เป็น G6PD ทานยา DICLCXAILLIN 500 MG ได้กรือปล่าว

[26 มีนาคม 2560 : 18:22:41]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ลูกชายเป็น g6pd ตอนนี้เหงือกบวมมีหนอง ไม่ทราบว่า สามารถทานยาแก้อักเสบ DICLCXAILLIN 500MG ได้หรือป่าวครับ พอดีมียาตัวนี้ติดบ้านอยู่
จาก เกรียงไกร ศรีทะ kri...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บริษัทเอกชน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 49.229.6xxx.xxx ]

[16 พ.ค. 60 : 16:40:24] นศภ.ธีมาพร คันธาวัตร์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
G6PD deficiency เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีการขาดเอนไซม์ G6PD ในเม็ดเลือดแดงซึ่งเอนไซม์นี้มีหน้าที่ป้องกันเม็ดเลือดแดงไม่ให้ถูกทำลายได้โดยง่าย[1] จึงพบว่ายาจำนวนมากและสารเคมีต่างๆอาจทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกในผู้ป่วย G6PD deficiency ได้ ดังนั้นผู้ที่มีภาวะG6PD deficiencyควรหลีกเลี่ยงการได้รับยาที่เหนี่ยวนำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตก(hemolysis) เช่น Doxorubicin, Primaquine, Sulfacetamide เป็นต้น ส่วนยาdicloxacillin ไม่ได้จัดอยู่ในรายการยาที่ห้ามใช้สำหรับผู้ป่วย G6PD deficiency[2] นั้นคือยาdicloxacillin สามารถใช้ในผู้ป่วย G6PD deficiency ได้

จากข้อมูลที่ถามมาเกี่ยวกับโรคเหงือกที่มีปัญหาจากการอักเสบหรือติดเชื้อ พบว่า โรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis)ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากแบคทีเรียพลัค (ไบโอฟิล์ม) ที่สะสมบนฟันทุกวัน[3,4] โรคมีระดับความรุนแรงตั้งแต่น้อยถึงมากโรคเหงือกชนิด Plaque-Induced Gingival Diseaseเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่น พบมากถึงร้อยละ 70ในกลุ่มเด็กที่อายุมากกว่า 7 ปี ลักษณะของเนื้อเยื่อเหงือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงของสี ขนาด ความเรียบ ซึ่งคล้ายกับการอักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่ซึ่งมีการบวม เพิ่มหลอดเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น ส่วนอาการเลือดออกไม่ได้พบบ่อยเท่าในผู้ใหญ่ แต่พบการหนาตัวของเหงือกที่รุนแรง(severe gingival hypertrophy) [5]โดยทั่วไปการรักษาอาการเหงือกอักเสบ มีข้อแนะนำในการปฏิบัติดังนี้[3]

1). การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ (ช่วยชะลอการดำเนินไปของโรค และอาจช่วยให้อาการดีขึ้น)
2). การแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน (ช่วยลดคราบพลัคและจำนวนแบคทีเรีย)
3).การใช้น้ำยาบ้วนปากที่ประกอบด้วย chlorhexidine หลังจากแปรงฟัน
4). ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs (Ibuprofen) อาจใช้เพื่อช่วยลดการอักเสบให้หายเร็วขึ้นในกรณีที่มีการทำความสะอาดฟัน หรือกำจัดคราบจุลินทรีย์ด้วยเครื่องมือทางทันตกรรม

ในส่วนของการให้ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการเหงือกอักเสบจะใช้ในโรคเหงือกอักเสบที่มีอาการรุนแรง เช่น Acute necrotizing ulcerative gingivitis[3] (คือ มีอาการเลือดออกแม้เพียงการบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการปวดรู้สึกไม่สบายการรับรสเปลี่ยนไป เช่น ได้กลิ่นโลหะ และอาจทำให้มีกลิ่นปาก), localized aggressive periodontitis, generalized aggressive periodontitis medically related periodontitis และ refractory periodontitis[5] โดยยาที่มีการใช้ได้แก่ยาในกลุ่ม Amoxicillin, Azithromycin, Ciprofloxacin, Clindamycin, Doxycycline หรือ minocycline, Metronidazole, Metronidazole + amoxicillin หรือ Metronidazole + ciprofloxacinผู้ป่วยโรคดังกล่าวควรพบทันตแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยโรคและการสั่งใช้ยาจากทันตแพทย์เท่านั้น[5]

โดยสรุป ผู้ป่วยควรไปพบทันตแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการเหงือกอักเสบว่ามีความรุนแรงระดับใด มีความจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่ และควรให้ทันตแพทย์เป็นผู้สั่งใช้ยาที่เหมาะสม ส่วนยา dicloxacillin พบว่าไม่ได้มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเหงือกอักเสบ[6]

เอกสารอ้างอิง
1. UpToDate. Diagnosis and management of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency [Internet]. 2017 [cited 2017 Apr 8]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-and-management-of-glucose-6-phosphate-dehydrogenase-deficiency?source=search_result&search=Diagnosis%20and%20management%20of%20glucose-6-phosphate%20dehydrogenase%20deficiency&selectedTitle=1~117
2. G6PD Deficiency Association. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency Erythrocyte disorders: Anemias due to increased destruction of erythrocytes with enzyme deficiencies [Internet]. 2017 [cited 2017 May 8]. Available from: http://www.g6pd.org/en/G6PDDeficiency/ResearchPapers/Beutler_01.aspx
3. Medscape. Gingivitis [Internet]. 2016 Aug [cited 2017 May 8]. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/763801-overview
4. BMJ Best Practice. Gingivitis [Internet]. 2016 Aug [cited 2017 May 8]. Available from: http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/620.html
5. Law CS, Silva DR, Duperon DF and Carranza FA. Carranza’s Clinical Periodontology, 12th edition. New York: Elsevier; 2015: 252-260.e2
6. UpToDate. Dicloxacillin: Drug information [Internet]. 2017 [cited 2017 May 8]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/dicloxacillin-drug-information?source=preview&search=dicloxacillin&anchor=F159463#F159463

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Gingivitis, G6PD

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved