การรับประทานยา

[15 พฤศจิกายน 2560 : 21:23:36]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยาไวอาทิลเอสชนิดผงรับประทานก่อนนอนแทนการรับประทานก่อนอาหารเช้าได้หรือไม่
จาก รัตนา ศรีปัญญา rat...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- นนทบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 110.168.xxx.xxx ]

[9 ธ.ค. 60 : 15:46:30] นศภ.ธิติมา คันธาวัตร์/ รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ - IP [ 113.53.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Viartril-S® เป็นชื่อการค้าของ glucosamine sulfateในรูปแบบผงชงน้ำดื่มประกอบด้วย crystalline
glucosamine sulfate 1,884 mg ซึ่งเทียบเท่ากับ glucosamine sulfate 1,500 mg ใช้สำหรับบรรเทาอาการของ
โรคข้อเข่าเสื่อม(knee osteoarthritis) ในระดับน้อยถึงปานกลาง คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต คือ ให้
รับประทานพร้อมมื้ออาหาร โดยละลายน้ำดื่มวันละ 1 ครั้ง [1,2]

อาการข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ ง่วงซึม, อ่อนเพลีย, คลื่นไส้, ท้องอืด,ท้องผูก, ท้องเสีย[2]

จากการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ในปี ค.ศ. 2005 ในอาสาสมัครจำนวน 12 ราย ให้รับประทาน
glucosamine sulfateในรูปแบบผงชงน้ำดื่มวันละ 1 ครั้งในขนาด 750 มิลลิกรัม 1,500และ 3,000 มิลลิกรัม
ขนาดละ 3 วัน โดยเว้นไม่รับประทานยาในการทดลองแต่ละขนาด 5 วัน ทดลองให้รับประทานยาขณะท้องว่าง
ในตอนเย็นคือ ไม่ให้รับประทานอาหารในเวลาก่อนและหลังรับประทานยา 4 ชั่วโมงผลการศึกษาพบว่า
glucosamine ถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากการรับประทานยาในขณะท้องว่างโดยระดับยาในเลือด
แปรผันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดยาที่ได้รับในขนาด 1,500 มิลลิกรัม แต่ไม่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
ขนาดยา 3,000 มิลลิกรัม การศึกษานี้จึงได้มีการแนะนำให้รับประทาน glucosamine sulfate ในขนาด 1,500
มิลลิกรัม วันละ1 ครั้ง[3]

การรับประทานก่อนอาหารเช้า ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ได้รับประทานอาหารมาตลอดทั้งคืน และการ
รับประทานยาก่อนนอนที่รับประทานยาหลังรับประทานอาหารเย็นมากกว่า 4 ชั่วโมง ถือเป็นการ
รับประทานยาในขณะท้องว่าง ซึ่งการรับประทาน glucosamine sulfate ในขณะท้องว่าง พบว่ายาสามารถถูก
ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของยาเมื่อรับประทานในมื้อก่อนนอน
เทียบเท่ากับการรับประทานยาก่อนอาหารเช้า
เอกสารอ้างอิง
1. MIMS Thailand [Internet]. Viartril-S; [cited 2017 Nov 10]. Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/viartril-s/
2.VIARTRIL[package insert]. Dublin(Ireland): Rottapharm; 2013.
3. Persiani S, Roda E, Rovati LC, Locatelli M, Giacovelli G, Roda A. Glucosamine oral bioavailability and plasma pharmacokinetics after increasing doses of crystalline glucosamine sulfate in man. Osteoarthritis Cartilage. 2005 Dec;13(12):1041-9. Epub 2005 Sep 13.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Viartril-s, glucosamine sulfate, glucosamine inter

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved