ความแตกต่างของ Lipanthyl 200M vs Fibril

[29 ตุลาคม 2560 : 16:43:45]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คืออยากทราบว่าทำไมตัว Lipanthyl 200M สามารถกินตอนไหนก็ได้อาหารไม่รบกวนการดููดซึม แต่ Fibril ต้องกินพร้อมมื้ออาหารโดยเฉพาะอาหารไขมันสูงยาจะดูดซึมดี ขอข้อมูลเชิง pharmaceutical preperation จะยิ่งดีเลยค่ะ
จาก cchu wir...
นักศึกษา โรงพยาบาล
swu นครนายก
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 118.175.xxx.xxx ]

[23 ม.ค. 61 : 8:56:54] นศภ.วริศรา ชินวงศ์เวท/รศ. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Fenofibrate จัดเป็น third-generation fibric acid derivatives มีข้อบ่งใช้ในการลดระดับ low-density lipoprotein cholesterol (LDL), total cholesterol, triglycerides(TG) และเพิ่มระดับ high-density lipoprotein cholesterol(HDL) ในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง[1] ยา fenofibrate จัดเป็นยาในกลุ่ม BCS class II หมายถึง มีความสามารถในการละลายน้ำต่ำ(low solubility) และดูดซึมเข้าร่างกายได้ดี(High permeability)[2] ยามีความชอบไขมันสูง (highly lipophilic) จึงมีการแนะนำให้รับประทานยาพร้อมมื้ออาหาร โดยเฉพาะอาหารไขมันสูงเพื่อเพิ่มการดูดซึมยา อย่างไรก็ตามผู้ป่วยส่วนใหญ่มีข้อจำกัดที่ต้องควบคุมการรับประทานอาหารประเภทไขมัน ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนารูปแบบยาให้ละลายน้ำและดูดซึมได้มากขึ้น โดยไม่ต้องขึ้นกับมื้ออาหาร[3]
สำหรับสูตรยา fenofibrate ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ทั้ง non-micronized, micronized capsules, nanoparticle tablets, IDD-T tablets และ fenofibric acid โดยเริ่มพัฒนาเป็น micronized formulations มีการลดขนาด particle size เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของยา ทำให้การละลายเพิ่มขึ้น ต่อมามีการพัฒนาเป็น microcoating โดยนำ hydrophilic polyvinylpyrrolidone มาหุ้มเม็ดยา ทำให้อัตราการละลายและการดูดซึมเข้าร่างกายดีขึ้น[3,4] ต่อมามีการพัฒนารูปแบบ Insoluble drug delivery® microparticle(IDD-P) tablets และ nanoparticle formulations ตามลำดับ ทำให้ particle size ลดลง เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสและทำให้การดูดซึมยาดีขึ้น และในปัจจุบันมีการพัฒนายา fenofibrate อยู่ในรูปของเกลือโคลีน (choline salt) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีความชอบน้ำ(hydrophilic compound) และเป็นรูปแบบที่ดูดซึมได้มากที่สุด[3] อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหลายบริษัทจะมีการพัฒนาสูตรยา fenofibrate ให้ละลายน้ำและดูดซึมได้มากขึ้น แต่ก็ยังต้องรับประทานยาร่วมกับมื้ออาหารโดยเฉพาะอาหารไขมันสูง เพื่อเพิ่มการดูดซึมของยาให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม[3] ขึ้นกับบริษัทที่ผลิต แต่โดยทั่วไปพบว่ายา fenofibrate ในรูปแบบ non-micronized tablets , micronized capsules (บางบริษัท), microcoated micronized tablets และ fenofibrate hard gelatin capsules ต้องอาศัยอาหารไขมันสูงช่วยดูดซึมยา ในขณะที่ยารูปแบบ nanoparticle tablets, IDD-P tablets, micronized capsules (บางบริษัท) และ fenofibric acid ไม่ต้องอาศัยอาหารไขมันสูงช่วยดูดซึมยา
สำหรับ Lipanthyl® 200 M จัดเป็นยารูปแบบ micronized capsules ที่แนะนำให้รับประทานพร้อมอาหาร[1,3,5] เพื่อเพิ่มการดูดซึมยา ในขณะที่ Fibril® มีทั้งรูปแบบ capsules และ nanoparticle tablets หากยาเป็นรูปแบบ cupsules ก็ควรรับประทานพร้อมอาหาร แต่หากเป็นรูปแบบ nanoparticle tablets สามารถรับประทานร่วมหรือไม่ร่วมกับอาหารก็ได้[1,3,6]
เอกสารอ้างอิง
1. Kian CH, Dela LA, Tamolang SE, Romano MB, Licatan BK, Dupaya MC, et al. MIMS drug reference Thailand. 149th ed. Bangkok: Padungkiat building: 2017.
2. Anon, (2018). [online] Available at: http://www.tsrlinc.net/results.cfm. [Accessed 2018 Jan 15].
3. Ling H, Luoma JT, Hilleman D. A Review of Currently Available Fenofibrate and Fenofibric Acid Formulations. Cardiol Res. 2013 Apr;4(2):47-55.
4. Munoz A, Guichard J. Reginault P. (1994). Micronised fenofibrate. Atherosclerosis, 110, pp.S45-S48.
5. Ndi.fda.moph.go.th. (2018). ข้อมูลยา. [online] Available at: http://ndi.fda.moph.go.th/drug_info/index?name=&brand=LIPANTHYL&rctype=&drugno=6. [Accessed 2018 Jan 15].
6. Ndi.fda.moph.go.th. (2018). ข้อมูลยา. [online] Available at: http://ndi.fda.moph.go.th/drug_info/index?name=&brand=FIBRIL&rctype=&drugno=. [Accessed 2018 Jan. 15].

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Fenofibrate, Fibril, Lipanthyl

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved