ยาระบายที่สามารถใช้กับเด็ก 1 ขวบ

[27 มิถุนายน 2560 : 20:50:45]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยาระบายที่สามารถใช้กับเด็ก 1 ขวบ สามารถใช้ยาระบายแบบไหนได้บ้าง วิธีใช้ และขนาดยา
จาก พรพิมล สงวนใจ 580...
นักศึกษา สถานศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 96.30.66xxx.xxx ]

[15 ก.ย. 60 : 17:30:00] นศภ. รังสิมาฐ์ เรืองวัฒนาไชย/ดร. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ภาวะท้องผูกในเด็กอายุน้อยกว่า 4 ขวบ ตาม Rome III criteria คือ เด็กที่มีอาการอย่างน้อย 2 ข้อ จากอาการดังต่อไปนี้ (โดยมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 1 เดือน และไม่ได้มีสาเหตุจากโรคอื่นๆ ) [2, 3]
- ถ่ายอุจจาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
- กลั้นอุจจาระไม่อยู่อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
- มีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้มาก
- มีประวัติปวดมากขณะถ่ายหรือลำไส้มีการเคลื่อนไหวลำบาก
- มีก้อนอุจจาระขนาดใหญ่อยู่บริเวณลำไส้ตรง
- มีประวัติมีก้อนอุจจาระขนาดใหญ่มาก

การรักษาอาการท้องผูกในเด็ก ควรเริ่มด้วยการให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแล เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดท้องผูกในเด็ก กระบวนการเกิดท้องผูก แนวทางการรักษา เป้าหมายในการรักษาท้องผูก ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับถ่ายของเด็ก เช่น ฝึกนิสัยในการขับถ่าย โดยฝึกให้ถ่ายอุจจาระเป็นประจำ ใช้เวลาครั้งละ 5 -10 นาที ในช่วงแรกอาจมีการให้รางวัลแก่เด็ก เพื่อช่วยเพิ่มความร่วมมือของเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยเพิ่มการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง (มากกว่า 3 กรัมต่อมื้อ) และดื่มน้ำให้เพียงพอ (1 – 2 ลิตรต่อวัน) [1 - 4]
การรักษาท้องผูกในเด็กด้วยยาระบาย หากในตอนเริ่มต้นพบว่าเด็กมีปัญหาอุจจาระเป็นก้อนแข็ง ควรเริ่มการรักษาท้องผูกด้วยการให้ยาระบายที่ทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ หลังจากนั้นหากอาการท้องผูกดีขึ้นแล้ว อาจรักษาต่อด้วยยาระบายที่ช่วยควบคุมอาการท้องผูก [2-4] รายการยาระบายที่สามารถใช้ได้ในเด็กอายุ 1 ปี เช่น

ยาระบายสำหรับทำให้อุจจาระอ่อนนุ่ม (Disimpaction therapy) เช่น
- ยาเหน็บทวารกลีเซอริน [1-4] ใช้ครั้งละ ½ ถึง 1 แท่ง เหน็บทวารวันละ 1 ครั้ง
- Polyethylene glycol 3350 [1-4] รับประทานครั้งละ ½ ถึง 1 ช้อนชา วันละ 1 ครั้ง (ขนาด 1-1.5 g/kg/day)

ยาระบายสำหรับควบคุมอาการ (maintenance therapy) เช่น
- Polyethylene glycol 3350 รับประทานครั้งละ 1/2 ถึง 1 ช้อนชา วันละ 1 ครั้ง
(ขนาด 0.5 – 0.8 g/kg/day [1,3] หรือ 1 g/kg/day [4] ไม่เกิน 17 g/day) [3]
- 70% Lactulose ขนาด 1 – 3 ml/kg/day รับประทาน วันละ 1 – 2 ครั้ง [1-4] วันละไม่เกิน 60 ml [2]
- 70% Sorbitol ขนาด 1 – 3 ml/kg/day รับประทาน วันละ 1 – 2 ครั้ง [1-4] วันละไม่เกิน 30 ml [2]
- Senna (ยาน้ำเชื่อมความแรง 8.8 mg/5 ml) [2] รับประทานครั้งละ 1.25-2.5 ml วันละ 1-2 ครั้ง (<5 ml/day)

โดยสรุปแล้วในเด็กที่มีอาการท้องผูก ควรเริ่มต้นการรักษาอาการท้องผูกด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับถ่ายและการรับประทานอาหาร หลังจากนั้นจึงเริ่มให้การรักษาด้วยยาระบายที่ช่วยทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มในเด็กที่มีปัญหาอุจจาระแข็ง แล้วให้การรักษาต่อด้วยยาระบายที่ใช้ควบคุมอาการ ซึ่งชนิดของยาระบาย วิธีใช้ และขนาดยาที่สามารถใช้ในผู้ป่วยเด็กอายุ 1 ขวบ ตามที่ผู้ถามต้องการทราบมีรายละเอียดดังข้อมูลแสดงข้างต้น

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Constipation in children

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved