ข้อบ่งใช้ Chlorhexidine ในการล้างหน้า

[23 กุมภาพันธ์ 2561 : 11:54:23]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยหญิงไทยเดี่ยว
มาซื้อ chlorhexidine พร้อมใบสั่งแพทย์ครับ
แจ้งว่าแพทย์ให้ใช้เช็ดใบหน้าครับ
มีอาการติอเชื้อที่ใบหน้าเป็นวงกว้าง

ที่ร้านมี chlorhexidine 4% อยู่ครับ เลยอยากทราบว่าต้องแนะนำผู้ป่วยอย่างไร
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ยาครับ
จาก ประกาศิต pbs...
เภสัชกร ร้านขายยา
สิรินฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 159.192.xxx.xxx ]

[6 มิ.ย. 61 : 15:41:47] นศภ. กฤติกา การกรณ์ /รศ.ดร. โพยม วงภูวรักษ์  . IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Chlorhexidine gluconate 4% w/v เป็น antiseptic ใช้สำหรับล้างมือ ทำความสะอาดผิวหนังและมือก่อนการผ่าตัด[1] chlorhexidine gluconate ที่นิยมใช้มีสองความแรงคือ 0.05% chlorhexidine gluconate ใช้สำหรับทำความสะอาดแผล และ 4% chlorhexidine gluconate ใช้สำหรับเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดและล้างมือ
แต่ 4% chlorhexidine gluconate หาซื้อได้ง่ายกว่า 0.05% chlorhexidine gluconate เมื่อไม่มี 0.05% chlorhexidine gluconate จึงมีการนำ 4% chlorhexidine gluconate มาทำความสะอาดแผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดเศษซากบาดแผลที่มีเนื้อตายและช่วยป้องกันการติดเชื้อบริเวณบาดแผล [2]
จากการค้นข้อมูลการศึกษาวิจัยจาก PubMed ไม่พบหลักฐานการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยในการนำ 4% chlorhexidine ไปใช้กับบาดแผล โดยในกรณีนี้ ผู้ป่วยมาซื้อ chlorhexidine เพื่อใช้กับแผลติดเชื้อบริเวณใบหน้าที่เป็นวงกว้าง อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยได้ โดยมีข้อมูลรายงานความปลอดภัยของ chlorhexidine ที่ใช้กับใบหน้า ดังนี้ [3]
มีรายงานการการพิษต่อกระจกตา (corneal toxicity) ครั้งแรกในปี 1980 โดยเกิดอุบัติเหตุ chlorhexidine กระเด็นเข้าตาแพทย์ผ่าตัดชาวออสเตรเลียขณะกำลังทำความสะอาดผิวหนังผู้ป่วยเพื่อเตรียมพร้อมจะผ่าตัด ทำให้เกิดความเจ็บปวดบริเวณรอบดวงตาและหนังตากระตุกอย่างรุนแรง เกิดแผลที่กระจกตาและการมองเห็นผิดปกติไป แต่กลับมามองเห็นเป็นปกติในอีก 1 สัปดาห์ ต่อมาในปลายปี [3] 1980 มีรายงานผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณกระจกตาซึ่งเกิดจากการใช้ 4% chlorhexidine ทำความสะอาดผิวหนังก่อนการผ่าตัดอีก 1 ราย และต่อมา Hamed และคณะรายงานในปี 1987 ว่ามีผู้ป่วย 2 ราย การเกิดกระจกตาขุ่นอย่างถาวร (permanent corneal opacification) [3,4] จากการใช้ chlorhexidine บริเวณใบหน้า รวมทั้ง Shore รายงานในปี 1987 เช่นเดียวกันว่า มีผู้ป่วยชาย อายุ 28 ปี ได้รับการผ่าตัดดวงตาขวา และมี chlorhexidine จำนวนเล็กน้อยกระเด็นเข้าดวงตาซ้ายทำให้มีปวดตา กระจกตาบวม (corneal edema), กระจกตาลอก (corneal epithelial slough) และ anterior chamber อักเสบ แต่กระจกตากลับมาปกติภายใน 5 วัน [3] และในปี 1992 Nasser รายงานว่า มีผู้หญิงอายุ 55 ปี สัมผัสกับ chlorhexidine ขณะได้รับผ่าตัดบริเวณใบหน้า ทำให้ผู้ป่วยรายนี้ต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (corneal transplant) [3]
ทั้งนี้บริษัทผลิตยาได้ออกคำเตือนให้หลีกเลี่ยงยา chlorhexidine gluconate สัมผัสโดยตรงกับบริเวณดวงตา หู ปาก ถ้ายาสัมผัสบริเวณดังกล่าวควรรีบล้างออกอย่างรวดเร็วด้วยน้ำสะอาด ดังนั้นไม่แนะนำให้ใช้ 4% chlorhexidine gluconate ทำความสะอาดแผลเป็นวงกว้างบริเวณหน้า [5]
เอกสารอ้างอิง
1. Ecolab Ltd. Hydrex® Surgical Scrub Chlorhexidine Gluconate 4% w/v skin cleanser. Available at: http://www.mhra.gov.uk/home/groups/spcpil/documents/spcpil/con1456465785823.pdf.
2. Main RC. Should chlorhexidine gluconate be used in wound cleansing?. J Wound Care.2008 Mar;17(3):112-4
3. Steinsapir KD, Woodward JA. Chlorhexidine Keratitis: Safety of Chlorhexidine as a Facial Antiseptic. Dermatol Surg. 2017 Jan;43(1):1-6
4. Hamed LM, Ellis FD, Boudreault G, Wilson FM, et al. Hibiclens
keratitis. Am J Ophthalmol 1987;104:50–6..
5. ANTISEPTIC SKIN CLEANSER- chlorhexidine gluconate solution AVA, Inc. 2012. Available at: https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=76cfedb3-25ed-4c12-8ebc-b57f029fedaa&type=display. Accessed on May, 9 2018.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Secondary Reference : Primary Reference : Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Information Handbook
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Chlorhexidine, wound, toxicity

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved