กินยาคุมผิดวัน

[28 สิงหาคม 2560 : 20:41:46]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
กินยาคุมแบบ 28 แอนนี่ ลินน์ 28
กินเม็ดที่ 22 พอจะกินเม็ดที่23 กินผิดไปกินเม็ดที่ 26-27 ไปสองวันถึงจะมารู้ตัวว่าผิดจึงกลับมากินเม็ดที่ 23แต่อันที่จริงวันนี้ต้องกินเม็ดที่ 25 ค่ะ
ของคุณค่ะ
จาก กัลยา รอดแก้ว kan...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
ธุรกิจส่วนตัว นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การแก้ไขเมื่อลืมรับประทาน/ใช้ยา
IP [ 223.204.xxx.xxx ]

[20 ต.ค. 60 : 16:27:22] นศภ.ดลลชา ไทยถาวร/รศ. ดร. โพยม วงศ์ภูวรักษ์  *.* IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Annylyn 28® คือชื่อการค้าของยาคุมกำเนิดแบบรับประทานชนิดฮอร์โมนผสม โดยมีตัวยาสำคัญ คือ Gestodene 0.075 mg ผสมกับ ethinylestradiol 0.02 mg จำนวน 21 เม็ด มีปริมาณฮอร์โมนผสมเท่ากันทุกเม็ด และเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมนผสมอยู่ อีก 7 เม็ดสุดท้าย รวมเป็น 28 เม็ดต่อแผง [1]
ยาคุมกำเนิดแบบรับประทานชนิดฮอร์โมนผสมส่วนใหญ่มักมีรูปแบบ 21 เม็ด หรือ 28 เม็ดต่อแผง ใน 21 เม็ดแรกของแผงจะมีฮอร์โมนผสมอยู่ เหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ สำหรับ 7 เม็ดสุดท้ายของแผงในรูปแบบยา 28 เม็ด นั้นจะเป็นเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมนผสมอยู่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้มีความเคยชินในการรับประทานยาทุกวัน ทำให้ไม่ลืมรับประทานยา [5]
วิธีการรับประทานยาเม็ดแรกมี 2 วิธี คือ
1. รับประทานยาเม็ดแรกในวันแรกที่มีประจำเดือน [1-2]
2. รับประทานยาเม็ดแรกในช่วงวันที่ 2 ถึง 5 ของรอบเดือน แต่วิธีนี้ต้องใช้ร่วมกับการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่น 7 วันแรกของการเริ่มรับประทานยา [2]
หลังจากรับประทานยาเม็ดแรกแล้ว ให้รับประทานยาทุกวัน วันละ 1 เม็ด เป็นเวลา 28 วัน เมื่อยาแผงแรกหมด สามารถเริ่มรับประทานยาเม็ดแรกของแผงต่อไปได้ โดยปกติประจำเดือนมักจะมาในช่วงการรับประทานยา 7 เม็ดสุดท้าย ซึ่งไม่มีฮอร์โมนผสมอยู่ [1-5] การรับประทานยาควรรับประทานยาเวลาเดียวกันของทุกวัน ไม่ควรให้มีช่วงห่างการรับประทานยาเกิน 24 ชั่วโมง [2]
Annyln 28® มีข้อบ่งใช้สำหรับคุมกำเนิด [1] กลไกการทำงานของยามีหลากหลายกลไก แต่กลไกที่สำคัญคือการยับยั้งการตกไข่ ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดมาก แต่อย่างไรก็ตาม ยังสามารถพบความล้มเหลวในการคุมกำเนิดได้ โดยทั่วไปสามารถพบอัตราความล้มเหลวได้ร้อยละ 8 [3]
โดยสรุปจากคำถามที่ว่า “กินเม็ดที่ 22 พอจะกินเม็ดที่23 กินผิดไปกินเม็ดที่ 26-27 ไปสองวันถึงจะมารู้ตัวว่าผิดจึงกลับมากินเม็ดที่ 23 แต่อันที่จริงวันนี้ต้องกินเม็ดที่ 25 ค่ะ”
หากผู้ป่วยรับประทานยาคุมกำเนิดแบบรับประทานชนิดฮอร์โมนผสม แบบ 28 เม็ดต่อแผง โดยรับประทานสลับกันในเม็ดที่ 22 ถึง 28 หรือ 7 เม็ดสุดท้ายของแผง จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการรักษา เนื่องจากเม็ดยาไม่มีฮอร์โมนผสมอยู่เหมือนกันทั้ง 7 เม็ด ดั้งนั้นแม้ผู้ป่วยจะรับประทานยา เม็ดที่ 23-24 สลับกับ เม็ดที่ 26-27 ก็ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการคุมกำเนิด และสามารถรับประทานเม็ดที่ 23, 24, 25, และ 28 ต่อไปได้จนหมดแผง และเริ่มรับประทานแผงใหม่ในวันต่อไป โดยไม่ต้องมีการคุมกำเนิดรูปแบบอื่นเพิ่มเติม
เอกสารอ้างอิง
1.MIMS Thailand, [online], c 2017; [cited 2017 Sep 19]. Available from: http://www.mims.com/.
2.Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA and Gallagher JC. Drug information handbook with international trade names index. Edition25th . Canada: Lexi-Comp lnc; 2016: 809-11.
3.Martin KA, Crowley WF. Overview of the use of estrogen-progestin contraceptives In: Martin KA, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on October 19, 2017)
4.The electronic Medicines Compendium (eMC). Summaries of Product Characteristics. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/1817 (accessed 19 October 2017).
5.Ogunjimi A. Difference between a Combination Estrogen & Progesterone Pill & Progestin Only Pills. https://www.livestrong.com/article/135651-how-change-date-period-with-birth-control-pills/ (accessed 20 October 2017).

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Annylyn 28, Gestodene/ethinylestradiol,

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved