ผลข้างเคียงของยาเออร์โซลิน

[6 มกราคม 2561 : 10:26:55]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คุณพ่อเคยตรวจพบมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แค่ทานยาและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตก็รู้สึกดีขึ้นและไม่มีอาการใดๆมาเกือบสองปี แต่เมื่อเดือนที่แล้วเกิดปวดท้องติดต่อกันนานหลายวันจึงไปพบแพทย์ แพทย์ว่าม้ามโตต้องตัดม้าม จึงไปพบแพทย์อีก 2-3 ท่าน บางท่านให้ทานยาระงับปวด แล้วให้ร่างกายรักษาตัวเองจะหายได้ แต่ลูกๆเข้าใจว่าอาจเกิดจากเชื้อมะเร็งลามขึ้นมาอีก จึงพาไปพบแพทย์เพื่อรักษาม้ามโตก่อน หมอให้ยา
เออร์โซลินมาทานแล้วปวดท้อง อยากทราบว่าควรจะทานต่อ หรือทานยาให้หมดคะ เพิ่งทานได้สองวันค่ะ
จาก บ้านทิวทะเล ชะอำ ani...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
พรจิตต์ สถิตอมรธรรม กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 49.49.23xxx.xxx ]

[15 ส.ค. 61 : 18:58:13] นศภ.ศิริพร แซ่จอง/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 10.66.81xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Ursolin® หรือ Ursodeoxycholic acid มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะนิ่วในถุงน้ำดี และโรคตับแข็งชนิด primary
biliary cirrhosis อาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่พบ ได้แก่ ท้องเสีย (ร้อยละ 27) ท้องผูก (ร้อยละ 26) อาหารไม่ย่อย (≤ ร้อยละ 17) คลื่นไส้ (≤ ร้อยละ 17) อาเจียน (≤ ร้อยละ 10) แผลในกระเพาะอาหาร (ร้อยละ 1) และมีรายงานอาการปวดท้องซึ่งพบน้อย (< ร้อยละ 1) และพบหลังจากยาออกวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว[1]

มีการศึกษาประสิทธิภาพของยาในผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคตับแข็งชนิด primary biliary cirrhosis พบว่ายาทำให้เกิด
อาการไม่พึงประสงค์ ปวดท้องไม่แตกต่างจากยาหลอก[2,3] แต่มีรายงานผู้ป่วยโรคตับแข็งชนิด primary biliary cirrhosis จำนวน 2 รายที่ได้รับยา Ursodeoxycholic acid แล้วมีอาการปวดท้องรุนแรง โดยสัมพันธ์กับการใช้ยา เนื่องจากมีการหยุดและลองใช้ยาใหม่ อย่างไรก็ตามไม่สามารถอธิบายสาเหตุของอาการปวดท้องรุนแรงที่น่าจะเกิดจากยาได้[4]

โดยสรุปยา Ursodeoxycholic acid มีอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่อาจทำให้ปวดท้องพบได้น้อยมาก (< ร้อยละ 1) แต่อาจพบอาการปวดท้องรุนแรงได้ในผู้ป่วยบางราย อย่างไรก็ตามในกรณีของผู้ถามซึ่งเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ถ้าเป็นชนิด non-Hodgkin lymphoma (NHL) มีการแพร่กระจายทำให้มีอาการปวดท้องได้เช่นกัน[5] ดังนั้นการจัดการของกรณีนี้ควรหยุดยาก่อนและพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดท้อง

เอกสารอ้างอิง
1. Ursodeoxycholic acid: Drug information. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2018. [Accessed Aug 8, 2018.]
2. Heathcote EJ, Cauch-Dudek K, Walker V, Bailey RJ, Blendis LM, Ghent CN, Michieletti P, Minuk GY, Pappas SC, Scully LJ, et al. The Canadian Multicenter Double-blind Randomized Controlled Trial of ursodeoxycholic acid in primary biliary cirrhosis. Hepatology. 1994 May;19(5):1149-56.
3. Parés A, Caballería L, Rodés J, Bruguera M, Rodrigo L, García-Plaza A, Berenguer J, Rodríguez-Martínez D, Mercader J, Velicia R. Long-term effects of ursodeoxycholic acid in primary biliary cirrhosis: results of a double-blind controlled multicentric trial. UDCA-Cooperative Group from the Spanish Association for the Study of the Liver. J Hepatol. 2000 Apr;32(4):561-6.
4. Pratt DS, Kaplan MM. Abdominal pain after taking ursodiol. N Engl J Med. 1993 May 20;328(20):1502.
5. Chan A and Yee GC. Lymphomas. In: Dipiro JT, et al. Pharmacotherapy. Ninth edition: McGrawHill:2221.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Secondary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Ursodeoxycholic acid, abdominal pain, adverse eff

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved