CPM ในเด็ก 8 เดือน

[10 กรกฎาคม 2560 : 8:10:02]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เด็ก 8 เดือน น้ำหนัก 6.5 kg มีอาการไข้ น้ำมูกไหล มี mild infected pharyngitis สามารถจ่าย cpm ครั้ง5cc 1x2 ได้หรือไม่
จาก สุวีร์ suw...
นักศึกษา ร้านขายยา
หัวเฉียว สมุทรปราการ
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 122.154.xxx.xxx ]

[12 มี.ค. 61 : 16:02:57] นศภ.จรรจาใจ แก้วประไพ/รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล wantana.r@psu.ac.th IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โรคจมูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส (viral rhinitis) หรือหวัด (common cold) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบนที่มีอาการไมรุนแรง ได้แก่ น้ำมูกข้นหรือใส ไอ ตัวร้อนหรือมีไข้ เจ็บคอหรือแสบคอได้ ส่วนใหญ่จะไอมากขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถหายได้เองภายใน 2-7 วัน[1]
ปัจจุบันรูปแบบของยา Chlorpheniramine ในประเทศไทยที่ใช้ในเด็ก จะอยู่ในรูปยาน้ำเชื่อมที่มีขนาดความแรง 2 mg/5 ml[2,3] จัดเป็นยาในกลุ่มยาต้านฮิสตามีน (histamine H1-receptor antagonist) มีข้อบ่งใช้หลากหลาย เช่น ผื่นแพ้ผิวหนัง ภูมิแพ้อากาศ น้ำมูกจากหวัด เป็นต้น ซึ่งยาแก้แพ้รุ่นที่ 1 (first generation antihistamine) ที่มีประสิทธิภาพในการลดน้ำมูกในผู้ป่วยโรคหวัดได้ดีกว่ายาแก้แพ้รุ่นที่ 2 (second generation) และยาแก้แพ้รุ่นที่ 3 (third generation antihistamine) เนื่องจากมีฤทธิ์ anticholinergic แต่ยาแก้แพ้รุ่นที่ 2 (second generation) และยาแก้แพ้รุ่นที่ 3 (third generation antihistamine) ไม่มีฤทธิ์ anticholinergic[4,5]
จากการค้นหาข้อมูลพบว่ามีการศึกษาที่ใช้ Chlorpheniramine ลดน้ำมูกในเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 2 ปี โดยขนาดยาแนะนำ 1 mg วันละ 2 ครั้ง[6] และบางตำราแนะนำขนาดยาในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี 0.35 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง[7] แต่จากการศึกษาด้านความปลอดภัยของ chlorpheniramine พบว่าในเด็กเล็กจะไวต่อการเกิดอาการพิษอย่างเฉียบพลันมากกว่าผู้ใหญ่ มักจะเกิดการกระตุ้นประสาทจากการใช้ยา เช่น กระวนกระวาย ปวดศีรษะ ชัก เป็นต้น[8,9] และไม่ควรใช้ยาแก้แพ้ทุกรุ่นในทารกแรกคลอด ทั้งที่คลอดครบกำหนดหรือคลอดก่อนกำหนด โดยภาวะพิษจากการได้รับยาเกินขนาด อาจทำให้เสียชีวิตได้10] และมีรายงานการเกิดพิษของยาที่รุนแรง รวมถึงการเสียชีวิตในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีที่มีการใช้ยาในที่รูปแบบยาผสมรักษาอาการไอและหวัด[8,9] นอกจากนี้ไม่แนะนำให้ใช้ยาในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี[11,12,13] เนื่องจากมีรายงานพบว่า chlorpheniramine สามารถทำให้สารคัดหลั่งในจมูกข้นเหนียว หายใจลำบาก จนเกิดภาวะหายใจล้มเหลวในเด็กได้[13] และการใช้ chlorpheniramine ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีนั้นยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนการใช้ เนื่องจากตำราส่วนใหญ่แนะนำให้ใช้ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ดังนี้ เด็กอายุ 2-6 ปี ขนาดยาแนะนำ 1 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง สูงสุดต่อวันไม่เกิน 6 mg เด็กอายุ 6-12 ปี ขนาดยาแนะนำ 2 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง สูงสุดต่อวันไม่เกิน 12 mg และอายุมากกว่า 12 ปี ขนาดยาแนะนำ 4 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง สูงสุดต่อวันไม่เกิน 24 mg[8,9,14,15] และบางตำราแนะนำให้ใช้ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปเท่านั้น[15]
อย่างไรก็ตาม Chlorpheniramine ควรใช้ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปตามคำแนะนำของแพทย์และหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี ต้องพิจารณาระหว่างผลดีและผลเสียจากการใช้ยาอย่างเคร่งครัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นพิเศษเท่านั้น คือ เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 2 ปี ขนาดยาแนะนำ 1 mg วันละ 2 ครั้งหรือคำนวณขนาดยาตามน้ำหนัก 0.35 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง
ดังนั้น เด็กอายุ 8 เดือน น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม อาจไม่จำเป็นต้องใช้ยา chlorpheniramine ในการลดน้ำมูกจากหวัดและแนะนำให้ใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช้ยาแทน เช่น การใช้ลูกยางดูดน้ำมูก การใช้น้ำเกลือล้างโพรงจมูกหรือน้ำเกลือหยอดจมูก เป็นต้น แต่หากจำเป็นต้องใช้ chlorpheniramine แนะนำให้ใช้ขนาด 1 mg วันละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตามควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

เอกสารอ้างอิง
[1] James M. Steckel berg, M.D. Based on National Institute of Allergy and Infectious Diseases. 2014. Available at URL: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/expert-answers/common-cold/faq-20057857. Accessed Feb 23, 2018.
[2] Chlorpheniramine. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=Chlorpheniramine%20 Available at: Accessed Feb 23, 2018.
[3] Chlorpheniramine. Available at: http://ndi.fda.moph.go.th/drug_info/index?brand=&name=chlorpheniramine&rctype=&drugno=&per_page=290. Accessed Feb 22, 2018.
[4] Mossad SB. Treatment of the common cold. BMJ 1998; 317:33–6.
[5] Borgsdorf LR, Cada DJ, Cirigliano MD, Clark TR, Convington TR, Hussar DA, et al. Drug facts and comparisons 2017. St.Louis Missouri: Wolters Kluwer Health; 2017. p1292.
[6] Fitzsimons R, et al. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2015; 100:122–131. (Review)
[7] Gennrich JL, Chan PD. Dosages, Side Effects, and Drug Interactions. Pediatric Drug Reference
2004 Edition.
[8] Shazo RD, Kemp SF Drug information handbook with international trade names index. Chlorpheniramine. 25th edition, p. 296-7.
[9] Chlorpheniramine. In: UpToDate, Post TW(Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed February 25,2018.)
[10] Chlorpheniramine. Available at:
www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Druginformation/PIC/CPM_syrup_PIL20170315.pdf. Accessed Feb 22,2018.
[11] Chlorpheniramine. Available at:
www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Druginformation/PIC/CPM_syrup_PIL20170315.pdf. Accessed Feb 22,2018.
[12] Chlorpheniramine. Available at: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4952e/3.7.html. Accessed Feb 23, 2018.
[13] Sharon Tsui-Hang FUNG, Eric Yat-Tung CHAN. Department of Pediatrics, Kwong Wah Hospital, Hong Kong. Chlorpheniraminejusejforjinfants; 2005.
[14] Chlorpheniramine. In: DRUGDEX(R) Evaluations. [Online]. 2010 Nov 2. Available from: MICROMEDEX(R) Healthcare Series; 2018. [cited 2018 Feb 23].
[15] Kliegman RM, et. Nelson Textbook of PEDIATRICS. Antihistamine. 19th edition. Philadelphia: Saunders; 2011. p. 777.


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : chlorpheniramine, pediatric

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved