gastric cancer

[28 พฤษภาคม 2560 : 13:53:34]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตั้งคำถามใหม่ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยไทยคู่ อายุ 78 ปี น้ำหนัก 49 kg ส่วนสูง 150 cm BSA=1.42 มาด้วยอาการปวดท้อง
ผลพยาธิสภาพพบเป็น gastric cancer ผล CT whole abdomen พบว่ามีการแพร่กระจายไปตับ และลำไส้
ประเมิน ECOG=1
Lab
ผล safety factor Hb=13 Hct=40.5 ANC=3,412 Plt=305,000
Serum creatinine=0.74

จาก NCCN guideline แนะนำสูตรยา cisplatin + 5FU สำหรับผู้ป่วยระยะ metastasis
cisplatin 75-100 mg/m2 IV day1
5-FU 750-1,000 mg/m2 IV IV continuous infusion over 24 hr daily day1-4
cycled every 28 days

แต่ผู้ป่วยได้รับยาสูตร carboplatin + 5-FU
carboplatin 300 mg (AUC 4.5) in NSS 100 ml iv drip in 30 min
5-FU 1,200 mg in NSS 1,000 ml iv drip in 24 hr

คำถาม คือ
1.สามารถ switch cisplatin เป็น carboplatin ในผู้ป่วยรายนี้ได้มั้ยครับ Efficacy&safety จะแตกต่างม้ัยครับ ใน gastric cancer
2.ทำไม carboplatin ใช้ AUC ในการกำหนดขนาดการใช้ยา แต่ cisplatin ถึงใช้ BSA ครับ
3.serum creatinine ในผู้ป่วยรายนี้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ(78ปี) มวลกล้ามเนื้อน้อย ค่า creatinine 0.74
แพทย์ round up to 1 mg/dL สามารถทำได้มั้ยครับ
4.การปรับ AUC ปรับจากปัจจัยใดได้บ้างครับ เพราะปกติจะใช้ที่ AUC 5 แต่ผู้ป่วยรายนี้ใช้ AUC 4.5
จาก deenyoyo
นักศึกษา โรงพยาบาล
บริบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :
การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 171.98.1xxx.xxx]

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved