อยากทราบว่าทานยา bonemax ได้หรือไม่

[20 กันยายน 2560 : 21:30:18]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผมไปซื้อยายี่ห้อ Bonmax® ให้แม่ เห็นว่าเป็นยาเกี่ยวกับการรักษากระดูก รับประทานสะดวกแค่อาทิตย์ละครั้ง ไม่ทราบว่าผมสามารถกินเพื่อป้องกันโรคกระดูกได้มั้ย
จาก - -...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 1.47.1.1xxx.xxx ]

[20 ก.ย. 60 : 21:39:22] นศภ.กนกวรรณ ศรัทธามนู/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 1.47.1.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Bonmax® เป็นชื่อการค้าของยา alendronate [1] มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุน และใช้ป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยบางกลุ่ม ได้แก่ หญิงวัยหมดประจำเดือน และคนที่ได้รับยากลุ่มเสตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน ยาไม่มีข้อบ่งใช้ในการป้องกันโรคกระดูกพรุนในคนที่มีสุขภาพร่างกายปกติ [1-3] ดังนั้นจึงไม่มีการใช้ยานี้เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน
ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น เพศหญิง อายุที่เพิ่มมากขึ้น และลักษณะทางพันธุกรรม
2) ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น การได้รับแคลเซียมและวิตามินดีที่ไม่เพียงพอ การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย การหกล้ม ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์หรือคาเฟอีน การสูบบุหรี่ การได้รับยากลุ่มเสตียรอยด์
ในเพศชายที่รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหลัการของการลดฮอร์โมนแอนโดรเจน (androgen deprivation therapy) [3] เช่น การผ่าตัดอัณฑะ การได้รับยากระตุ้นฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่ง (gonadotropin-releasing hormone agonists) [4] เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้
โดยสรุป ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายปกติ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับประทานยากลุ่มเสตียรอยด์ ไม่ต้องรับประทานยา alendronate เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน ผู้ที่มีสุขภาพสามารถป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีที่เพียงพอ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ป้องกันการล้ม ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์หรือคาเฟอีน งดการสูบบุหรี่ เป็นต้น [5]

เอกสารอ้างอิง
1. MIMS Thailand. Bonmax. 2017; [1 screen]. Available at http://www.mims.com/thailand/drug/info/bonmax/?type=brief. Accessed July 26, 2017.
2. McEvoy GK. AHFS drug information. Maryland; American Society Of Health-System Pharmacists; 2016: Alendronate Sodium: p. 3673-7.
3. Rosen HN. Pharmacology of bisphosphonates. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on July 26, 2017.)
4. Finkelstein JS, Yu EW. Treatment of osteoporosis in men. . In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on September 15, 2017.)
5. Baumann TJ, Herndon CM, Strickland JM. Pain Management. In: Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Weels BG, Posey LM, eds. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 9th ed. New York: The McGraw-Hill Companies; 2016: p. 1486-93.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : alendronate

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved