ทานยาGyneraแล้วมีเหมืองมูกออกมา

[17 กันยายน 2560 : 22:11:32]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เนื่องจากทานยาคุมรักษาถุงน้ำที่มีเยอะทำให้ผนังมดลูกหนา มีเลือดออกกระปริกระปรอยหลังหมดรอบเดือน คุณหมอให้ทานYaz, Dianแต่ทานแล้วแพ้ มีผื่นขึ้น พอลองเปลี่ยนเป็นGyneraแล้วพะอืดพะยอม ประจำเดือนจากที่รอบเดือนมาปกติเป็นกระปริกระปรอย และมีมูกใสออกมา ไม่ทราบว่าผลของยาใช่ไหมคะ
จาก มุก aoi...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
บุคคลทั่วไป กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 134.196.xxx.xxx ]

[27 ต.ค. 60 : 22:10:15] นศภ.ดลลชา ไทยถาวร/รศ. ดร. โพยม วงศ์ภูวรักษ์  *-* IP [ 171.6.23xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Gynera® คือชื่อการค้าของยาเม็ดคุมกำเนิดแบบรับประทานชนิดฮอร์โมนผสม โดยมีตัวยาสำคัญ คือ gestodene 75 ไมโครกรัม ผสมกับ ethinylestradiol 30 ไมโครกรัม [1-3] มีจำหน่ายในประเทศไทยรูปแบบ 21 เม็ด และ 28 เม็ด รูปแบบ 21 เม็ด มีปริมาณฮอร์โมนผสมเท่ากันทุกเม็ด ส่วนรูปแบบ 28 เม็ด จะมีเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมนผสมอยู่ อีก 7 เม็ดสุดท้ายรวมเป็น 28 เม็ดต่อแผง [1]
ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบรับประทานชนิดฮอร์โมนผสมสามารถนำมาใช้รักษาภาวะถุงน้ำในรังไข่ (polycystic ovary syndrome) และภาวะผนังมดลูกหนาตัวผิดปกติได้ (endometrial hyperplasia) โดยช่วยจัดการกับภาวะฮอร์โมนสูงผิดปกติ (hyperandrogenism) ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะดังกล่าว [4-6]
ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย (พบ 1 ใน 10 จากผู้ใช้ยา 100 ราย) จากการรับประทานยา คือ อารมณ์แปรปรวน ความรู้สึกทางเพศเปลี่ยนแปลง ปวดศรีษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง เกิดผื่นและฝ้าบริเวณผิวหนัง เจ็บตึงคัดเต้านม เต้านมใหญ่ มีน้ำนมไหลออกจากต่อมน้ำนม (mammary gland secretion) ประจำเดือนขาดหาย มีตกขาวมาก รู้สึกบวม น้ำหนักเพิ่ม ประจำเดือนออกกะปริบกะปรอยทางช่องคลอดมักพบในการรับประทานยา 3 แผงแรก หลังจากนั้นอาการจะดีขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้นตามเวลาดังกล่าว ควรไปตรวจภายในเพื่อหาความผิดปกติอื่นๆ หากมีการอาเจียนหรือท้องเสีย ภายใน 3-4 ชั่วโมงหลังรับประทานยา จะเปรียบเสมือนไม่ได้ทานยาเม็ดนั้น จำเป็นต้องทานยาซ้ำทันที หรือภายใน 12 ชั่วโมงจากเวลาปกติที่ทานยา (ซึ่งอาจทานยาจากแผงใหม่ที่เม็ดยาตรงกันแทน) [1-3, 7]
ภาวะตกขาว หมายถึง สิ่งที่ถูกขับออกมาทางช่องคลอดซึ่งไม่ใช่เลือด อาจมีสีอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาว ตกขาวปกติเกิดจากส่วนผสมของสารคัดหลั่งจากอวัยวะสืบพันธุ์และอื่นๆ ได้แก่ ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ ต่อมเมือก สารคัดหลั่งจากผนังช่องคลอด เซลล์ล์ที่หลุดลอกจากช่องคลอดและปากมดลูก มูกของปากมดลูก (cervical mucous) น้ำจากโพรงมดลูก (endometrial fluid) น้ำจากท่อนำไข่ (oviductal fluid) จุลชีพและสารที่เกิดจากจุลชีพ แต่หากเกิดอาการตกขาวผิดปกติ ควรไปพบแพทย์ โดยสังเกตได้จากอาการที่จะเกิดร่วมกับตกขาวดังนี้ อาการคันบริเวณช่องคลอด ช่องคลอดปวด บวม แดง ตกขาวออกสีเหลืองเขียว มีฟอง หรือมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็น เจ็บขัดเมื่อถ่ายปัสสะวะหรือเมื่อมีการร่วมเพศ เจ็บบั้นเอว หรือมีไข้ร่วมด้วย ภาวะตกขาวผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษา จึงควรไปพบแพทย์หากพบอาการดังกล่าว [8-9]
โดยสรุปจากคำถามที่ว่า “เนื่องจากทานยาคุมรักษาถุงน้ำที่มีเยอะทำให้ผนังมดลูกหนา มีเลือดออกกระปริบกระปรอยหลังหมดรอบเดือน คุณหมอให้ทาน Yaz, Dianแต่ทานแล้วแพ้ มีผื่นขึ้น พอลองเปลี่ยนเป็น Gynera แล้วพะอืดพะอม ประจำเดือนจากที่รอบเดือนมาปกติเป็นกระปริบกระปรอย และมีมูกใสออกมา ไม่ทราบว่าผลของยาใช่ไหมคะ”
อาการพะอืดพะอมหรือรู้สึกคลื่นไส้ ประจำเดือนมากระปริบกระปรอย และมีมูกใส (ตกขาว) ออกมาก เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบรับประทานชนิดฮอร์โมนผสมหลายชนิด รวมทั้ง Gyneraเอกสารอ้างอิง
1. MIMS Thailand, [online], 2017; [cited October 26, 2017]. Available from: http://www.mims.com/
2. Bayer Middle East. Gynera®. Http://Www.Meppo.Com/Pdf/Drugs/853-Gynera-1440663807.Pdf (accessed 26 October 2017)
3. Bayer. Gynera. http://www.pharmaline.co.il/images/newsletterregistration/bayer/11022011/gyneradr.pdf (accessed 26 October 2017).
4. Martin KA, Crowley WF. Overview of the use of estrogen-progestin contraceptives. In: Martin KA, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on October 19, 2017)
5. Ehrmann DA, Barbieri RL and Crowley WF. Treatment of polycystic ovary syndrome in adults. In: Martin KA, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on October 24, 2017)
6. Zacur HA, Giuntoli RL and Goff B. Management of endometrial hyperplasia. In: Falk SJ, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on October 24, 2017)
7. Martin KA, Douglas PS, Barbieri RL and Crowley WF. Risks and side effects associated with estrogen-progestin contraceptives. In: Martin KA, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on October 24, 2017)
8. ชัยเลิศ พงษ์นริศร. ภาวะตกขาว (Vaginal Discharge). ภาวะตกขาว (Vaginal Discharge) (accessed 25 October 2017).
9. Crowley WF. Patient education: Vaginal discharge in adults (The Basics). In: Martin KA, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2017. (Accessed on October 24, 2017)

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Gynera®, COCs, polycystic ovary syndrome, endometr

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved