สอบถามเรื่องผลข้างเคียงของการกินยา DILANTIN

[25 มิถุนายน 2560 : 22:03:28]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
แฟนต้องทานยา DILANTIN เป็นประจำทุกวัน วันละ 3 เม็ด ก่อนนอนค่ะ อยากทราบผลข้างเคียงทุกอย่างของการทานยาตัวนี้ค่ะ การที่เหงือกบวมเกี่ยวกับการทานยาตัวนี้ด้วยรึเปล่าคะ
จาก อัญมณี loo...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
บุคคลทั่วไป ประจวบคีรีขันธ์
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 223.24.1xxx.xxx ]

[9 ก.ค. 60 : 20:43:07] นศภ. กนกวรรณ ศรัทธามนู/ รศ. ดร. โพยม วงศ์ภูวรักษ์ . IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Dilantin® เป็นชื่อการค้าของยา phenytoin [1] มีข้อบ่งใช้ในการควบคุมการชัก [1], [2], [3], [4]
อาการไม่พึงประสงค์ของยา phenytoin มี 2 แบบใหญ่ ๆ คือ 1) อาการข้างเคียงของยา ซึ่งเป็นอาการที่สัมพันธ์กับขนาดยาที่ได้รับ และ 2) อาการแพ้ยา ซึ่งเป็นอาการที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดยาที่ได้รับ

1) อาการข้างเคียงของยา ได้แก่ เดินเซ, อาการสับสน, ตากระตุก, เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ, นอนไม่หลับ[1], [2], [3], [4], อารมณ์เปลี่ยนแปลง[2], กังวล, สัมผัสเพี้ยน, พูดติดขัด, กล้ามเนื้อกระตุก [1],[2],[3], อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน [2], ปลายประสาทอักเสบ (เมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน) [1],[3],[4], อาการเหงือกโต[2]
อาการเหงือกโตจากยา phenytoin มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยเด็ก[3] ส่วนใหญ่เกิดขึ้น 2-3 เดือนหลังจากได้รับยา [2] ความรุนแรงของอาการเหงือกโตสามารถลดได้โดยรักษาสุขภาพช่องปาก [3]

2) การแพ้ยา มีอาการแสดงทางผิวหนัง เกิดผื่นแพ้ยา มีตุ่มน้ำ เกิดการหลุดลอกของผิวหนัง และมีการหลุดลอกของเยื่อบุต่างๆ [2], [4]

ดังนั้น อาการไม่พึงประสงค์จากยา Dilantin มีได้หลายแบบ รวมทั้งอาการเหงือกบวม อย่างไรก็ตาม อาการไม่พึงประสงค์ข้างต้นไม่ได้เกิดขึ้นในผู้ป่วยทุกราย ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเอง เนื่องจากการหยุดยาเองอาจทำให้เกิดอาการชักได้[1] และหากเกิดอาการข้างเคียงที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือเป็นอาการข้างเคียงที่รุนแรง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1. MIMS Thailand. Dilantin. 2017; [1 screen]. Available at: http://www.mims.com/Thailand /drug/info /dilantin/?type=brief. Accessed June 28th, 2017.
2. MICROMEDEX®. 2017. [1 screen]. Available at: http://www.micromedexsolutions.com/ micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch#close. Accessed June 28th, 2017.
3. McEvoy GK. AHFS drug information. Maryland; American Society Of Health-System Pharmacists; 2016: Phenytoin, phenytoin sodium: p. 2303-5.
4. Dana WJ, Fuller MA, Goldman MP, Golembiewski JA, Gonzales JP, Lowe JF, et al. editors. Drug information handbook. 25th edition. Ohio. Lexi-Comp; 2016. p. 1645.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Dilantin

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved