การใช้ยา NOACs ในคนไข้ใส่ลิ้นหัวใจเทียม

[1 เมษายน 2561 : 13:03:20]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่า ยาทุกตัวกลุ่ม NOACs มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียมหรือไม่ มีข้อยกเว้น หรือมีตัวไหนที่สามารถใช้ได้ และกรณีผู้ป่วยใส่ลิ้นหัวใจเทียม รับประทานยา warfarin มาปีกว่า จนขณะนี้ ได้รับยา 49 mg/wk แต่ระดับยายังไม่ถึง2 (ไม่มีปัญหาเรื่อง compliance และไม่ได้ใช้ยาอื่นนอกจากที่แพทย์สั่ง) จะจัดการอย่างไร มียาตัวใดในกลุ่ม NOACs ที่สามารถใช้ได้ หรือต้องปรับยา warfarin ต่อไป )
หมายเหตุ: ผู้ถามได้ค้นหาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า dabigatran มีข้อห้ามใช้ (และจากตารางสรุปจำที่มาไม่ได้ คุ้นว่ามีตัวอื่นๆ ที่เป็นข้อห้าม แต่ไม่ทราบที่มาว่าห้ามเนื่องจากอะไร)
-----------------------------------------------------------------

-ข้อมูลที่พบคือ Dabigatran กับ “ข้อห้ามใช้” ข้อใหม่ (new contraindication)

Dabigatran เป็น direct thrombin inhibitor ใช้ป้องกันการเกิด stroke, systemic embolism และลด vascular mortality ในผู้ป่วยที่มี atrial fibrillation และใช้ป้องกัน venous thromboembolism ในผู้ป่วยที่ทำศัลยกรรมเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า ยานี้ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยา, ผู้ป่วยโรคไตบกพร่องรุนแรง, ผู้ที่กำลังอยู่ในภาวะมีเลือดออก, ตลอดจนห้ามใช้ร่วมกับ systemic ketoconazole และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เพิ่มข้อห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม (prosthetic heart valves)

เหตุที่เพิ่มข้อห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม มาจากผลการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ใน RE-ALIGN Study ที่เปรียบเทียบระหว่างการใช้ dabigatran กับ warfarin เพื่อป้องกัน thrombosis ในผู้ป่วยที่ทำศัลยกรรมใส่ลิ้นหัวใจเทียม ผลการศึกษาเมื่อทำ interim analysis พบว่าเกิด thromboembolic events และ major bleeding ในผู้ป่วยที่ได้รับ dabigatran ได้บ่อยกว่า ดังนั้นผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียมและใช้ dabigatran อยู่ ให้เปลี่ยนไปใช้ warfarin แต่ทั้งนี้ไม่แนะนำให้การหยุด dabigatran แบบฉับพลันเพราะเสี่ยงต่อการเกิด stroke การหยุดยาควรปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ระบุไว้ในข้อมูลยาของผลิตภัณฑ์ dabigatran

(ที่มา เวบของ ม.มหิดล)
จาก จิราภรณ์ วงศ์สุวรรณ won...
เภสัชกร สสจ.
- นครศรีธรรมราช
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 182.232.xxx.xxx ]

[1 เม.ย. 61 : 13:10:28] จิราภรณ์ วงศ์สุวรรณ wongjira2012@gmail.com IP [ 182.232.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แก้ไข ไม่ใช่ระดับยาไม่ถึง 2 แต่เป็นค่า inr

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved