ฉีดยาพิษสุนัขบ้า

[17 พฤษภาคม 2561 : 5:54:10]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผิดนัดฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายของวันที่9/พ.ค/61กลับมาฉีดวันที่16พ.คทางคลีนิคบอกให้เริ่มต้นฉีดนับหนึ่งใหม่อยากทราบว่าจำเป็นต้องเริ่มใหม่รึป่าวแค่ผิดนีดมาอาทิดเดียวมีผลข้างเคียงมั้ย
จาก น้ำค้าง แสนสุข kre...
เภสัชกร โรงพยาบาล
แม่บ้าน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การประเมินประสิทธิผลของการใช้ยา
IP [ 1.46.197xxx.xxx ]

[19 ก.ย. 61 : 0:18:17] นศภ.กฤติกา การกรณ์/ผศ.ดร มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ . IP [ 49.48.18xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับกรณีที่ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงในการสัมผัสโรค (pre-exposure rabies prophylaxis) พิจารณาให้วัคซีนโดยการฉีดเข้ากล้าม (Intramuscular regimen: IM) ใช้วัคซีนชนิด PVRV, CPRV, PCECV, PDEV ฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนในวันที่ 0, 7, 21หรือ 28
หรือการฉีดเข้าในหนัง (Intradermal regimen: ID) ใช้วัคซีนชนิด PVRV , CPRV, PCECV ฉีดเข้าในผิวหนังบริเวณต้นแขนในวันที่ 0, 7, 21 หรือ 28[1]
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับผู้ป่วยที่สัมผัสเชื้อพิษสุนัขบ้า (post-exposure prophylaxis)พิจารณาให้วัคซีนโดยการฉีดเข้ากล้าม สูตร ESSEN (standard WHO intramuscular regimen) หรือการฉีดวัคซีนเข้าบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน (deltoid) ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 28 การฉีดเข้าในหนัง (Intradermal regimen: ID) สูตร TRC - ID การฉีดวัคซีนเข้าในหนังบริเวณต้นแขน ในวันที่ 0, 3, 7 และ 28
ดังนั้นการฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่ว่าจะเป็น pre-exposure rabies prophylaxis หรือ post-exposure prophylaxis วันสุดท้ายที่จะฉีดตามนัดคือวันที่ 28 นับจากวันที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก ผู้ถามระบุว่าได้รับวัคซีนช้ากว่ากำหนด 7 วัน (ซึ่งน่าจะเป็นวันที่ 35 นับจากวันที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก) จากแนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2559 ระบุว่าหากลืมฉีดยาแล้วมาฉีดวันที่เลยนัด ให้ฉีดต่อได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำใหม่ [1] เนื่องจากการฉีดวัคซีนโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular) หรือการฉีดเข้าในหนัง (intradermal) ในช่วง 14 วันแรกจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค rabies neutralizing antibody (Nab) titer ได้สูงมากกว่า 0.5 IU/มล. (ซึ่งเป็นระดับที่ถือว่าเพียงพอในการป้องกันโรคได้ภายในวันที่ 10-14 หลังได้รับวัคซีน) และการฉีดวัคซีนที่เข็มสุดท้ายที่วันที่ 28 (หรือหลังจากนั้น) ต้องการทำให้ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานขึ้น [1]
มีการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยหลังจากสัมผัสเชื้อพิษสุนัข จากโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานครและ โรงพยาบาลบำราศนราดูร นนทบุรี ในปี พศ. 2540 ก็พบว่า ณ วันที่ 30 มีระดับภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค rabies neutralizing antibody (Nab) titer ได้สูงถึง10.9 -18.5 IU/มล.[2] ซึ่งเป็นระดับที่ถือว่าเพียงพอในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีระยะฟักตัว โดยเฉลี่ยประมาณ 45 วัน[3]
ดังนั้นหากผิดนัดฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้าย พิจารณาให้ฉีดเข็มต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มเข็มใหม่ เพราะระดับภูมิคุ้มกันร่างกายมีเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
เอกสารอ้างอิง
1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย. แนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559) (QSMI Guideline for Pos-Exposure Rabies Treatment). สืบค้นจาก: saovabha.redcross.or.th/download/2559/thailand%20Rabies.../QsmiGuidline2016.pdf. สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2561.
2. Briggs DJ, Banzhoff A, Nicolay U, Sirikwin S, Dumavibhat B, Tongswas S, Wasi
C. Antibody response of patients after postexposure rabies vaccination with small
intradermal doses of purified chick embryo cell vaccine or purified Vero cell
rabies vaccine. Bull World Health Organ. 2000;78(5):693-8.
3. Brown CM. Rabies immune globulin and vaccine. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2014. Rabies immune globulin and vaccine Rabies immune globulin and vaccine

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Secondary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : rabies vaccine, guideline, immune, antibody

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved