การให้ albumin ในผู้ป่วยที่มีการล้างไต

[26 กรกฎาคม 2560 : 18:53:43]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้ albumin ในผู้ป่วยที่ต้องล้างไตครับ ว่าได้รับเพื่อจุดประสงค์อะไร และมีวิธีในการบริหารอย่างไร
จาก - kon...
เภสัชกร โรงพยาบาล
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 1.10.172xxx.xxx ]

[20 ต.ค. 60 : 22:30:09] นศภ.นัสรียะห์ สาเล็ง/รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ - IP [ 113.53.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Albumin คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะเป็นคอลลอยด์ ซึ่งเป็นของเหลวที่มีสารขุ่นๆ แขวนลอยอยู่ โดยยา albumin นี้เตรียมมาจากกระบวนการแยกพลาสมาของมนุษย์ที่สุขภาพดี มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียม (hemodialysis) เป็นการใช้เสริมการรักษาภาวะที่เกิดจากการฟอกเลือกเป็นระยะเวลานานแล้วเกิดปัญหาปริมาณของเหลวในเลือดต่ำ (hypovolemia) และความดันโลหิตต่ำ (hypotension) ที่รักษาด้วย sodium chloride solution แล้วไม่ได้ผล นอกจากนี้ albumin ใช้รักษาภาวะความดันเลือดต่ำขณะกำลังฟอกเลือด (intradialytic hypotension (IDH)) [1] ซึ่งเป็นภาวะที่มีความดันโลหิตตัวบน (systolic blood pressure) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 20 mmHg ร่วมกับมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ตะคริว กระวนกระวาย มึนศีรษะ หรือรู้สึกหน้ามืด สาเหตุของภาวะความดันเลือดต่ำขณะฟอกเลือด เกิดจากการลดลงของปริมาณน้ำที่ไหลเวียนในร่างกายจากการฟอกเลือดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การกำหนดปริมาณของของเหลวที่ถูกกรองออกและดึงออกจากร่างกายที่มากเกินไป ภาวะโรคหัวใจของผู้ป่วย ความผิดปกติทางระบบประสาทอัตโนมัติ และความผิดปกติของเกลือแร่โซเดียมและแคลเซียม โดยอัตราเร็วของน้ำที่ถูกดึงออกไปจากร่างกาย (ultrafiltration rate) ที่มากเกินไปจะทำให้น้ำนอกเซลล์กลับเข้าสู่หลอดเลือดไม่ทัน จึงทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำลง [2] การรักษาทั่วไปคือ ใช้สารน้ำ crystalloids (0.9% sodium chloride solution, hypertonic sodium chloride solution), nonprotein colloids หรือ albumin human การเลือกใช้สารน้ำนั้น มีการศึกษาที่พบว่า 5% human albumin solution ไม่ได้มีประสิทธิภาพดีไปกว่าการใช้ 0.9% sodium chloride solution หรือ normal saline ในการรักษาความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยฟอกเลือด ดังนั้นจึงพิจารณาใช้ 0.9% sodium chloride solution เป็นทางเลือกแรกในการรักษา[1] และมีการศึกษาพบว่า ร้อยละของปริมาตรน้ำที่ถูกดึงออกไปจากร่างกาย (percentage of target ultrafiltration achieved) โดยคำนวณจากอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของของเหลวที่ถูกดึงออกไปจากร่างกายจริง (actual ultrafiltration volume) กับปริมาตรของของเหลวที่กำหนดให้กรองออกจากร่างกาย (target ultrafiltration volume) ซึ่งพบว่าในกลุ่มที่ได้รับ 5% human albumin solution ร้อยละ 0.84 ± 0.17 และกลุ่มที่ได้รับ normal saline ร้อยละ 0.80 ± 0.16 ซึงไม่มีความแตกต่างกันและสามารถควบคุมความดันเลือดได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.14) [3]
ดังนั้น United Health Care (UHC) ได้แนะนำการใช้ human albumin solution ในการรักษาภาวะความดันเลือดต่ำขณะกำลังฟอกเลือด (intradialytic hypotension (IDH)) เมื่อใช้ crystalloid solutions หรือ nonprotein colloids แล้วไม่ได้ผล การให้บริหาร human albumin solution ต้องให้ทางหลอดเลือดดำแบบ intravenous infusion ความเข้มข้นที่ใช้คือ human albumin solution 20 หรือ 25% [1, 4] โดยกำหนดอัตราการบริหารยาไม่เกิน 1 mL/minute ในผู้ป่วยที่มี plasma volume ปกติ และไม่เกิน 2 - 3 mL/minute ในผู้ป่วยที่มีภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ (hypoproteinemia) [5] ปริมาตรที่ให้ไม่เกิน 100 ml และติดตามภาวะน้ำเกินอย่างใกล้ชิด[1] อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ ปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างเฉียบพลัน (anaphylactic reaction) ไข้ หนาวสั่น ผื่น คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว และความดันโลหิตต่ำ[1]เอกสารอ้างอิง
1. McEvoy GK, Snow EK eds. AHFS Drug information 2016. Wisconsin: American Society of Health-System Pharmacists, Inc.; 2016: p. 1466-72.
2. Sulowicz W, Radziszewski A. Pathogenesis and treatment of dialysis hypotension. Kidney International (2006) 70, S36–S39.
3. Knoll GA, Grabowski JA, Dervin GF and Rourke KO. A randomized, controlled trial of albumin versus saline for the treatment of intradialytic hypotension. J Am Soc Nephrol, 15. 2004; 2: 487-92.
4. MIMS. Human albumin. 2017. Available at: http://www.mims.com/thailand/drug/info/human%20albumin/?type=brief&mtype=generic. Accessed September 7, 2017.
5. Jobson MD. Albumin solution: Drug information. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com (Accessed on September 01, 2017.)

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: DISdatabase : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : albumin and hemodialysis

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved