กินdoxycycline2เม็ดแต่จริงๆต้องกินเม็ดเดียวจะเป็นอย่างไรบ้าง

[8 มีนาคม 2560 : 18:24:10]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ไอเจ็บคอ ไปหาเภสัชแล้วได้ยาdoxycycline กินครั้งละ1เม็ด แต่ลืม เลยกินไป2เม็ดในครั้งเดียว ไม่ทราบว่าจะมีผลอะไรรึเปล่าคะ
จาก เสฐวุฒิ ทรัพย์ทิม Key...
นักศึกษา สถานศึกษา
ม.เกษตร กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การให้คำปรึกษาในร้านยา
IP [ 1.46.73.xxx.xxx ]

[27 ต.ค. 60 : 22:05:59] นศภ.ดลลชา ไทยถาวร/รศ. ดร. โพยม วงศ์ภูวรักษ์  *-* IP [ 171.6.23xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Doxycycline เป็นยาปฏิชีวนะ มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจ [1-5] โดยเชื้อที่พบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดทอลซิลอักเสบหรือคอหอยอักเสบมักเป็นเชื้อในกลุ่ม Streptococcus group A (เช่น S. pyogenes) ซึ่งจากศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแหงชาติของประเทศไทย (National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand: NARST) รายงานผลความไว (susceptible) ของเชื้อกลุ่มนี้ต่อยากลุ่ม tetracycline (เช่น doxycycline) เพียงร้อยละ 13.3 ซึ่งถือว่ามีความไวต่ำมาก ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ [6] นอกจากนี้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อแบคทีเรีย Modified Centor Score ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิณ 4 ข้อ คือ (1.) ไข้ (2.) มีการกดเจ็บของต่อมน้ำเหลืองข้างคอ (3.) ไม่มีอาการไอ และ (4.) มีหนองที่ต่อมทอลซิล ผู้ป่วยต้องมีอาการมากกว่า 2 ข้อจึงจะมีความเหมาะสมที่จะได้รับยาปฏิชีวนะสำหรับรักษาอาการเจ็บคอ หากผู้ป่วยมีเพียงอาการไอและเจ็บคออาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถหายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ [7]
สำหรับ doxycycline ความแรงของยาที่มีใช้ในประเทศไทยคือ 100 มิลลิกรัมต่อแคปซูล ขนาดยาสำหรับรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจ คือ รับประทาน 200 มิลลิกรัม (2 เม็ด) ครั้งเดียวในวันแรก หลังจากนั้นรับประทานยาขนาด 100 มิลิกรัม (1 เม็ด) วันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 5 ถึง 7 วัน ขนาดยาสูงสุด คือ 600 มิลลิกรัมต่อวัน [8] ไม่ควรรับประทานยาพร้อมนม หรือส่วนประกอบของนม [1-5] แต่ถ้าหากรู้สึกมวนท้องเมื่อรับประทานยาให้รับประทานพร้อมนม หรืออาหารได้ แต่อย่างไรก็ตามการรับประทานยาพร้อมนมหรืออาหารจะลดการดูดซึมยาบริเวณทางเดินอาหารได้ [3-4] หลังรับประทายยาให้นั่งตัวตรงอย่างน้อย 30 นาที เพื่อป้องกันยาติดค้างและระคายเคืองหลอดอาหารจนเกิดแผลบริเวณหลอดอาหารได้ [4]
ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย คือ อาการคลื่นไส้ (13%) อาเจียน (8%) ท้องเสีย (3%) และปวดศรีษะ (2%) ไวต่อแสง (photosensitivity) ในบางกรณีอาจพบการกดไขกระดูก การเปลี่ยนสีของฟันเป็นสีเหลืองอย่างถาวรในเด็ก และกระตุ้นให้เกิดอาการกำเริบในผู้ป่วยโรคเอสแอลอีซึ่งเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองได้ (exacerbate existing SLE) แต่พบได้น้อยมาก [1, 4]
หากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกได้หรือหากใกล้มื้อถัดไปแล้วให้รับประทานมื้อถัดไปตามเวลาปกติ ไม่ควรรับประทานเพิ่มเป็น 2 เท่าในขนาดยาที่ลืม [2-3]
โดยสรุปจากคำถามที่ว่า “กิน doxycycline 2 เม็ดแต่จริงๆ ต้องกินเม็ดเดียวจะเป็นอย่างไรบ้าง ไอเจ็บคอ ไปหาเภสัชแล้วได้ยา doxycycline กินครั้งละ 1 เม็ด แต่ลืมเลยกินไป 2 เม็ดในครั้งเดียว ไม่ทราบว่าจะมีผลอะไรรึเปล่าคะ”
จากขนาดยาสูงสุดของ doxycycline คือ ห้ามเกิน 600 มิลลิกรัมต่อวัน ดังนั้น การรับประทานยา 200 มิลลิกรัม (2 เม็ด) จึงไม่มีอันตรายแต่หากพบความผิดปกติ โดยเฉพาะมีอาการหลอดลมตีบ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากครั้งต่อไปผู้ป่วยลืมทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกได้หรือหากใกล้มื้อถัดไปแล้วให้รับประทานมื้อถัดไปตามเวลาปกติ ไม่ควรรับประทานเพิ่มเป็น 2 เท่าในขนาดยาที่ลืมเอกสารอ้างอิง
1. MIMS Thailand, [online], c 2017; [cited 2017 Sep 21]. Available from: http://www.mims.com/
2. The Electronic Medicines Compendium (eMC). The Patient Information Leaflet. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26378 (accessed 21 October 2017).
3. MedlinePlus [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); [updated 2017 Sep 21]. Doxycycline; [Revised 2017 Aug 15]; [about 7 p.]. Available from: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682063.html
4. Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA and Gallagher JC. Drug information handbook with international trade names index. Edition 25th . Canada: Lexi-Comp lnc; 2016: 699-703.
5. US.FDA. Highlights of Prescribing Information. Https://Www.Accessdata.Fda.Gov/Drugsatfda_Docs/Label/2008/050795S005Lbl.Pdf (Accessed 21 October 2017).
6. National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand: NARST. Percentage of susceptible Organisms Isolated From All Specimen. http://narst.dmsc.moph.go.th/antibiograms/2017/6/Jan-Jun2017-All.pdf (accessed 26 October 2017).
7. วรนุช เเสงเจริญ เเละ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. อาการเจ็บคอจากภาวะคอหอยอักเสบเฉียบพลัน Sore Throat from Acute Pharyngitis. วารไทยเภสัชศาสตร์เเละวิทยาการสุขภาพ 2555; 7(1):52-9.
8. Digital Pharmacist Inc.. Doxycycline. http://www.rxwiki.com/doxycycline (accessed 26 October 2017).

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved