ทาน Teevir

[6 กรกฎาคม 2560 : 13:35:28]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
หนูมีเรื่องสงสัยคะ ถ้าตอนนี้หนูทาน Teevir วันละเม็ดก่อนนอน แล้วทาน Fluconazole ตอนเช้าอยู่ หนูจะทาน Doxycycline เช้าและเย็นครั้งละเม็ด ยาจะ Interaction กันมั้ยคะ
จาก ์Naomi nao...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
ผู้ใช้ยา กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบขนาดรับประทาน/ใช้ยา
IP [ 101.51.7xxx.xxx ]

[3 ธ.ค. 60 : 22:05:02] นศภ. รังสิมาฐ์ เรืองวัฒนาไชย/ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ nattasiri@pharmacy.psu.ac.th IP [ 27.55.17xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Teevir® เป็นยาสูตรผสมที่ประกอบไปด้วยตัวยาทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ tenofovir disoproxil fumarate 300 มิลลิกรัม efavirenz 600 มิลลิกรัม และ emtricitabine 200 มิลลิกรัม[1] หลังจากรับประทานเข้าสู่ร่างกาย
ยาทั้ง 3 ชนิดจะถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านกระบวนการที่แตกต่างกัน ดังนี้
- Tenofovir ถูกแปรรูปภายในตับด้วยกระบวนการ hydrolysis (ไม่อาศัยเอนไซม์ CYP ในการแปรรูปยา) แล้วขับออกจากร่างกายทางไตเป็นหลัก โดยขับออกทางปัสสาวะในรูปไม่เปลี่ยนแปลง (70% - 80%) [2]
- Emtricitabine ถูกแปรรูปผ่านตับด้วยปฏิกิริยา oxidation และ glucuronide conjugation แล้วขับออกจากร่างกายทางไตเป็นหลัก โดยขับออกทางปัสสาวะ (86%) และอุจจาระ (14%) [3]
- Efavirenz ถูกแปรรูปด้วยเอนไซม์ตับ (CYP3A4 และ CYP2B6) แล้วขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ (14% - 34%) และอุจจาระ (16% - 61%) [4]
ส่วนยา fluconazole ถูกกำจัดทางไตเป็นหลัก โดยขับออกทางปัสสาวะในรูปไม่เปลี่ยนแปลง (80%) อย่างไรก็ตาม ยาชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการแปรรูปยาในร่างกาย (เช่น CYP2C19, CYP2C9 และ CYP3A4) [5] ดังนั้น จึงมีโอกาสเกิดอันตรกิริยา เมื่อใช้ร่วมกับยาอื่นๆ ที่ถูกแปรรูปผ่านเอนไซม์เหล่านี้ โดยมีระดับของการเกิดอันตรกิริยาแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่ใช้ร่วมกัน
Doxycycline เป็นยาปฏิชีวนะ มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ขนาดยาโดยทั่วไป คือ doxycycline 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ระยะเวลาในการรักษาขึ้นกับชนิดของเชื้อแบคทีเรียและบริเวณที่เกิดการติดเชื้อ ควรรับประทานยาพร้อมอาหารเพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงเกี่ยวกับทางเดินอาหาร อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ เช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย ภาวะไวต่อแสง เป็นต้น [6]
จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอันตรกิริยาของยา doxycycline กับยาอีก 4 ชนิดที่ผู้ถามรับประทาน ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างกันของยา [7] อย่างไรก็ตาม การใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ควรใช้เมื่อมีข้อบ่งใช้เท่านั้น และการใช้ยาควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
เอกสารอ้างอิง

1.MIMS Thailand. 146th ed. Bangkok: TIMS (Thailand); 2017. p.240
2.Uptodate. Tenofovir disoproxil fumarate: Drug information. [cited 2017 August1]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/tenofovir-disoproxil-fumarate-drug-information
3.Uptodate. Emtricitabine: Drug information. [cited 2017 August1]. Available from:https://www.uptodate.com/contents/emtricitabine-drug-information
4.Micromedex. Efavirenz. [cited 2017 August 1]. Available from:http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/705ABA/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/580A09/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=efavirenz
5.Uptodate. Fluconazole: Drug information. [cited 2017 August1]. Available from:https://www.uptodate.com/contents/fluconazole-drug-information
6.Micromedex. Doxycycline. [cited 2017 August 1]. Available from:http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/F0F5C3/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/5BE21E/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=Doxycycline
7.Tatro DS. Drug interaction facts. St. Louis:Wolters Kluwer health; 2014

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Teevir, tenofovir, emtricitabine, efavirenz

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved