การเตรียมยาเหน็บพาราเซตามอล

[19 กรกฎาคม 2560 : 0:16:37]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยเป็นเด็กอายุ 3 ขวบ มาโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ขึ้นสูง ไม่สามารถทานยาลดไข้ชนิดรับประทานได้ ผู้ปกครองไม่ยอมให้ฉีดยาเพื่อลดไข้และที่โรงพยาบาลไม่มียาเหน็บลดไข้ กรณีนี้สามารถเตรียมยาเหน็บลดไข้จากพาราเซตามอลชนิดเม็ดรับประทานได้หรือไม่ หากเตรียมได้ เตรียมอย่างไร และหากเตรียมไม่ได้ ควรทำอย่างไร
จาก จุฑามาศ พงษ์ระดาวัลย์ pho...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 125.24.2xxx.xxx ]

[8 ส.ค. 60 : 16:25:56] เจษฎา นพวิญญูวงศ์ chenop@kku.ac.th IP [ 223.206.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การเตรียม paracetamol suppository แบบ extemporaneous โดยใช้ paracetamol tablet อาจเป็นไปได้ยากในแง่ปฏิบัติ เพราะ (1) โรงพยาบาล(ส่วนใหญ่) ไม่มีแม่พิมพ์ยาเหน็บ (2) เภสัชอาจต้องทดลองหา base ที่เหมาะสม (3) การนำยาเม็ดมาบด อาจทำให้การกระจายตัวใน base ไม่สม่ำเสมอ หากต้องการทำเพื่อศึกษา ควรใช้ pure drug (4) ต้องการการศึกษา เพื่อควบคุมคุณภาพ อื่น ๆ ประกอบ เช่น การหา % la, stability ... etc.
ข้อแนะนำ คือ ใช้วิธีเช็ดตัว หากไข้ไม่ลด หรือลดช้า อาจเตรียม Alcohol 20-25% เช็ดตัวเด็ก

[26 ต.ค. 60 : 19:39:31] นศภ.ดลลชา ไทยถาวร/รศ.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ *-* IP [ 10.147.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการสืบค้นข้อมูลพบตำรับยา acetaminophen 10 mg/mL rectal solution แต่จำเป็นต้องเตรียมจากผงยา acetaminophen โดยตรงไม่มีข้อมูลการเตรียมจาก acetaminophen ชนิดเม็ด [1] และวัสดุบางชนิด (pluronic P-105) จำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ [2] ดังนั้นจึงไม่สะดวกหากต้องการเตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในโรงพยาบาลเท่านั้น สำหรับ acetaminophen รูปแบบเหน็บทวาร มีจำหน่ายในประเทศไทยเพียงชื่อการค้าเดียว คือ Poro® มีความแรง 125 และ 250 มิลลิกรัมต่อเม็ด [3]
การจัดการภาวะไข้สูงในเด็ก ควรเริ่มจากการให้ยาลดไข้ [4-8] acetaminophen รับประทานครั้งละ 10-15 มิลลิกรัม (ขนาดยาสูงสุดไม่เกิด 0.8-1 กรัม) ทุก 4-6 ชั่วโมง (ไม่ให้ยาเกิน 5 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน ถึง 4 กรัมต่อวัน) [4-7] กรณีที่ต้องการฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยให้ใช้ Ibuprofen รับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ขนาดยาสูงสุด คือ 600 มิลลิกรัม) ทุก 6 ชั่วโมง (ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถึง 2.4 กรัมต่อวัน) ไม่แนะนำให้ใช้ acetaminophen และ ibuprofen พร้อมกัน [4]
การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ควรใช้น้ำอุ่น (อุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส) [4, 8-9] แม้การใช้น้ำเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิได้เร็วแต่จะทำให้เกิดอาการหนาวสั่น ทำให้ภาวะไข้ยิ่งแย่ลง ไม่แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดตัวเนื่องจากสามารถระเหยเข้าปอดและซึมผ่านผิวหนังได้ มีผลเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง [4, 8-9] โดยปกติหลังจากเช็ดตัว 30-45 นาที อุณหภูมิร่างกายจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส [9] ไม่ควรพยายามให้อุณหภูมิลดลงเร็วเกินไปเนื่องจากจะทำให้ไข้กลับซ้ำได้ [8] ข้อแนะนำอื่นๆ คือ ควรให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องที่สบายอากาศถ่ายเทสะดวก สวมใส่เสื้อผ้าที่เบาสบาย ดื่มน้ำมากเพียงพอ และไม่ให้ออกกำลังเกินควร [9]


เอกสารอ้างอิง
1. Stockton SJ and Davidson G. Acetaminophen 10 mg/mL Rectal Solution. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 2008 September-October;12(5): 447.
2. BASF. Product Information. https://worldaccount.basf.com/wa/NAFTA/Catalog/ChemicalsNAFTA/pi/BASF/Brand/pluronic (accessed 26 October 2017).
3. MIMS Thailand, [online], c 2017; [cited 2017 October 25]. Available from: http://www.mims.com/.
4. Ward MA, Edwards MS. Fever in infants and children: pathophysiology and management. In: UpToDate, Torchia MM. (Deputy Editors), UptoDate, Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on September 23, 2017
5. Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. Acetaminophen. Pediatric & Neonatal Dosage Handbook. 21ed. Chicago: Lexi-Comp,U.S.; 2014: 48-51.
6. Acetaminophen. In: DRUGDEX® System [database on the Internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited October 20, 2017]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian.
7. Sullivan JE, Farrar HC. Fever and Antipyretic Use in Children. Pediatrics. 2011;127(3):580-7.
8. American Academy of Pediatrics . Fever and Your Child. http://www.pediatricassociatesnh.com/uploads/Fever%20and%20Your%20Child.pdf (accessed 25 October 2017).
9. American Academy of Pediatrics. Treating a Fever Without Medicine. https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/Treating-a-Fever-Without-Medicine.aspx (accessed 26 October 2017).ระยะเวลาในการสืบค้น : 4 ชั่วโมง
Keywords : Acetaminophen, Fever in children.

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved