เม็ดเลือดขาวต่ำจากยา

[28 มิถุนายน 2560 : 9:17:58]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
กรณีผู้ป่วยเม็ดเลือดขาวต่ำจากยา หลังจากแพทย์ทราบสาเหตุและได้ทำการหยุดยาแล้ว ระดับเม็ดเลือดขาวจะกลับมาปกติหรือไม่ครับ กินยาประมาณ 3 วัน หยุดยาได้ 6 วันแล้วครับ
จาก รพีภัทร ชินวรรัตนกนก rap...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ประชาชน นนทบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ ประชาชน
IP [ 119.63.8xxx.xxx ]

[30 พ.ย. 60 : 20:58:46] นศภ.ดลลชา ไทยถาวร/ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ *-* IP [ 10.147.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ภาวะเม็ดเลือดขาวในร่างกายต่ำ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะทุพโภชนาการ ความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูก หรืออาจมีสาเหตุจากการใช้ยาบางชนิด ซึ่งความรุนแรงจะมีความแตกต่างกันออกไป
สำหรับเม็ดเลือดขาวต่ำจากการใช้ยายังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด แต่อาจเกิดผ่านกลไกต่างๆ เช่น
1. เกิดผ่านระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้มีการทำลายเม็ดเลือดขาว
2. เกิดจากยามีผลต่อเซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูก (อวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือด) โดยตรง
ตัวอย่างยาที่มีรายงานว่าอาจทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำได้ เช่น carbimazole, dipyrone, methimazole, penicillin G, propylthiouracil, rituximab, sulfasalazine, ticlopidine, trimethoprim-sulfamethoxazole, chlorpromazine, aminopyrine, quinine, levisamole, procainamide, penicillin, quinidine, clozapine, dapsone, sulfonamides, carbamazepine, phenytoin, indomethacin, diclofenac เป็นต้น [1-3]
สำหรับการจัดการภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำที่เกิดจากยา แนวทางการรักษาที่ดีที่สุดคือการหยุดยาที่เป็นสาเหตุและรักษาตามอาการ เช่น รักษาภาวะติดเชื้อ [1-2, 4-6] และอาจใช้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว เช่น granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) [1-2]
โดยทั่วไปหลังหยุดยาที่เป็นสาเหตุแล้ว จำนวนเม็ดเลือดขาวจะสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2 ถึง 4 สัปดาห์ [1] หรือ 1 ถึง 3 สัปดาห์ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย [2] และข้อมูลจากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาตั้งแต่ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำอย่างเฉียบพลันจนกระทั้งเม็ดเลือดขาวกลับมาสู่ภาวะปกติ คือ 4-24 วัน [7]
อย่างไรก็ตาม หากเป็นภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ที่เกิดจากภาวะไขกระดูกฝ่อจากยา (Drug-Induced Aplastic Anemia) การฟื้นตัวของเม็ดเลือดขาวอาจไม่สามารถคาดการณ์ได้ [5]
โดยสรุปจากคำถามที่ว่า “เม็ดเลือดขาวต่ำจากยา กรณีผู้ป่วยเม็ดเลือดขาวต่ำจากยา หลังจากแพทย์ทราบสาเหตุและได้ทำการหยุดยาแล้ว ระดับเม็ดเลือดขาวจะกลับมาปกติหรือไม่ครับ กินยาประมาณ 3 วัน หยุดยาได้ 6 วันแล้วครับ”
หากผู้ป่วยมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ โดยมีสาเหตุจากยาทำให้เกิดภาวะไขกระดูกฝ่อ จะไม่สามารถทราบระยะเวลาการฟื้นตัวได้ แต่หากผู้ป่วยมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากการใช้ยา (Drug-Induced neutropenia) ซึ่งมาจากผลข้างเคียงของยาเอง จากข้อมูลเท่าที่สืบค้นได้ หลังจากหยุดยาที่เป็นสาเหตุแล้ว จำนวนเม็ดเลือดขาวจะสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ภายในประมาณ 1 ถึง 4 สัปดาห์ [1-2, 7-8] และการฟื้นตัวของเม็ดเลือดขาวจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย อย่างไรก็ตามควรมีการรักษาแบบประคับประคองร่วมด้วย เช่น รักษาภาวะติดเชื้อ และที่สำคัญอย่างยิ่งผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เอกสารอ้างอิง
1.Greene EM, Hagemann TM. Drug-Induced Hematologic Disorders. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, editors. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2017.
2.Coates TD, Newburger P. Drug-induced neutropenia and agranulocytosis. In: UpToDate, Rosmarin AG (Deputy Editors), UptoDate, Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on September 21, 2017)
3.van der Klauw MM, Goudsmit R, Halie MR, et al. A population-based case-cohort study of drug-associated agranulocytosis. Arch Intern Med 1999; 159:369.
4.Berliner N, Newburger P. Approach to the adult with unexplained neutropenia. In: UpToDate, Rosmarin AG (Deputy Editors), UptoDate, Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on September 21, 2017)
5.Rao KV. Drug-Induced Hematologic Disorders. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey L. editors. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 9e. New York, NY: McGraw-Hill; 2014.
6.Dale H, Johns WE and Johns TE. Drug-Induced Hematologic Disorders. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey L. eds. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 7e New York, NY: McGraw-Hill; 2008.
7.Andersohn F, Konzen C, Garbe E. Systematic review: Agranulocytosis induced by nonchemotherapy drugs. AnnIntern Med 2007;146:657–665.
8.Meyer-Gessner M, Benker G, Lederbogen S, et al. Antithyroid drug-induced agranulocytosis: clinical experience with ten patients treated at one institution and review of the literature. J Endocrinol Invest 1994; 17:29.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : drug induced neutropenia, granulocytopenia, Leukop

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved