รบกวนสอบถามเรื่องยาฉีดหน่อยค่ะ

[18 กรกฎาคม 2560 : 23:17:11]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าวิธีผสมหรือเตรียมยาก่อนฉีดของ IGAMAD 1500 IU กับ RHESQNATIV 1250 IU ต่างกันมั้ยค่ะ แล้วผสมแล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่ค่ะ
จาก kim -...
เภสัชกร หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 1.46.73.xxx.xxx ]

[20 ต.ค. 60 : 23:00:06] นศภ.นัสรียะห์ สาเล็ง/รศ.วิบูล วงศ์ภูวรักษ - IP [ 113.53.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Igamad และ Rhesonativ คือชื่อการค้าของ Human anti-D immunoglobulin ที่มีในใช้ในประเทศไทย เป็นยารูปแบบยาฉีด ประกอบด้วย Human anti-D (rh) immunoglobulin [Rho (D) immune globulin] [1, 2]
Igamad ผลิตโดยบริษัท Grifols เป็นยาเตรียมในรูปสารละลายสำหรับฉีด (solution for injection) ในกระบอกฉีดยาแบบ pre-filled มีความแรงของ Human anti-D (rh) immunoglobulin 750 IU/ml ปริมาตร 2 ml [1, 3] สำหรับ Rhesonativ ผลิตโดยบริษัท Octapharma เป็นยาเตรียมในรูปสารละลายสำหรับฉีด บรรจุใน ampule มีความแรงของ Human anti-D (rh) immunoglobulin 625 IU/ml ปริมาตร 2 ml การบริหารยาและความคงตัวของยาทั้งสองเหมือนกัน คือบริหารยาโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อช้าๆ ในกรณีที่มีเลือดออกผิดปกติบริเวณกล้ามเนื้อที่ฉีดยา อาจฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้ ควรกดกระบอกสูบอย่างระมัดระวัง หลังจากแทงเข็มเข้าไปแล้ว หากต้องการใช้ยาจำนวนมากกว่า 5 ml แนะนำให้แบ่งขนาดยาและฉีดในตำแหน่งต่างกัน [3, 4] ซึ่งผลิตภัณฑ์จาก Human anti-D (Rh) immunoglobulin ในรูปแบบยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ อยู่ในรูปสารละลายสำหรับฉีดพร้อมใช้ทันที ไม่จำเป็นต้องผสม [5] วิธีการใช้ยา ควรตั้งยาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนใช้ สารละลายควรใส ห้ามใช้สารละลายหากมีลักษณะขุ่นหรือมีตะกอน ควรมีการตรวจดูตะกอนและสีของสารละลายด้วยตาเปล่าก่อนใช้ทุกครั้ง เนื่องจากสารละลายไม่ได้ผสมสารต้านจุลินทรีย์ ควรใช้ทันทีหลังเปิดใช้ยา ยาที่ใช้ไม่หมดหรือวัสดุที่เหลือควรทำลายตามข้อกำหนดในแต่ละพื้นที่ และไม่ควรใช้ภายหลังวันหมดอายุที่ระบุบนฉลากยา เก็บยาที่อุณหภูมิ 2 – 8 °C ห้ามแช่แข็ง และป้องกันแสง [3, 4] Rhesonativ มีอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ (shelf-life) 30 เดือน [4]

เอกสารอ้างอิง
1. MIMs Drug reference Thailand. Issue 2. Bangkok: TIMS (Thailand); 2017. Igamad. p.319.
2. MIMs Drug reference Thailand. Issue 2. Bangkok: TIMS (Thailand); 2016. Rhesonativ. p.322.
3. Igamad® 750 IU/ml [package insert]. Bangkok: institoto Grifols. S.A.
4. Rhesonativ [package insert]. Pyrmont: Octapharma Australia Pty Limited; 2007.
5. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2017. DRUGDEX® System, Rho (D) immune globulin; [Cited 2017 Sep 7]. Available from: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/cs/1d0777/nd_pr/evidencexpert/nd_p/evidencexpert/duplicationshieldsync/ba6e80/nd_pg/evidencexpert.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet : DISdatabase
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : igamad, rhesonativ stability

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved