การลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาtriferdineในหญิงตั้งครรภ์

[2 เมษายน 2561 : 14:07:37]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ที่มารับบริการที่มีภาวะซีดมีสาเหตุจากการกินยาไม่ต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจาก หลังกินยาจะมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้
จาก นัสรียา สะอุ nut...
พยาบาล หน่วยงานอื่นทางราชการ
รพ.สต มะนังยง ปัตตานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :วิจัย และพัฒนา
IP [ 182.232.xxx.xxx ]

[15 ธ.ค. 61 : 23:05:59] นศภ.กฤติกา การกรณ์/ผศ.ดร มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ . IP [ 172.22.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Triferdine ประกอบไปด้วย ไอโอดีน (iodine) 0.15 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก (ferrous) 60.81 มิลลิกรัม และกรดโฟลิก (folic acid) 0.4 มิลลิกรัมต่อ 1 เม็ด [1] อาการคลื่นไส้จากการใช้ยา Triferdine คาดว่าน่าจะเกิดจาก ferrous ซึ่งมีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เมื่อใช้ในขนาด 60 มิลลิกรัมต่อวัน [2] หรือจาก folic acid ขนาด 15 กรัมต่อวัน [3] WHO แนะนำให้ใช้ยาธาตุเหล็ก (elemental iron) ขนาด 30 - 60 มิลลิกรัมต่อวันและกรดโฟลิก 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม) ต่อวัน [4] ซึ่งเทียบเท่ากับการรับประทาน Triferdine ต่อ 1 เม็ด ต่อวัน หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ Triferdine แนะนำให้รับประทานพร้อมมื้ออาหาร หรือรับประทานก่อนนอน แต่อย่างไรก็ตามการรับประทานพร้อมมื้ออาหารทำให้การดูดซึมของเหล็กลดลงประมาณ 40% [2]
เอกสารอ้างอิง
1.mims. Triferdine. Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/triferdine/?type=brief. Accessed on June, 7 2018.
2. WHO. Iron Deficiency Anemia Assessment, Prevention, and Control A guide for programme managers Available at: http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemia_iron_deficiency/WHO_NHD_01.3/en. Accessed on June, 17 2018.
3.folic. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): Truven Health Analytics; 2017 [cited 2018 Jun 7]. Available from: www.micromedexsolutions.com.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: AHFS : Drug Information Handbook
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Triferdine, Iron supplement,Ferrous, Folic, Iodine

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved