Arcoxia 90mg. กับอาการข้างเคียงเพื่อรักษา

[3 ตุลาคม 2560 : 7:37:09]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผมอายุ21ปี ทำงานออฟฟิตและเป็นนักศึกษาด้วย 2อาทิตย์ก่อนเกิดอาการปวดไหล่และหลังอย่างมากรวมทั้งปวดศรีษะที่ขมับจึงไปซื้อยาที่คลีนิกแถวบ้านมารับประทาน รับประทานติดต่อกัน2วัน/วันละเม็ดก่อนนอนหลังจากนั้นทุกเย็นจะมีอาการปวดตามตัวทุกส่วน ปวดศรีษะมาก ปวดท้องรับประทานอาหารได้น้อยลง มีอาการช้ำตามหลัง ลิ้นชา
เกิดจากอาการแพ้ยาหรือไม่ครับ และมีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ
จาก นุ๊ก Cro...
นักศึกษา สถานศึกษา
นศ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 182.232.xxx.xxx ]

[8 ต.ค. 60 : 8:41:39] templte tem@gmail.com IP [ 223.207.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่ใช่อาการแพ้ยาครับ

[10 ธ.ค. 60 : 14:37:56] นศภ. นทกัญ ยอดรัตน์ / ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.22.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Arcoxia® มีชื่อสามัญทางยาว่า etoricoxib ซึ่งเป็นยาแก้ปวด ลดการอักเสบในกลุ่ม non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
มีกลไกการออกฤทธิ์หลักโดยการยับยั้ง cyclooxygenase-2 (COX-2)[1]

ยากลุ่มนี้ทำให้เกิดการแพ้ได้ 2 ชนิด คือ 1) การแพ้ยาชนิด non-allergic สามารถแบ่งได้เป็น 1.1) NSAIDs exacerbate respiratory disease (NERD)
อาการแพ้จะเกิดกับระบบทางเดินหายใจ และเกิดกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการแพ้ยาที่เกิดขึ้นได้แก่ ทางเดินหายใจอุดกั้น หายใจลำบาก ซึ่งจะเกิดภายใน 30-180 นาที
รวมถึงอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ตาบวม หน้าบวม อาการทางผิวหนัง อาการหน้าแดง หรือมีผื่นลมพิษ เป็นต้น 1.2) NSAIDs exacerbate cutaneous disease (NECD)
เกิดในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติเกิดผื่นลมพิษ อาการที่เกิดขึ้นได้ ได้แก่ หน้าบวมปากบวม และผื่นลมพิษ เกิดขึ้นหลังบริหารยา 0.5-6 ชั่วโมง 1.3) NSAIDs induced urticarial angioedema (NIUA)
อาการแสดงทางผิวหนังจะคล้ายกับข้อที่กล่าวมาก่อนหน้า เช่น มีผื่นนูน (wheals) มีอาการปากบวมตาบวม และเกิดในระยะเวลาใกล้เคียงกับข้อก่อนหน้า แต่การแพ้ยาชนิดนี้จะเกิดในคนที่ไม่มีโรคประจำตัว
อาการแพ้ในกลุ่มแรกจะเกิดกับยา NSAIDs ที่สามารถยังยั้ง COX-1 ได้[2]

2) การแพ้ยาชนิด allergic สามารถแบ่งได้เป็น 2.1) single NSAIDs induce urticarial angioedema/anaphylaxis (SNIUAA)
เช่น ภาวะภูมิไวเกิน (immediate hypersensitivity) ต่อยา NSAIDs เพียงชนิดเดียวหรือยาที่มีโครงสร้างคล้ายกัน อาการที่เกิดขึ้นได้ มีตั้งแต่ผื่นลมพิษที่มีความรุนแรงน้อย
ปากบวม ตาบวม และอาจจะเกิดปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylaxis) ที่เกิดขึ้นภายในชั่วโมงแรกของการบริหารยา โดยอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัวได้
2.2) NSAIDs induce delay hypersensitivity reaction (NIDHR) อาการแพ้ยาจะเกิดหลังจาก 24 ชั่วโมงของการรับประทานยา อาการที่เกิดขึ้นได้ เช่น
ผื่นแดง (maculopapular eruption: MPE), fix drug eruption, การแพ้แสง (photosensitivity reaction),
ผื่นลมพิษ และผื่นแพ้จากการสัมผัส (contact dermatitis)[2]

โดยสรุปแล้วอาการแพ้ยา etoricoxib ที่อาจจะเป็นไปได้ ได้แก่ อาการทางผิวหนัง เช่น มีผื่นลมพิษ ผื่นแดง มีอาการปากบวม ตาบวม หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจไม่สะดวก เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าอาการของผู้ถามคือ มีอาการปวดตามตัวทุกส่วนหลังจากรับประทานยา 2 วัน ปวดศีรษะมาก ปวดท้องรับประทานอาหารได้น้อยลง มีอาการช้ำตามหลัง ลิ้นชา ไม่สอดคล้องกับอาการแพ้ยาในกลุ่ม NSAIDs
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นไปได้ว่าอาการที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์จากยา ดังข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในผู้ป่วยที่ใช้ยา etoricoxib ขนาด 30 mg, 60 mg หรือ 90 mg
จำนวน 9,295 คน มีการรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยา ได้แก่ อาการปวดท้อง (พบมากกว่า 10%) ปวดหัว สับสน (พบมากกว่า 1% แต่น้อยกว่า 10%) มีความรู้สึกชา เสียวแปล๊บ ความรู้สึกผิดเพี้ยน (paresthaesia)
หรือความรู้สึกจากการสัมผัสลดลง (hypaesthesia) (พบมากกว่า 0.1% แต่น้อยกว่า 1%) การเกิดจ้ำเลือดหรือจ้ำเขียวตามผิวหนัง (ecchymosis) (พบมากกว่า 1% แต่น้อยกว่า 10%)
กล้ามเนื้อหดเกร็ง ปวดกล้ามเนื้อ (พบมากกว่า 0.1% แต่น้อยกว่า 1%) ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ซึ่งอาจส่งผลให้เลือดออกง่ายกว่าปกติ (พบมากกว่า 0.1% แต่น้อยกว่า 1%)[3] จะเห็นได้ว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากยาข้างต้น
มีความสอดคล้องกับอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ถาม แต่อย่างไรก็ตามอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ถามอาจมีได้หลายสาเหตุ และยังไม่แน่ชัดว่าอาการที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากยาหรือไม่ ในขั้นต้นจึงแนะนำให้หยุดยาชนิดนี้ก่อนแล้วสังเกตอาการว่าดีขึ้นหรือไม่
เนื่องจากยา etoricoxib มีค่าครึ่งชีวิต (หรือระยะเวลาการกำจัดยาเพื่อให้ยาในร่างกายเหลือเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดยาตั้งต้น) ประมาณ 22 ชั่วโมง[3] โดยทั่วไปหากเวลาผ่านไปประมาณ 5 ครึ่งชีวิตยา
ปริมาณยาในร่างกายจะหลงเหลือน้อยมาก ในกรณีนี้คือหากหยุดใช้แล้วมีอาการดีขึ้นภายใน 4-5 วัน เป็นไปได้ว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดมาจากผลข้างเคียงของยา แต่ถ้าหยุดยาแล้วอาการไม่ทุเลาลง
ในกรณีนี้แนะนำให้ผู้ถามไปพบแพทย์ทันทีเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
เอกสารอ้างอิง
1. Mims Thailand. Arcoxia®. Mims [internet]. 2017 [cited 2017 October 12]. Available from
http://www.mims.com/thailand/drug/info/arcoxia/?type=brief
2. Kowalski ML and Makowska. Seven step to the diagnosis of NSAIDs hypersensitivity:
How to apply a new classification in real practice?. Allergy Asthma Immunol Res 2015; 7: 312-319.
3. electronic Medicines Compendium (eMC). Arcoxia 30 60 90 120mg film-coated tablets [internet].
2016 [cited 2017 November 25]. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/29136#UNDESIRABLE_EFFECTS.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : arcoxia, etoricoxib, allergy, side effect

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved