reparil แบบเม็ดกินแล้งง่วงๆไหมครับ

[18 สิงหาคม 2560 : 18:23:39]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผมลองสังเกตุอาการดู ง่วงมากๆเลย
จาก หนุ่ย ืnu...
นักศึกษา หน่วยงานอื่นทางเอกชน
มหาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 124.120.xxx.xxx ]

[19 ต.ค. 60 : 13:43:30] นศภ.ดลลชา ไทยถาวร /ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ *.* IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Reparil® แบบเม็ด ประกอบด้วยสาร Aescin Amorphous (ซึ่งเป็นสารที่สกัดมาจากเมล็ดพืช horse chestnut) [2] ยานี้มีข้อบ่งใช้ตามบริษัทผู้ผลิต เช่น รักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการกระทบกระแทก (traumatic injuries) อาการบวม (edema) และ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดดำ (venous diseases) [3] ขนาดยาโดยทั่วไป คือ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง [1, 2]
สำหรับกลไกการออกฤทธิ์ของยานี้ ในมนุษย์พบว่า ยาลดการทำงานของ lysosomal enzyme ในหลอดเลือดดำ ดังนั้นจึงช่วยป้องกันการสลายตัวของ glycocalyx (mucopolysaccharides) ในบริเวณผนังหลอดเลือดฝอย และจากการที่มีการลดความสามารถในการซึมผ่าน (permeability) บริเวณผนังหลอดเลือด จึงลดการซึมผ่านของสารต่างๆ จากหลอดเลือดเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ ส่วนการศึกษาในหลอดทดลองพบว่า ยานี้ลดการสร้างอนุมูลอิสระ (free radical) ยับยั้ง lipid peroxidation ลดอัตราการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาว lymphocyte เป็นต้น [4]
สำหรับอาการไม่พึงประสงค์จากยานี้ที่มีรายงาน เช่น ผลข้างเคียงเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เวียนศรีษะ คลื่นไส้ ปวดศรีษะ และอาการคัน [5-7] โดยความถี่ของการเกิดอาการดังกล่าวอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 0.9-3.0% [6-7]
จากข้อมูลเท่าที่สืบค้นได้ ไม่พบการรายงานอาการข้างเคียงเกี่ยวกับอาการง่วงนอนจากการใช้ยา อย่างไรก็ตามหากอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นมีอาการรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์
เอกสารอ้างอิง
1.MIMS Thailand. Reparil. Available at: http://www.mims.com/Thailand/drug/search/reparil. (Access: 2017, September 21)
2.Rottapharm and Madaus. Reparil® Product Monograph. 2011. http://www.immaginegrafica.eu/portfolio/portfolio/PDF/reparil.pdf (accessed 18 september 2017).
3.Meda. Annual Report 2015: PRODUCT PORTFOLIO: PAIN AND INFLAMMATION. http://www.meda.se/fileadmin/user_upload/Dokument/PDF/AGM/AGM_2016/extra_eng/Annual_Report_2015.pdf (accessed 26 September 2017).
4.Mark Blumenthal, senior editor. Horse Chestnut. : The ABC Clinical Guide to Herbs; 2003. http://cms.herbalgram.org/ABCGuide/GuidePDFs/Horse_Chestnut.pdf (accessed 18 september 2017).
5.European Medicines Agency Evaluation of Medicines for Human Use. Committee on herbal Medicinal Products (HMPC) : Assessment Report on Aesulus hippocastanum L. 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HB, UK; 2009. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2010/01/WC500059103.pdf (accessed 18 September 2017).
6.Barrett M. Horse Chestnut. The Handbook of Clinically Tested Herbal Remedies. 10 Alice Street, Binghamton, New York: The Haworth Herbal Press; 2004.
7.Pittler MH, Ernst E. Horse-chestnut seed extract for chronic venous insufficiency: A criteria-based systematic review. Archives of Dermatology. 1998;134(11):1356-60.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Reparil, Horse Chestnut, Aescin, Aescin Safety

[20 ต.ค. 60 : 22:54:30] นศภ.นัสรียะห์ สาเล็ง/รศ.วิบูล วงศ์ภูวรักษ - IP [ 113.53.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Reparil® ที่เป็นยารูปแบบรับประทานชนิดเม็ดเคลือบ มีชื่อการค้าคือ Reparil Dragees® มีตัวยาสำคัญคือ Absorbable aescin 20 มิลลิกรัม มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาริดสีดวงทวาร เส้นเลือดขอด และลดอาการบวม ขนาดยาที่แนะนำคือ รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร [1] อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ผื่นแพ้ [4] มีรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ aescin ในอเมริการ ช่วงปี ค.ศ.1993 -1994 โดยในผู้ป่วยทั้งหมด 571 คน พบอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทางเดินอาหาร คิดเป็นร้อยละ 5 อาการง่วงซึม (drowsiness) 1 คน และมีรายงานทำให้เกิดอาการแพ้แบบ anaphylactic ได้ [3] ดังนั้นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากยา Reparil® คือ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ สำหรับอาการง่วงซึมมีการรายงานว่าเกิดขึ้นได้ แต่มีอุบัติการณ์การเกิดไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 0.17


เอกสารอ้างอิง
1. MIMs Thailand. 134th ed. Bangkok: TIMS (Thailand); 2014. Reparil. p.73.
2. Sirtori CR. Aescin: pharmacology, pharmacokinetics and therapeutic profile. Pharmacol Res, 44. 2001; 3:183-93.
3. The European Agency for the Evaluation of Medicinal product. (March 1999). Committee for veterinary medicinal product Hippocastani semen Summary report. [Cited 2017 August 28]. Retrieved from http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-_Report/2009/11/WC500009445.pdf
4. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2017. DRUGDEX® System, Horse Chestnut; [cited 2017 August 28]. Available from: http://www.thomsonhc.com. Subscription required to view.


เอกสารที่ทำการสืบค้น
: DISdatabase : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Reparil, Aescin

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved