June 7]. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/31232.

4.pharmacodia.com[Internet]. Racecadotril [updated2016 Jan 19; cited 2017 June 13]. Available from:https://www.pharmacodia.com/yaodu/html/v1/chemicals/de43b6702bac8fce6effad88fe
37bbc6.html#FR.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4 ชั่วโมงชั่วโมง
Keywords : Hidrasec, racecadotril, diarrhea, pregnancy

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved