เป็นไซนัสอักเสบ มีหนองภายใน(x-ray) ได้ยา iliadin (Oxymetazoline) มาพ่น กังวลเรื่องปริมาณที่ใช้

[14 พฤษภาคม 2561 : 8:09:02]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
มียากินเป็น psudo 60mg วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น
แล้วก็ฆ่าเชื้อ clindamycin(dalacin) 300mg วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น

ส่วนยาพ่น เขียนว่า วันละ 4 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน ผมอ่านในเอกสารกำกับยาบอกว่ามีฤทธิ์ 12 ชม อ่านทั่วไปก็บอกว่าไม่ควรใช้นานเกิน 3 วันบ้าง 7 วันบ้าง เกิด rebound เลยคิดว่า หมอให้พ่นมากไปหรือไม่

โดยอาการส่วนตัวไม่มีการคัดจมูก หายใจโล่งดีปกติ (อาจจะจากยา psudo) รู้สึกมีน้ำมูกเหนียว ๆ ไหลลงคอเท่านั้นและมีการล้างจมูก เช้า เย็น

ยังมีความจำเป็นต้องพ่น iliadin อีกหรือไม่ ถ้าต้องพ่นต้องถี่ขนาดไหน ผมคิดเองว่าเพราะมีหนองในโพรงไซนัสข้างแก้ม หมอเลยให้ฉีดมาก ๆ รูเปิดจะได้หดแล้วหนองไหลออกง่าย ๆ หรือจริง ๆ แค่ psudo กับล้างจมูกก็พอแล้วครับ
จาก Kitti kit...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
Thai Company กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 61.19.22xxx.xxx ]

[11 เม.ย. 62 : 12:04:42] นศภ.กรองกาญจน์ แสงอุทัย/ผศ.ดร.ฐิติมา ด้วงเงิน 5710712001@psu.ac.th IP [ 10.147.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ยาพ่นจมูก Iliadin® (oxymetazoline HCl 0.05%) มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการคัดจมูกจากการเป็นหวัดหรือจากไซนัสอักเสบ
โดยยาออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดฝอยบริเวณโพรงจมูกหดตัว ผลการรักษาเกิดขึ้นภายในเวลา 10 นาทีหลังใช้ยา และมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์นาน 12 ชั่วโมง[1,2]
สำหรับการบริหารยา ให้พ่นยาในโพรงจมูกข้างละ 2-3 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น[1-4] และไม่ควรใช้ยาเกิน 3 วัน[3-4] เนื่องจากการพ่นยานี้ติดต่อเป็นระยะเวลานาน สามารถทำให้อาการคัดจมูกมากขึ้น หรือที่เรียกว่าภาวะ rhinitis medicamentosa หรือ rebound rhinitis
ซึ่งกลไกการเกิดคัดจมูกเพิ่มขึ้นนั้นไม่ทราบแน่ชัด คาดว่าเกิดจากหลอดเลือดฝอยภายในโพรงจมูกขยายตัวขึ้น จากการหลั่งสารสื่อประสาท norepinephrine ลดลง ซึ่งสารสื่อประสาทนี้มีผลทำให้หลอดเลือดหดตัว[5]
สำหรับยา pseudoephedrine เป็นยาในรูปรับประทาน มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการคัดจมูกเช่นเดียวกัน โดยมีกลไกในการทำให้หลอดเลือดหดตัวทั่วร่างกาย ซึ่งแตกต่างจาก oxymetazoline
ที่ออกฤทธิ์เฉพาะภายในโพรงจมูกเท่านั้น โดยยา pseudoephedrine จะออกฤทธิ์ภายใน 30 นาที และมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ 3-8 ชั่วโมง สำหรับการบริหารยานั้น ผู้ใหญ่ให้รับประทานยาขนาด 60 มิลลิกรัม ครั้งละเม็ด วันละ 3 ครั้ง
ไม่พบรายงานการเกิดภาวะ rhinitis medicamentosa จากการรับประทานยา pseudoephedrine ติดต่อกันเป็นเวลานาน[6]
เนื่องจากไม่พบการศึกษาถึงการใช้ยาร่วมกันระหว่างยาพ่น oxymetazoline และยา pseudoephedrine รูปแบบรับประทานในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ดังนั้นควรใช้ยาพ่น Iliadin® เมื่อจำเป็น
และไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 3 วัน และถ้ายังมีอาการอยู่ก็สามารถรับประทานยา pseudoephedrine ต่อไปได้ จนกว่าอาการจะดีขึ้น
เอกสารอ้างอิง
1. Lexicomp. Oxymetazoline: Drug information. 2018. Available at: https://www.uptodate.com/contents/search?search=oxymetazoline&sp=0&searchType=PLAIN_TEXT&source=USER_INPUT&searchControl=TOP_PULLDOWN&searchOffset=1&autoComplete=true&language=en&max=10&index=0~5&autoCompleteTerm=0xymeta. Accessed 23 Febuary, 2019.
2. Iliadin .Merk KGaA. Available at: https://www.iliadin.com/th_TH/home/products/iliadin-classic-005-metered-spray.html. Access 23 Febuary, 2019.
3. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); GGGGG2018.DRUGDEX® System, Oxymetazoline; (Accessed on 23 Febuary, 2019)
4. MIMs Thailand. Oxymetazoline. Available at: http://www.mims.com/thailand/drug/info/iliadin/. Accessed 23 Febuary, 2019.
5. Connell JT, Linzmayer MI. Comparison of Nasal Airway Patency Changes After Treatment with Oxymetazoline and Pseudoephedrine. American Journal of Rhinology. 1987; 1(2): 87-94.
6. Lexicomp. Pseudoephedrine: Drug information. 2018. Available at: https://www.uptodate.com/contents/pseudoephedrine-drug-information?search=pseudoephedrine&source=panel_search_result&selectedTitle=1~141&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1. Accessed 23 Febuary, 2019.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : oxymetazoline, pseudoephedrine,rebound congestion,

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved