สูตรตำรับของ isosorbide dinitrate sublingual เป็นอย่างไร

[28 ตุลาคม 2560 : 16:27:44]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ศึกษาเกี่ยวกับยาตัวนี้มาทั้ง ISMN และ ISDN แต่ไม่พบสูตรตำรับในการเตรียมยาทั้ง2ชนิดเลย จึงอยากทราบว่าสูตรตำรับในการเตรียมยาทั้ง2ชนิดเป็นอย่างไร
จาก นายภัทรมาตร แก้วชื่นจิต o-i...
นักศึกษา สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
IP [ 223.204.xxx.xxx ]

[25 ม.ค. 61 : 11:08:55] นศภ.วริศรา ชินวงศ์เวท/รศ. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หลักในการเตรียมยา isosorbide mononitrate (ISMN) tablet และ isosorbide dinitrate (ISDN) tablet มีความคล้ายคลึงกัน[1-5] แตกต่างกันเพียงชนิดและปริมาณของตัวยาสำคัญที่ต้องการเตรียมในตำรับ ในขณะที่ส่วนประกอบอื่นๆในตำรับจะเหมือนกัน ขึ้นกับการเลือกใช้ของผู้เตรียมยา ได้แก่ diluents, glidants, disintegrants, binders, lubricants และ coating material[6]
• ตัวยาสำคัญ คือ isosorbide mononitrate หรือ isosorbide dinitrate
• ส่วนประกอบอื่นๆในตำรับ ได้แก่
- Diluents (สารเพิ่มปริมาณ) เช่น lactose, microcrytalline cellulose เป็นต้น
- Glidants (สารช่วยไหล) เช่น colloidal silicone dioxide, starch มีหน้าที่ช่วยปรับการไหลของผงยาในสูตรตำรับยา
- Disintegrants (สารช่วยแตกกระจายตัว) เช่น starch, clays, cellulose เป็นต้น มีหน้าที่ช่วยในการแตกตัวของยาหลังจากได้รับยาเข้าสู่ร่างกาย
- Binders (สารยึดเกาะ) เช่น gelatin, starch paste, carboxymethyl cellulose, povidone เป็นต้น มีหน้าที่ช่วยในการยึดเกาะของสารที่เป็นฝุ่นผง
- Lubricants (สารหล่อลื่น) เช่น talc, stearic acid, magnesium sterate, polyethylene glycol เป็นต้น มีหน้าที่ช่วยเพิ่มอัตราการไหลของแกรนูล ลดแรงต้านระหว่างอนุภาคและป้องกันการเกาะติดของสารในเม็ดยาบนพื้นผิวที่แห้ง
- Coating material (สารเคลือบ) เช่น hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC), polysaccharides, povidone, ethyl cellulose เป็นต้น มีหน้าที่เคลือบเม็ดยาเพื่อป้องกันความชื้น และช่วยกลบรสชาติของยาที่ไม่พึงประสงค์
เอกสารอ้างอิง
1. Lieberman HA, Lachman L, Schwartz JB. Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets volume 1. 2nd ed. New York: MARCEL DEKKER; 1989.
2. Patents WO 2004014849 A2. (2004). isosorbide mononitrate compositions and methods of their use. [online] Available at: https://www.google.com/patents/EP1545550A2?cl=en. [Accessed 2018 Jan. 19].
3. Accord Healthcare Limited. Isosorbide mononitrate 20mg Tablets. [online] Available at: https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/25949. [Accessed 2018 Jan. 19].
4. Accord Healthcare Limited. Isosorbide dinitrate tablets BP 10 mg. [online] Available at: https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/23983/SPC/Isosorbide+Dinitrate+Tablets+BP+10mg. [Accessed 2018 Jan. 19].
5. Dailymed.nlm.nih.gov. (2018). Isordil® (isosorbide dinitrate) Sublingual Tablets. [online] Available at: https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/archives/fdaDrugInfo.cfm?archiveid=42224 [Accessed 19 Jan. 2018].
6. พจมาลย์ บุญญถาวร. (2559). Drugs-Excipients Interaction Drugs-Excipients Interaction. วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม 2559;23:5.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : isosorbide mononitrate, isosorbide dinitrate

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved