สุตรยาเตรียมเฉพาะราย

[7 พฤศจิกายน 2560 : 14:44:51]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากได้สุตรยาเตรียมExtempของ Prevacid กับ Controloc และข้อมูลความคงตัวชองยาเตรียมคะ
จาก ธิติรัตน์ thi...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
IP [ 49.231.1xxx.xxx ]

[3 ม.ค. 61 : 9:47:21] นศภ.ณัฐพงศ์ พรหมรักษ์/รศ.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ - IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Controloc เป็นชื่อการค้าของยา pantoprazole ซึ่งเป็นยา proton pump inhibitors ที่มีข้อบ่งใช้คือ รักษาและป้องกันโรคกรดไหลย้อน, แผลในกระเพาะอาหาร, หลอดอาหารอักเสบ, Zollinger-Ellison syndrome รูปแบบของยา Controloc มี 2 รูปแบบ คือ ยาผงสำหรับใช้ฉีด (powder for injection) และ ยาเม็ดที่ทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร (gastro-resistant tablet)[1,2] การเตรียมยา extemporaneous เพื่อให้ได้ยา pantoprazole ในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกนสำหรับรับประทาน (oral suspension) ที่มีความเข้มข้น 2 mg/ml อาจทำได้โดย บดเม็ดยา pantoprazole ขนาด 40 mg 20 เม็ดให้ละเอียดในโกร่ง ถ่ายผงยาลงในบกเกอร์ (beaker) ขนาด 600 ml และเติม sterile water 340 ml จากนั้นนำไปวางบนเครื่องคนผสมด้วยแม่เหล็ก (magnetic stirrer) และเติมผง sodium bicarbonate 16.8 g คนประมาณ 20 นาทีจนผงยากระจายตัว จากนั้นเติมผง sodium bicarbonate อีก 16.8 g ขณะคน และคนต่ออีกประมาณ 5 นาทีจนผง sodium bicarbonate ละลาย จากนั้นปรับปริมาตรด้วย sterile water ให้ได้ปริมาตรสุดท้าย 400 ml และเก็บบรรจุในขวดหรือ syringe สีชา มีความคงตัวประมาณ 62 วันหากแช่เย็น[2]
ส่วน Prevacid เป็นชื่อการค้าของยา lansoprazole ซึ่งเป็นยา proton pump inhibitors เช่นเดียวกับยา pantoprazole ที่มีข้อบ่งใช้คือ แผลในลำไส้ส่วนต้น, การติดเชื้อ Helicobacter pylori, แผลในกระเพาะอาหาร, หลอดอาหารอักเสบ, Zollinger-Ellison syndrome[1,2] รูปแบบของยา Prevacid มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ยาผงสำหรับใช้ฉีด (powder for injection) และยาเม็ดที่สามารถแตกตัวได้ย่างรวดเร็ว (fast disintegrating tablet: FDT) โดยยา Prevacid ในรูปแบบ FDT นี้จะบริหารยาโดยให้อมยาไว้บนลิ้น ห้ามเคี้ยว ปล่อยให้ยากระจายตัวก่อนแล้วจึงกลืน อาจใช้หรือไม่ใช้น้ำช่วยก็ได้ ซึ่งยา Prevacid ก็สามารถบริหารยาทางกระบอกฉีดยาที่สามารถนำมาบริหารยาทางปากได้ (oral syringe) หรือทางสายให้อาหาร (nasogastric tube) ได้เช่นกัน[1] โดยหากจะบริหารยาทาง oral syringe หรือทางสายให้อาหาร (nasogastric tube) สามารถทำได้โดยใส่เม็ดยา lansoprazole ลงในกระบอกฉีดยา จากนั้นหากยา lansoprazole ที่ใช้เป็นขนาด 15 mg ให้ดูดน้ำเข้ากระบอกฉีดยา 4 ml แต่หากใช้ยา lansoprazole ขนาด 30 mg ให้ดูดน้ำเข้ากระบอกฉีดยา 10 ml แล้วเขย่าให้ยากระจายตัว สามารถบริหารยาได้ภายใน 15 นาทีหลังเตรียม เมื่อบริหารยาหมดแล้วให้ดูดน้ำเติมกระบอกฉีดยาอีกรอบ โดยหากเป็นยา lansoprazole ที่ใช้เป็นขนาด 15 mg ให้ดูดน้ำเข้ากระบอกฉีดยา 2 ml แต่หากใช้ยา lansoprazole ขนาด 30 mg ให้ดูดน้ำเข้ากระบอกฉีดยา 5 ml เขย่าและบริหารยาที่เหลือ[3] จากการศึกษาของ Morrison และคณะ[4] ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความคงตัวของยา lansoprazole โดยเตรียมยา lansoprazole suspensions ความเข้มข้น 3 mg/mL โดยใช้ 8.4% sodium bicarbonate โดยทำการเก็บที่อุณหภูมิห้อง (20-22 องศาเซลเซียส) และแช่เย็น (2-4 องศาเซลเซียส)พบว่ายา lansoprazole ที่เก็บที่อุณหภูมิห้องสลายตัวไปมากกว่า 10% ภายหลังจาก 48 ชั่วโมง ส่วนยา lansoprazole ที่เก็บแบบแช่เย็นยังคงตัวจนกระทั่ง 7 วัน

เอกสารอ้างอิง
1. Kian CH, Pena LAD, Tamolang SEV, Romano MB, Licatan BK, Elaine C and et al. MIM drug reference Thailand. 148th ed. Bangkok, TIMS (Thailand) Ltd. 2017; 2, 8.
2. Corbett AH, Dana WJ, Golembiewski JA, Gonzales JP, Johnson S, Lowe FJ, et al. Drug information handbook, 25th ed. United states, Lexi-Comp, Inc. 2016; 1032-5, 1039-3.
3. Hui NG, Lim C, Francisco JC, Pena LAD, Fajayan LJA, Solivet ZJN and et al. MIM annal. 25th ed. Bangkok, TIMS (Thailand) Ltd. 2013; 519-21.
4. Morrison JT, Lugo RA, Thigpen JC and Brown SD. Stability of extemporaneously prepared lansoprazole suspension at two temperatures. J Pediatr Pharmacol Ther. 2013 Apr;18(2):122-7.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Secondary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : pantoprazole, lansoprazole, extemporaneous

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved