ยาTA ชนิด oral paste ใช้ป้ายแผลที่อวัยวะเพศได้ไหมคะ

[4 พฤษภาคม 2561 : 8:38:43]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
แพทย์สั่งจ่าย TA ชนิด Oral paste เผื่อให้คนไข้ ทาตุ่มบริเวณ อวัยวะเพศ เนื่องจากอาการคัน
โดยแพทย์ระบุว่า เป็นเนื้อเยื่อ mucous
อยากทราบว่าสามารถใช้ได้ไหม
หากเปลี่ยนเป็น form TA cream หรือ TA ointment จะประสิทธิภาพดีกว่าหรือไหม

ขอบพระคุณค่ะ
จาก mooying Buf...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ ชลบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 103.10.2xxx.xxx ]

[10 เม.ย. 62 : 21:12:47] นศภ.ชนาภัทร อินทบุญ/ผศ.ดร.ฐิติมา ด้วงเงิน  ishanapat@gmail.com IP [ 10.147.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โดยทั่วไปยาในรูปแบบขี้ผึ้ง (ointment) สามารถซึมผ่านผิวหนังได้สูง เนื่องจากยาช่วยปกคลุมผิวหนัง เพิ่มความชุ่มชื้น (hydration) และการดูดซึม (absorption) เหมาะสำหรับใช้บริเวณผิวหนังที่หนากว่าฝ่ามือหรือฝ่าเท้า แต่อย่างไรก็ตามยาในรูปแบบ ointment มีความเหนอะหนะ และยากต่อการทาในบริเวณกว้าง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีการใช้ยาลดลง ส่วนยาในรูปแบบครีม (cream) มีความเหนอะหนะน้อยกว่ารูปแบบ ointment ทาได้ง่ายในบริเวณกว้างและล้างออกง่ายด้วยน้ำ การใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ทาบริเวณผิวหนังชั้นนอก (stratum corneum) บริเวณใบหน้าจะดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ประมาณ 10% ในขณะที่การทาบริเวณเปลือกตาและถุงอัณฑะจะถูกดูดซึมได้มากกว่า 40% ดังนั้นควรใช้ยาที่มีความแรงต่ำ และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีความแรงสูงและการใช้เป็นระยะเวลานานในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ยาในรูปแบบ ointment ไม่ควรใช้ในบริเวณรอยพับ (intertriginous areas) เช่น รักแร้ ใต้ราวนม เนื่องจากมีการดูดซึมสูง ส่วนยาในรูปแบบ cream จะได้รับการยอมรับในการใช้บริเวณผิวหนังที่มีการดูดซึมดี ยกเว้นบริเวณหนังศีรษะ[1, 2, 3]
Triamcinolone Acetonide (TA) เป็นคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดหนึ่งที่มีความแรง (potency) ระดับปานกลางถึงสูง มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการอักเสบและบรรเทาอาการคัน ซึ่ง TA ในรูปแบบยาป้ายปาก (oral paste) เหมาะสำหรับใช้รักษาเสริมหรือบรรเทาอาการแบบชั่วคราวที่สัมพันธ์กับการอักเสบในปาก และการเป็นแผลในปากที่มาจากการบาดเจ็บ ซึ่งความถี่ในการใช้ยาขึ้นกับสภาวะความรุนแรง มีข้อบ่งใช้ในบริเวณช่องปากเท่านั้น เนื่องจากยารูปแบบ oral paste สามารถเกาะติดเนื้อเยื่อในช่องปากได้นานกว่ารูปแบบ ointment หรือcream ยา TA รูปแบบ ointment หรือ cream ใช้สำหรับทาภายนอกเท่านั้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา[4, 5, 6]
เนื่องจากการใช้ TA ในรูปแบบ oral paste มีข้อบ่งใช้ในบริเวณช่องปาก ไม่พบข้อมูลการศึกษาผลของการใช้ยานี้ที่บริเวณอวัยวะเพศ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเมือก (mucous) ดังนั้นถ้าจำเป็นต้องใช้ในบริเวณอวัยวะเพศ อาจสามารถใช้ในรูปแบบ cream ที่มีระดับความแรงต่ำได้ นอกจากนี้ควรระมัดระวังการใช้ยาทาคอร์ติโคสเตียรอยด์ในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากยา โดยเฉพาะในเด็กที่อาจทำให้ขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตจนเกิดภาวะ Cushing ได้[7] รวมทั้งการใช้ยาในบริเวณที่มีการดูดซึมดีควรใช้ยาที่มีความแรงต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีความแรงสูงและการใช้เป็นระยะเวลานานในบริเวณดังกล่าว
เอกสารอ้างอิง
[1] Carlos G, Uribe P, Fernández-Peñas P. Rational use of topical corticosteroids. Aust Prescr 2013;36:158–61
[2] Mehta AB, Nadkarni NJ, Patil SP, Godse KV, Gautam M, Agarwal S. Topical corticosteroids in dermatology. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2016;82:371-8
[3] Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, Cork MJ. Adverse effects of topical glucocorticosteroids. J Am Acad Dermatol. 2006 Jan;54(1):1-15; quiz 16-8. Review. PubMed PMID: 16384751
[4] Amanda H, Willian J, Jason C, Julie A, Jeffrey P, et al. Triamcinolone (Topicle). 25thed. New York: Wolters Kluwre;2016:2097-8
[5] Rosen HN. Triamcinolone (topical): Drug information. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2019;1978-2019. (Accessed on February 23, 2019)
[6] Gangeshetty N, Kumar BP. Oral lichenplanus: Etiology, pathogenesis, diagnosis, and management. World J Stomatol 2015; 4(1): 12-21
[7] ปาลินี นันทรักษ์ชัยกุล. AN INFANTILE EXOGENOUS CUSHING SYNDROME CAUSED BY TOPICAL STEROID. วารสารวิชาการแพทย์เขต 11 ปีที่ 28. 2557;637-42. สืบค้นจาก: https://www.srth.moph.go.th/region11journal/document/Y28N3/Y28N3_full.pdffbclid=IwAR3uPDGcGHha3fZCmx8VdjmbTJR8Ixkwge1T5K20yf_E9CNTFFgTGsrmh-g.[เข้าถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2562]

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Secondary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Triamcinolone acetonide Oral paste

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved