bisolvon

[21 ตุลาคม 2560 : 2:03:24]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยา Bisolvon® มี 2 ตำรับ คือ Bisolvon® elixir และBisolvon® pediatric อยากทราบว่าแต่ละตำรับสามารถใช้ในเด็กได้เหมือนกันหรือไม่ การใช้ในเด็กแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร เพราะ Bisolvon® elixir ซึ่งมีส่วนประกอบของ alcolhol
จาก Franchesco -...
แพทย์ หน่วยงานอื่นทางเอกชน
DYM international กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 172.24.7xxx.xxx ]

[21 ต.ค. 60 : 2:08:38] นทกัญ ยอดรัตน์/ผศ.ดร. มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.24.7xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Bisolvon® สูตร elixir และสูตร pediatric (syrup) เป็นสูตรที่มีความเข้มข้นของ bromhexine hydrochloride ในขนาด 4 mg/ml เช่นเดียวกัน
แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของส่วนประกอบในตำรับ ซึ่งสูตร elixir ประกอบด้วย alcohol 2.8%[1] ในขณะที่สูตร syrup ไม่มี alcohol[2]
WHO ได้กำหนดเกี่ยวกับยาชนิดที่เลือกซื้อเองได้ (over the counter) ในเรื่องของปริมาณ alcohol คือ ไม่เกิน 0.5% ของตำรับ สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี
ไม่ควรเกิน 5% ของตำรับ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี และไม่เกิน 10% ของตำรับสำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 12 ปี[3] ดังนั้น Bisolvon® สูตร elixir จึงไม่เหมาะสำหรับการใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี

นอกจากนี้ ข้อมูลจากบริษัทระบุว่า Bisolvon® ซึ่งมีตัวยาสำคัญคือ bromhexine ทั้ง 2 สูตร สามารถใช้ได้ในเด็ก รวมทั้งเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี (กำหนดขนาดยาสำหรับเด็กต่ำกว่า 2 ปีไว้)
แต่ข้อมูลจากตำรายาระบุว่า bromhexine ใช้สำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 2 ปี และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี[4]

การเตรียมสูตรยา bromhexine เป็นสูตร elixir อาจมีเหตุผลบางประการในด้านการผลิตยา เช่น การใช้ alcohol เป็นตัวทำละลายยา bromhexine
ซึ่งไม่สามารถละลายในน้ำได้[5] หรือละลายได้น้อย (1 g ต่อน้ำ 250 ml) แต่ละลายได้ดีใน 10% ethanol[6] การเตรียมเป็น elixir จึงอาจจะเตรียมได้ง่ายกว่าการเตรียมเป็น syrup
ซึ่งอาจต้องใช้ co-solvent เพื่อให้ตัวยาละลาย

โดยสรุป Bisolvon® สูตร pediatric (syrup) สามารถใช้ได้กับเด็กในทุกช่วงอายุ แต่สูตร elixir ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เนื่องจากปัญหาในเรื่องของปริมาณ alcohol
อย่างไรก็ตาม Bisolvon® ทั้ง 2 สูตรหากนำมาใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากในตำรายาไม่ระบุขนาดยาในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี

เอกสารอ้างอิง
1. Bisolvon® [package insert]. Bangkok: Boehringer Ingelheim (Thai); 2012.
2. Bisolvon® Pediatric [package insert]. Bangkok: Boehringer Ingelheim (Thai); 2012.
3. Committee for Human Medicinal Products (CHMP). Questions and Answers on Ethanol in the context of the 4 revision of
the guideline on ‘Excipients in the label and 5 package leaflet of medicinal products for human use’ 6 (CPMP/463/00). European Medicines Agency. 2014.
4. Corbett AH, Dana WJ and et al. Drug information handbook with international trade names index. 25th. Canada: wolterskluwer; 2017. p. 295-6.
5. Gennaro AR, Mardelsion AHD and Hanson GR. Remington The Science and Practice of Pharmacy. 20th. Washington. Loppincott Willium & Wilkins; 2000.
6. O’Neil MJ, Heckelman PE, Dobbelaar PH and Roman KJ. The Merck Index. 15. U.S.A and Canada: The Royal Society of chemistry; 2013. p. 1938.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : bisolvon, bromhexine

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved