ฉีดยา lidocaine แล้วทำให้ฉี่สีม่วงไหมค่ะ

[14 กรกฎาคม 2560 : 14:15:55]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
พอดีเจาะหูแล้วหมอฉีดยาชาให้พอดีจะไปสมัครงานมีตรวจร่างกายทำให้ปัสสาวะสีม่วงไหม และมีอาการข้างเคียงเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะไหม
จาก jipata sup...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 125.24.8xxx.xxx ]

[3 ธ.ค. 60 : 21:02:45] นศภ.รมณีย์ พันธุ์สัมฤทธิ์/ดร. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ nattasiri@pharmacy.psu.ac.th IP [ 27.55.17xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา lidocaine เป็นยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ให้ใช้เป็นยาระงับความรู้สึกหรือยาชา และรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ[1] สำหรับรูปแบบฉีดที่ใช้เป็นยาชาในประเทศไทย มีในขนาด 1% และ 2% lidocaine[2] นอกจากมีในรูปแบบยาเดี่ยวแล้ว ยังมีชนิดยาชา lidocaine ที่ผสมกับ epinephrine
เพื่อให้ยาชาอยู่ในบริเวณที่ต้องการนานขึ้นและผ่านเข้าสู่กระแสเลือดน้อยลง[3] (epinephrine มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัว ทำให้ยาชาดูดซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลงเพื่อลดอาการข้างเคียงของยา) เช่น ยา lidocaine ผสม epinephrine ขนาด 1% หรือ 2%[4]
สำหรับอาการข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดยา lidocaine เฉพาะที่เช่น ผื่นคัน บวมบริเวณที่ฉีดยา ลมพิษ[1,5]
“ปัสสาวะสีม่วง” เป็นผลของการตรวจหาสารเสพติด methamphetamine ซึ่งการตรวจ methamphetamine ในปัสสาวะ ขั้นตอนแรกเป็นการตรวจเบื้องต้น (screening test) เพื่อเป็นการคัดกรอง หากได้ผลบวกในขั้นนี้จะต้องตรวจยืนยัน (confirm test) ในการตรวจเบื้องต้นจะนําปัสสาวะมาหยดลงในชุดตรวจ หากมีสารกลุ่ม methamphetamine หรือ amine จะให้ผลเป็นสีม่วงหรือม่วงแดง[6] (ผลการตรวจเป็นบวก) โดยปัญหาที่สําคัญจากการตรวจด้วยวิธีเทียบสี คือผลบวกลวง ซึ่งสารที่ให้ผลบวกลวงกับชุดทดสอบได้ เช่น สารที่มีโครงสร้างคล้ายสารเสพติด ซึ่งตามคู่มือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ระบุยาที่เกิดผลบวกลวงไว้ เช่น[7-8]
1) กลุ่มยาแก้แพ้ หรือยาบรรเทาอาการคัดจมูก เช่น chlorpheniramine, brompheniramine, phenylpropanolamine, phenylephrine, และ pseudoephedrine
2) กลุ่มยาลดความอ้วน เช่น phentermine และ fenfluramine
3) กลุ่มยาเสพติดประเภท morphine, codeine, และ heroin
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีชุดทดสอบที่มีความจำเพาะเจาะจงสูง ทำให้มีผลบวกลวงน้อยลง แต่ก็อาจยังพบสารที่ให้ผลบวกลวงกับชุดทดสอบได้[8] เช่น ข้อมูลจากเอกสารที่แนบไปกับผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสารเสพติด amphetamine ภายใต้ชื่อการค้า Emit II plus® พบว่า สำหรับยา l-epinephrine และยา lidocaine ที่มีความเข้มข้น 1,000 mcg/ml จะให้ผลการตรวจเป็นลบ[9]
จากคำถามของผู้ถามที่ว่า “ฉีดยาชา lidocaine แล้วจะทำให้ปัสสาวะสีม่วงจากการทดสอบหรือไม่”
จากข้อมูลเท่าที่สืบค้นได้ดังกล่าวข้างต้น ไม่พบข้อมูลการทำให้การทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะเป็นผลบวกจากยา lidocaine หรือ l-epinephrine และไม่มีรายงานอาการข้างเคียงเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะจากยา lidocaine
เอกสารอ้างอิง
1. Savarese DMF. Lidocaine (systemic). In: Uptodate, Zand JM (Ed), Uptodate, Waltham, MA. (Accessed on November 14, 2017.)
2. MIMS Thailand. Lidocaine[Internet]. 2017[cited 20 November 2017]. Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/chalocaine/.
3. เศรษฐกร พงษ์พานิช, ศรีสุรางค์ สุทธปรียศรี. สรีรศาสตร์ และเภสัชวิทยาประยุกต์ของยาชาเฉพาะที่. ใน: ปริศนา ปริพัฒนานนท์, ศรีสุรางค์ สุทธปรียศรี, บรรณาธิการ. การให้ยาเฉพาะที่ในทางทันตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: มาสเตอร์พีซ; 2543: 26.
4. MIMS Thailand. Lidocaine with adrenaline[Internet]. 2017[cited 20 November 2017]. Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/chalocaine%20with%20adrenaline/
5. Schatz M. Allergic reaction to local anesthetics. In: Uptodate, Feldweg AM (Ed), Uptodate, Waltham, MA. (Accessed on November 23, 2017.)
6. ภัทรวดี พงษ์ระวีวงศา, พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล. ผลของยาที่ใช้รักษาโรคทั่วไปต่อการตรวจหายาบ้าในปัสสาวะด้วยวิธีเทียบสี. เชียงใหม่เวชสาร. 2544;40(2):69–78.
7. กองวิเคราะห์วัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่องการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ. 2537. 10-11.
8. วิยะดา อัครวุฒิ, ณปภา สิริศุภกฤตกุล, เจริญดี ปิงสุทธิวงศ์, วลัยลักษณ์ เมธาภัทร, อังคณา กริชพิทักษ์เงิน. คู่มือและแนวทางการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2554: 30.
9. Emit II plus®[package insert]. Illinois: Siemen; 2011.
10. Malamed SF. Handbook of local anesthesia. 5th edition. Missouri: Elsevier Mosby; 2004. 37, 58.
11. Lidocaine. (2017). DRUGDEX®System. Retrieved November 16, 2017, from http: micromedexsolutions.com. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex.
12. Savarese DMF. Epinephrine. In: Uptodate, Zand JM (Ed), Uptodate, Waltham, MA. (Accessed on November 21, 2017.)
13. Epinephrine. (2017). DRUGDEX®System. Retrieved November 21, 2017, from http: micromedexsolutions.com. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex.
14. Saitman A, Park HD, Fitzgerald RL. False-positive interferences of common urine drug screen immunoassays: a review. J Anal Toxicol. 2014 Sep;38(7):387-96.
15. Anders MG. Local anesthetics. In: Urman RD, Ehrenfeld JM, eds. Pocket anesthesia. 2nd edition. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2013. 2D-24, 2D-26.
16. Anders MG. Local anesthetics. In: Urman RD, Ehrenfeld JM, eds. Pocket anesthesia. 2nd edition. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2013. 2D-24, 2D-26.
17. ปรางค์มาลี ลือชารัศมี. ยาชา[Internet]. 2015[cited 21 November 2017]. Available from: http://www.med.cmu.ac.th/dept/anes/2012/images/Lecture2015/LocalAnesthetics2559.pdf.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Lidocaine, adverse effects, ADR

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved