ต้องหยุดให้นมลูกนานแค่ไหนจากการกินยาคลายกล้ามเนื้อ

[5 ธันวาคม 2560 : 21:43:53]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
หลังจากกินยาคลายกล้ามเนื้อครั้งสุดท้ายต้องทิ้งระยะเวลานานแค่ไหนถึงเริ่มให้นมบุตรได้อีก
จาก นิฤมล แสวงวิทย์ net...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
World Vision ภูเก็ต
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 184.22.1xxx.xxx ]

[28 มิ.ย. 61 : 9:11:52] นศภ.ชนันสิริ ลิ่มจิรวงศ์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิต . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาคลายกล้ามเนื้อ (Skeletal muscle relaxant)[1] ตัวยาสำคัญที่หลากหลาย โดยที่พบในประเทศไทย[2] ได้แก่ Baclofen (Baclofen®, Fenisal®, Liobac®, Musclofen®;), Carisoprodol (Caritasone®;), Chlorzoxazone (Chlorzox®;), Methocarbamol (Methocarbamol Picco®;), Orphenadrine citrate (Norgesic®,Orphena-50®;), Tizanidine HCl (Tizan®, Sirdalud®;), Tolperisone (Mydoclam®, Bioclam®;), Eperisone (Espenal®, Musolax®, Myonal®;)
ยาคลายกล้ามเนื้อมีค่าครึ่งชีวิต (Half-life) ที่ต่างกัน การหยุดยาแล้วต้องการให้ระดับยาในเลือดต่ำมากจนเกือบจะหมดจากร่างกายไปต้องใช้เวลาในการให้ยาขจัดออกจากร่างกายอย่างน้อย 3-5 ค่าครึ่งชีวิต (Half-life)[3] ดังนั้นยาคลายกล้ามเนื้อแต่ละตัวมีเวลาที่ต้องหยุดยาก่อนเริ่มการให้นมที่แตกต่างกัน เช่น Baclofen ควรหยุดยานาน 20 ชั่วโมง[4-6] Carisoprodol ควรหยุดยานาน 50 ชั่วโมง หรือประมาณ 2 วัน[4-5] (เนื่องจากมีเมแทโบไลท์ของยา maprobamate ซึ่งมีค่าครึ่งชีวิตยาวถึง 10 ชั่วโมง) Chlorzoxazone ควรหยุดยานาน 5 ชั่วโมง[6] Methocarbamol ควรหยุดยานาน 10 ชั่วโมง[4-6] Orphenadrine ควรหยุดยานาน 70 ชั่วโมง[6] Tizanidine ควรหยุดยานาน 20 ชั่วโมง[5-6] Tolperisone ควรหยุดยานาน 7.5 ชั่วโมง[2] ส่วนยา Eperisone ไม่พบข้อมูลค่าครึ่งชีวิต (Half-life)
หากในกรณีที่มารดาใช้ยาคลายกล้ามเนื้อพร้อมทั้งต้องให้นมบุตรร่วมไปด้วย มียาหลายตัวที่สามารถใช้ยาร่วมกับการให้นมบุตรได้ เช่น Baclofen, Carisoprodol, Chlorzoxazone, Methocarbamol และ Orphenadrine ส่วนยา Tizanidine พบการเกิดพิษที่รุนแรงในผู้ใหญ่ เช่น อาการง่วงซึม ความดันโลหิตต่ำ ตับบาดเจ็บ และ อาการทางจิต/เห็นภาพหลอน จึงไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงให้นมบุตร[7]
เอกสารอ้างอิง
[1] Kastrup EK, Hofherr M, Moore L, Snoke J, Stout SM, Generali JA, et al. Drug facts and comparisons 2017. United States of America: A Wolters Kluwer Health Inc; 2017. 2255-88.
[2] Chia Hue Kian, Pena LAD, Tamolang SEV, Romano MB, Castro CELD, Licatan BKP, et al. MIMS. 150th ed. Thailand: TIMS (Thailand); 2018. 158-63.
[3] Winter ME. Basic Clinical Pharmacokinetics. 4th ed. United States of America: Lippincott Williams & Wilkins; 2004. 46.
[4] McEvoy GK, Snow EK, Miller J, Kester L, Mendham NA, Welsh OH, et al. AHFS Drug information 2016. United States of America: American Society of Health-System Pharmacists, Inc; 2016. 1477, 1489-92.
[5] American Pharmacists Association. Drug information handbook. 25th ed. The United States: Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc; 2016. 198, 319, 381, 1168, 1342, 1798.
[6] Brayfield A. Martindale: The complete drug reference. 38th ed. Italy: Pharmaceutical Press; 2014. 909, 2014-7, 2021-3, 2025-6.
[7] Briggs GG, Freeman RK. Drug in pregnancy and lactation. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2015. 121-3, 210-1, 257, 885-6, 1031, 1370-1.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Muscle relaxant,Baclofen,Carisoprodol,Chlorzoxazon

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved