รักษาผมร่วงกับยา Minoxidil

[29 มิถุนายน 2560 : 10:08:09]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
รบกวนเรียนสอบถามคุณหมอค่ะ
รักษาผมร่วงกับยา Minoxidil

ดิฉันเป็นโรคความดันโลหิตสูง ต้องทานยาลดความดัน Amlodipine 10mg กับ Aspirin 300mg วันละ 1 เม็ด ทุกวัน

แต่ดิฉันมีปัญหาเรื่องผมร่วงอย่างมากค่ะ คาดว่าร่วงเกิน 100เส้นต่อวัน เป็นเวลาหลายปีแล้ว หากดิฉันรับประทานยา Minoxidil เพื่อเร่งปลูกผมใหม่ และต้องทานยาปลูกผมนี้ต่อเนื่องคู่กับยาลดความดันโลหิตสูงไปอีกนานหลายปี

จะทำให้มีผลเสียกับสุขภาพมากไปกว่านี้อีกมากมั้ยคะ

รบกวนเรียนสอบถามคุณหมอค่ะ กราบขอบพระคุณคุณหมอมากๆ ค่ะ
จาก Tantan mis...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ไม่มี กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 1.179.24xxx.xxx ]

[7 ก.ค. 60 : 9:05:14] นศภ.รังสิมาฐ์ เรืองวัฒนาไชย/รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โดยปกติคนทั่วไปจะพบการหลุดร่วงของเส้นผมประมาณ 100 เส้นต่อวัน หรืออาจพบผมหลุดร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวัน (เมื่อสระผม) แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผิดปกติในเพศหญิงมักพบว่า ผู้ป่วยจะมีลักษณะผมบางทั่ว ๆ บริเวณตรงกลางศีรษะ แต่จะไม่พบความผิดปกติบริเวณแนวผมด้านหน้าซี่งแตกต่างกับเพศชาย ซึ่งลักษณะผมบางดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยภาวะผมร่วงผิดปกติในเพศหญิงได้ นอกจากนี้การซักประวัติ ปริมาณการหลุดร่วงของเส้นผม ระยะเวลาที่เริ่มเกิดผมร่วง ร่วมกับการทดสอบดึงผม สามารถใช้ในการวินิจฉัยผมร่วงผิดปกติได้อย่างคร่าวๆ โดยควรได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ [4] สำหรับผู้ป่วยรายนี้ที่มีปัญหาผมหลุดร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวันมาเป็นระยะเวลาหลายปี ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสม

ยา minoxidil เริ่มต้นพัฒนายาขึ้นเพื่อใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยมีรูปแบบเป็นยารับประทาน และเนื่องจากอาการข้างเคียงของยา minoxidil ซึ่งส่งผลทำให้เพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผม จึงได้มีการนำยา minoxidil มาใช้สำหรับรักษาผมร่วง (androgenetic alopecia) โดยใช้เป็นรูปแบบสารละลายสำหรับทาเฉพาะที่ [1] ปัจจุบันยา minoxidil ที่ได้รับการรับรองให้ใช้รักษาผมร่วงในเพศชาย คือ สารละลาย minoxidil ความแรง 2% และ 5% ในขณะที่สารละลาย minoxidil ที่ได้รับการรับรองให้ใช้รักษาผมร่วงในเพศหญิง คือ สารละลาย minoxidil ความแรง 2% เท่านั้น [1-3]

จากคำถามที่ต้องการทราบผลของการรับประทานยา minoxidil ในการรักษาผมร่วงและปัญหาการรับประทานยา minoxidil ร่วมกับยา amlodipine และ aspirin จากข้อมูลพบว่ายา minoxidil รูปแบบรับประทาน มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในขณะที่ยา minoxidil ที่ได้การรับรองให้ใช้สำหรับรักษาผมร่วงในเพศหญิง คือ สารละลาย minoxidil สำหรับใช้เฉพาะที่ ความแรง 2% วิธีการใช้ยา ควรทำให้หนังศรีษะและเส้นผมแห้งก่อนเริ่มทายา จากนั้นให้ทาสารละลาย minoxidil ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ลงบนหนังศีรษะ วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและเย็น (หรือก่อนนอน) [1-3] ปริมาณที่ใช้ไม่ควรเกิน 2 มิลลิลิตรต่อวัน หลังจากทายาเสร็จ ให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งและควรทายาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือนจึงจะเริ่มเห็นประสิทธิภาพในการรักษา [2] อาการข้างเคียงที่พบ เช่น ระคายเคืองหนังศีรษะ (ทำให้หนังศีรษะแห้ง ลอก แดง และคัน) ภาวะขนดก [1-3] (มักพบบริเวณแก้มและหน้าผาก [3]) ความดันโลหิตต่ำ ปวดศีรษะ [2] เป็นต้น จากเภสัชจลนศาสตร์ของยาพบว่า ยา minoxidil ถูกดูดซึมจากหนังศีรษะสภาพปกติเข้าสู่กระแสเลือดได้น้อย ประมาณร้อยละ 1.4 (การดูดซึมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.3 – 4.5) [2] นอกจากนั้นจากการสืบค้นข้อมูลไม่พบอันตรกิริยาของยา minoxidil ในรูปยาทากับ aspirin และ amlodipine จึงสามารถใช้ยาร่วมกันได้ [4] อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทั้ง minoxidil ในรูปแบบรับประทาน และ amlodipine ซึ่งเป็นยารับประทานมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตทั้งคู่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ใช้ยาสองชนิดนี้ร่วมกันมีความดันโลหิตต่ำได้ หากจะใช้ร่วมกันต้องปรึกษาแพทย์เพื่อปรับขนาดยาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

โดยสรุปไม่ควรรับประทานยา minoxidil ร่วมกับ aspirin และ amlodipine ร่วมกันด้วยตนเอง ประกอบกับการรับประทานยา minoxidil ไม่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผมร่วง ดังนั้นหากผู้ป่วยต้องการใช้ยา minoxidil สำหรับรักษาอาการผมร่วงจึงควรเลือกใช้ในรูปแบบสารละลาย minoxidil สำหรับใช้เฉพาะที่ ความแรง 2% ซึ่งมีข้อมูลรับรองในการใช้รักษาผมร่วงในเพศหญิง แต่ก่อนที่เริ่มการรักษาผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน

เอกสารอ้างอิง
1. Blumeyer A, Tosti A, Messenger A, Reygagne P, Del Marmol V, Spuls PI et al. Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J Dtsch Dermatol Ges. 2011;9(6):S1-57
2. Borgsdorf LR, Cada DJ, Cirigliano M, et al. Drug Facts and Comparisons, St. Louis: Wolters Kluwer Health; 2012. p.2972-3
3. Dinh QQ, Sinclair R. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clin Interv Aging. 2007;2(2):189-99.
4. Springer K, Brown M, Stulberg DL. Common Hair Loss Disorders. Am Fam Physician. 2003;68(1):93-102
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : female pattern hair loss, androgenetic alopecia, t

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved