ระหว่าง bha กับยา differin ถ้าจะรักษาสิวอุดตันควรเลือกตัวไหนดีคะ ; - ;

[9 พฤษภาคม 2560 : 1:24:20]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากรักษาสิวอุดตันด้วยตัวเองค่ะแต่กำลังเลว่าจะเลือกใช้ตัวไหนดี ก่อนหน้านี้เคยใช้เรตินเอมาสักพักแล้วค่ะแต่เอฟเฟคท์แรงไปเลยอยากเปลี่ยน รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่า
จาก ปลายฟ้า สุรัตน์สัญญา swx...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 182.53.3xxx.xxx ]

[12 ก.ย. 60 : 10:26:33] นศภ. ปทิตตา วิหะกะรัตน์/ รศ. ดร. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สิว (acne valgaris) เป็นการอักเสบของหน่วยรูขุมขนและต่อมไขมัน (pilosebaceous unit)[1] ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดสิว[2,3] ได้แก่ 1) การเกิด keratinization ภายในต่อมไขมัน ทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนและเกิดตุ่ม comedone ซึ่งเป็นสาเหตุของสิว หรือ 2) มีการสร้างไขผิวหนัง (sebum) เพิ่มมากขึ้น หรือ 3) มีการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acne) และเกิดการอักเสบ
โดยทั่วไป สิว แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ[2,4] ได้แก่ 1) สิวไม่อักเสบ เกิดจากการอุดตันของรูขุมขน ทำให้เกิด comedone ลักษณะของสิว อาจเป็นสิวหัวเปิด (open comedone) หรือสิวหัวปิด (closed comedone) และ 2) สิวอักเสบ ซึ่งระดับความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไป ลักษณะของสิวอักเสบ เช่น ตุ่มสีแดงขนาดเล็ก (papule) หรือตุ่มหนอง (pustule) หรือก้อนสีแดงภายในมีหนองปนเลือด (nodule) หรือเป็นซีสต์ (cyst)
ระดับความรุนแรงของสิว แบ่งเป็น 3 ระดับ[1] คือ
1.) สิวเล็กน้อย (mild acne) มี comedone เป็นส่วนใหญ่ หรืออาจมีสิวอักเสบ (papule และ nodule) ไม่เกิน 10 จุด
2.) สิวปานกลาง (moderate acne) มี papule และ pustule ขนาดเล็กจํานวนมากกว่า 10 จุด และ/หรือ มี nodule น้อยกว่า 5 จุด
3.) สิวรุนแรง (severe) มี papule และ pustule มากมาย มี nodule หรือ cyst เป็นจํานวนมาก หรือมี nodule อักเสบอยู่นานและกลับเป็นซ้ำหรือมีหนองไหล
การรักษาสิว จะเลือกใช้ยาตามระดับความรุนแรงของสิวที่เป็น[4] เช่น
1.) ระดับรุนแรงน้อย ยาที่แนะนำเป็นอันดับแรก เช่น ยาทากลุ่ม retinoids หรือ benzoyl peroxide (BP) หรืออาจใช้ยาทาหลายชนิดร่วมกัน เช่น ใช้ BP ร่วมกับยาทากลุ่ม retinoids ในกรณีที่มีสิวอักเสบร่วมด้วย แนะนำให้ใช้ยาทาปฏิชีวนะ (topical antibiotic) ร่วมกับยาทากลุ่ม retinoids และ/หรือ BP
2.) ระดับรุนแรงปานกลาง ยาที่แนะนำเป็นอันดับแรก เช่น BP ร่วมกับยาทาปฏิชีวนะ และ/หรือยาทากลุ่ม retinoid หรืออาจใช้ยาปฏิชีวนะรูปแบบรับประทาน (oral antibiotic) ร่วมกับยาทากลุ่ม retinoids และ BP เป็นต้น
3.) ระดับรุนแรงมาก ยาที่แนะนำเป็นอันดับแรก เช่น ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ร่วมกับยาทาเฉพาะที่ชนิดอื่นๆ หรือในกรณีที่สิวรุนแรงมาก อาจใช้ยา isotretinoin ชนิดรับประทาน (ยาชนิดนี้เป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์)
สำหรับยา BHA และ adapalene ที่ผู้ถามถามนั้น จะกล่าวรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้
BHA หรือ β-hydroxy acid (เช่น malic acid, salicylic acid และ citric acid[5]) มีฤทธิ์ละลายหัวสิวอุดตัน (comedolytic) และทำให้ผิวชั้นนอกหลุดลอกออกไปได้เร็วขึ้น (keratolytic) จึงเหมาะกับสิวอุดตัน ยานี้อาจทำให้เกิดอาการระคายเคือง เกิดผิวหนังหลุดลอก อาการแสบ ร้อน แดง ยานี้มีความแรงน้อยกว่ายากลุ่ม topical retinoids จึงเหมาะกับผู้ที่ทนอาการระคายเคืองจากการใช้ยา topical retinoids ไม่ได้[3]
ส่วน adapalene เป็นยาในกลุ่ม topical retinoid มีฤทธิ์ละลายหัวสิวอุดตัน (comedolytic) ป้องกันการเกิดสิวอุดตันเม็ดเล็ก (microcomedone) ต้านการอักเสบ (antiinflammatory) ยานี้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้น้อย มีข้อบ่งใช้ในการรักษาสิวอุดตัน และเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางหรือแพ้ง่าย[3] อาการข้างเคียงที่อาจพบได้[6] เช่น ระคายเคืองผิวหนัง ผิวแดง ลอก
จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบการศึกษาที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 2 ชนิดนี้ โดยทั่วไปแล้ว การใช้ยารักษาสิวควรเลือกยาให้เหมาะกับชนิดสิวที่เป็น และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอาการกำเริบของสิว เช่น ล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางที่ก่อให้เกิดสิว เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
1. นภดล นพคุณ, เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศ์, วัณณศรี สินธุภัค, เพ็ญพรรณ วัฒนไกร, รัศนี อัครพันธ์, นลินี สุทธิไพศาล และคณะ. แนวทางการดูแลรักษาโรค Acne. สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ง ประเทศไทย. 2010 [สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2560]. สืบค้นจาก: http://www.dst.or.th/files_news/Acne_2010.pdf.
2. Murphy GF, Sellheyer K, Mihm MC. The skin. In: Kumar V, Abbas AK, Fausto N, editors. Robbins and Cotran Pathologic basic of disease. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2005. P. 1264-65.
3. Sibbald D. Acne vulgaris. In: Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, editors. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 10th ed. McGraw-Hill Medical; 2017. p. 1535-56.
4. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, Baldwin HE, Berson DS, Bowe WP, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2015; 74(5): 945-73.
5. Kornhauser A, Coelho SG, Hearing VJ. Applications of hydroxy acids: classifcation, mechanisms, and photoactivity. 2010 [cited 2017 Jul 13]; 3: 135-42. Available from: https://www.dovepress.com/applications-of-hydroxy-acids-classification-mechanisms-and-photoactiv-peer-reviewed-article-CCID.
6. Lexicomp. norfloxacin [Internet]. United States of America: UpToDate®; 2016. [cited 2017 June 6]. Available form: https://www.uptodate.com/contents/adapalene-drug-information?source=search_result&search=adapalene&selectedTitle=1~23.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4 ชั่วโมงชั่วโมง
Keywords : BHA, salicylic acid, Differin, adapalene, acne

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved