ใช้ Isotretinoin ร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Virac

[14 สิงหาคม 2560 : 20:46:41]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ตอนนี้ทาน Isotretinoin 10 mg วันละ 1 เม็ดตอนเย็น แต่กลัวมีปัญหาเรืองตับ จึงซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Virac มาทาน เนื่องจากมีผู้แนะนำมาว่าช่วยบำรุงตับ เลยอยากทราบว่าหากทานร่วมกันแล้ว จะมีผลต่อตับในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง
จาก สุกิจ rec...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บุคคลทั่วไป สมุทรปราการ
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :อื่น ๆ ประชาชน
IP [ 171.6.22xxx.xxx ]

[20 ต.ค. 60 : 23:24:18] นศภ.นัสรียะห์ สาเล็ง/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 113.53.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Isotretinoin เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาสิวที่มีอาการรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้จากการรักษาอื่นๆ [1] ยานี้อาจไม่ควรใช้ร่วมกับยาบางชนิดเนื่องจากการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interaction) เช่น ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยา Isotretinoin ร่วมกับวิตามินเอ, วิตามินรวมและยา tetracycline เนื่องจากมีผลต่อกระบวนการสลายตัวของยา ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับ St. John’s Wort และ ตังกุย (Dong quai) เนื่องจากทำให้เกิดผิวหนังไวต่อแดด (photosensitization) [2] แต่ไม่พบข้อมูลการเกิดอันตรกิริยากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Virac [3] ซึ่งประกอบไปด้วย เห็ด 3 ชนิดได้แก่ เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum; Ling Zhi, Reishi) เห็ดฝูหลิง (Poria cocos; Fu Ling) และเห็ดจูหลิง (Polyporus umbellatus; Zhu Ling) [4] ดังนั้นสามารถรับประทานร่วมกันได้
การใช้ Virac จะสามารถช่วยลดพิษต่อตับจาก Isotretinoin ได้หรือไม่ ไม่มีข้อมูลการศึกษายืนยัน ผลข้างเคียงด้านความเป็นพิษต่อตับของยา isotretinoin มีผลทำให้ค่าเอนไซม์ตับสูงขึ้น (serum alkaline phosphatase, serum Alanine aminotransferase, serum Aspartate Aminotransferase) [1] โดยไม่ทราบกลไกที่ชัดเจน มีการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์พบว่า Isotretinoin กระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้เซลล์ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระ (oxidative stress) จากการที่สารต้านอนุมูลอิสระลดลง เช่น glutathione และ vitamin E เป็นต้น หรือมีผลทำให้อนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น เช่น thiobarbituric acid reacting substance (TBARS) และ nitric oxide (NO) อาจมีผลทำให้การทำงานของตับผิดปกติได้ [5, 6] ส่วนกลไกของการลดการเกิดพิษต่อตับในเห็ดทั้งสามชนิดที่พบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Virac ยังไม่ทราบชัดเจน มีการศึกษาในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ พบว่ามีฤทธิ์ปกป้องการทำงานของตับ (hepatoprotective) เนื่องจากมีสารกลุ่ม triterpenoid และ polysaccharide ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ทำหน้าที่จับกับอนุมูลอิสระ และกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย [7, 8, 9, 10] แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการศึกษาที่ทำการศึกษาโดยตรงในการนำเห็ดทั้งสามชนิดมาใช้เพื่อลดผลข้างเคียงต่อตับจากยา Isotretinoin จึงไม่สามารถตอบได้ว่าการรับประทาน Virac จะช่วยให้ปัญหาพิษต่อตับจากการใช้ Isotretinoin ลดลงได้หรือไม่

เอกสารอ้างอิง
1. Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Goldman MP, Gallagher JC, Golembiewski JA, eds. Drug information Handbook with International trade names index. 25th ed. Ohio: Lexi-comp; 2016 - 2017: p. 1124-26.
2. Hochadel M. Drug reference for health professions. 5th ed. Missouri: Elsevier Inc.; 2016: p. 870-71.
3. WebMD. REISHI MUSHROOM. [Internet]. (Accessed on August 16, 2017.). Available at; http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-905-reishi%20mushroom.aspx?activeingredientid=905.
4. sandm.thailand. ไวแร็ค. [Internet]. (Accessed on August 16, 2017.). Available at; http://sandm.co.th/shop/virac/
5. Erturan I, Nazıroğlu M, Akkaya VB. Isotretinoin treatment induces oxidative toxicity in blood of patients with acne vulgaris: a clinical pilot study. Cell Biochem Funct 2012; 30: 552–557.
6. Saied NM, Hamza AA. Selenium ameliorates isotretinoin-induced liver injury and dyslipidemia via antioxidant effect in rats. Toxicol Mech Methods. 2014 Sep; 24(6):433-7.
7. Chiu HF, Fu HY, Lu YY, Han YC, Shen YC, Venkatakrishnan K, et al. Triterpenoids and polysaccharide peptides-enriched Ganoderma lucidum: a randomized, double-blind placebo-controlled crossover study of its antioxidation and hepatoprotective efficacy in healthy volunteers. Pharm Biol, 55. 2017; 1041–1046.
8. Sun Y. Biological activities and potential health benefits of polysaccharides from Poria cocos and their derivatives. Int J Biol Macromol, 68. 2014; 131-34.
9. Zhao YY. Traditional uses phytochemistry pharmacology pharmacokinetics and quality control of Polyporus umbellatus (Pers.) Fries: A review. J Ethnopharmacol, 149. 2013; 35–48.
10. Marderosian AD, Beutler JA eds. The review of natural products. 3rd ed. Missouri: Facts and Comparisons®. 2002: p. 588-89, 619-20.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: DISdatabase : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Isotretinoin, Isotretinoin herb – drug interaction

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved