ยา visanne

[11 เมษายน 2560 : 12:57:11]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ทานยา visanne เพื่อรักษาชอคโกแลตซีสค่า ขณะที่กินยาไม่มีรอบเดือน แต่อยากทราบว่าเมื่อหยุดยา ไข่จะตกทันที หรือ จะมีประจำเดือนเลยหรือไม่คะ วันสุดท้ายที่จะทานยาคือวันที่ 4 กรกฎาคม โดยปกติรอบเดือนจะอยู่ในช่วง 27 -28 วัน
จาก อรอุมา อุสมาน onu...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ หน่วยงานอื่นทางเอกชน
รพ.ยันฮี กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ ประชาชน
IP [ 223.24.1xxx.xxx ]

[13 ธ.ค. 60 : 22:05:54] นศภ.นัสรียะห์ สาเล็ง/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Visanne® คือชื่อการค้าของยา dienogest ซึ่งเป็นฮอร์โมนโพรเจสตินในกลุ่ม 19-nortestosterone มีข้อบ่งใช้รักษาอาการปวดอุ้งเชิงกรานจากโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) ขนาดยาที่แนะนำให้ใช้ในผู้ใหญ่ คือ 2 mg วันละครั้ง ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน กลไกการออกฤทธิ์ของยาในการรักษา Endometriosis คือ มีฤทธิ์ progestogenic จับกับ progesterone receptors ที่มดลูก ยับยั้งการหลั่ง gonadotropin releasing hormone (GnRH) มีผลให้มีการสร้าง estradiol น้อยลง ทำให้กดการเจริญของเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดปกติทั้งในและนอกมดลูก และยับยั้งการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติ [1] การที่ dienogest มีผลทำให้ estrogen ลดลง ร่วมกับผลในการยับยั้งการเจริญของถุงไข่โดยตรง ทำให้เกิดการยับยั้งการตกไข่ ซึ่งเป็นผลทำให้ป้องกันหรือไม่เกิดการตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยานี้ ส่งผลต่อการมาประจำเดือนที่ผิดปกติ [2] ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ภาวะขาดประจำเดือน เลือดออกกระปิดกระปอย และเมื่อใช้ยาในระยะเวลานานขึ้นจะทำให้มีประจำเดือนลดลง ประจำเดือนจะกลับมาเป็นปกติหลังจากหยุดยาไป 2 เดือน [1, 3] มีการศึกษาถึงผลจากการใช้ยา dienogest ที่ขนาดยา 1 – 2 mg ในหญิงสุภาพดี เป็นระยะเวลา 72 วัน สามารถยับยั้งการตกไข่ได้ [4] ดังนั้น ผลจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา นอกจากจะใช้รักษาอาการปวดอุ้งเชิงกรานจาก Endometriosis แล้ว ยังทำให้เกิดการยับยั้งการตกไข่และเกิดภาวะขาดประจำเดือน มีการศึกษาพบว่าประจำเดือนจะกลับมาเป็นปกติหลังจากหยุดยาไป 2 เดือน และเกิดการตั้งครรภ์ได้ในผู้ป่วย Endometriosis หลังจากหยุดยา dienogest 2 mg เป็นเวลา 1 ปี [3] หากวันสุดท้ายที่จะรับประทานยาคือวันที่ 4 กรกฎาคม คาดว่าประจำเดือนจะมาหลังวันที่ 10 กันยายน (รอบเดือนปกติ 27 -28 วัน)
โดยสรุป หลังจากหยุดยาประมาณ 2 เดือน ประจำเดือนจะสามารถมาเป็นปกติได้และสามารถตั้งครรภ์ (มีไข่ตก) ได้ภายใน 1 ปี

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: DISdatabase
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Visanne, dienogest, dienogest with ovulation

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved