สอบถามเรื่องการตั้งครรภ์ค่ะ

[1 ตุลาคม 2560 : 11:12:07]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เมื่อเช้านี้ตรวจพบว่าจั้งครรภ์ ก่อนหน้านี้เคยทานยา acnotin แต่หยุดทานยามา 10 เดือนแล้วค่ะ แบบนี้จะมีผลอะไรกับทานกในครรภ์มั้ยคะ
จาก J tianpanit Waa...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 171.97.7xxx.xxx ]

[21 ต.ค. 60 : 1:42:25] นศภ. นทกัญ ยอดรัตน์ / ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.24.7xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Acnotin® มีชื่อการค้าว่า ไอโซเตรทติโนอิน (Isotretinoin)[1] มีข้อบ่งใช้สำหรับสิวอักเสบเป็นก้อนหนองรุนแรง (severe nodular acne)
ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร ภาวะผิวหนังผิดปกติที่เกิดจากกระบวนการ keratinization โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) เป็นต้น[2]

ยาชนิดนี้มีข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์[2,3] ผู้หญิงที่ต้องการใช้ยาจะต้องคุมกำเนิดก่อน 1 เดือน ก่อนเริ่มการใช้ยาและตลอดช่วงการใช้ยา ส่วนผู้หญิงที่ใช้ยาอยู่หากต้องการตั้งครรภ์ ต้องหยุดยาก่อนอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากยามีผลทำให้เกิดทารกวิกลรูป (teratogenicity) และอาจทำให้
เกิดการแท้งบุตรได้ ภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทารกได้แก่ การมีโครงสร้างที่ผิดปกติของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (craniofacial), ระบบหัวใจ (cardiovascular), ต่อมไทมัส (thymus) และต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid gland) รวมถึงโครงสร้างทางระบบประสาท (CNS structure) นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติของหูชั้นนอก ภาวะไม่มีใบหูตั้งแต่กำนิด ภาวะใบหูเล็ก ไม่มีรูหูชั้นนอก ใบหน้าผิดปกติ (facial dysmorphia) คางเล็ก ปากแหว่ง เพดานโหว่ (micrognathia and cleft palate) เป็นต้น[2]

ผู้หญิงที่ใช้ยาไอโซเตรทติโนอินแล้วหากต้องการตั้งครรภ์ มีข้อจำกัดให้หยุดยาก่อนการตั้งครรภ์ 1 เดือน[2,3] เนื่องจาก
ยาไอโซเตรทติโนอินมีค่าครึ่งชีวิต (หรือระยะเวลาการกำจัดยาเพื่อให้ยาในร่างกายเหลือเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดยาตั้งต้น) โดยใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง[4] โดยทั่วไปหากเวลาผ่านไปประมาณ 5 ครึ่งชีวิตยา ปริมาณยาในร่างกายจะหลงเหลือน้อยมาก ในกรณีนี้คือหากเวลาผ่านไปหลังหยุดยาประมาณ 60 ชั่วโมง
(หรือ 3 วัน) คาดว่ายาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายไปจนเหลือปริมาณน้อยมากจนเกือบหมด

โดยสรุปหากผู้ป่วยรายนี้เคยใช้ยา แล้วมีการหยุดยาก่อนการตั้งครรภ์ประมาณ 10 เดือน ระยะเวลาดังกล่าวน่าจะนานเพียงพอที่จะขจัดยาออกจนไม่เหลือยาอยู่ในร่างกาย จึงไม่น่าจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์
เอกสารอ้างอิง
1. Mims Thailand. Acnotin®. Mims [internet]. 2017 [cited 2017 October 3].
Available from http://www.mims.com/thailand/drug/info/acnotin/?type=brief
2. McEvcy GK, Snow EK,Miller J, Kester L and Heydorm JD. AHFS Drug information 2014. 56th.
United State of America: American Society of Health-System Pharmacist Customer Service Department; 2014. p. 3533-41.
3. Briggs GG, Freeman RK and Yaffe SJ. Drug in Pregnancy and Lactation. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2011. p. 777-9.
4. Dai WS, Hsu MA and Itri LM. Discontinuation of Isotretinoin. Arch Dermatol 1989; 125:362-65

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Acnotin, Isotretinoin

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved