เปลี่ยนเวลาทานยาEstromon

[20 มิถุนายน 2561 : 6:32:52]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Estrogen เพิ่งกินยาดังกล่าวก่อนนอนมา2วัน แต่การกินก่อนนอน ทำให้ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อย ขอเปลี่ยนมาทานช่วงบ่าบของทุกวันแทนได้ไหมค่ะ
จาก นฤมล กิตติวัจน์ Nic...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
Pj กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 1.46.32.xxx.xxx ]

[17 ส.ค. 61 : 23:36:58] นศภ.ศิริพร แซ่จอง/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 10.66.81xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Estrogen เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง สามารถพบได้ในช่องคลอด ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะและกล้ามเนื้อเชิงกราน[1] ในหญิงวัยหมดประจำเดือนอาจพบภาวะขาดฮอร์โมน estrogen ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ช่องคลอดแห้ง มีอาการ vasomotor symptom (ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกกลางคืน)[2] และอาจพบอาการในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง เช่น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะแบบเร่งรีบ ปัสสาวะกลางคืนมากกว่า 2 ครั้ง ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้และอาจเกิดการติดเชื้อ โดยปกติในช่วงที่มีรอบเดือนอาจพบอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้เช่นกัน เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมน progesterone ในร่างกาย ซึ่งสัมพันธ์กับการเพิ่มการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ[1,3,4]

Estrogen มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการ vasomotor symptoms หรือช่องคลอดแห้งที่สัมพันธ์กับภาวะหมดประจำเดือน มะเร็งเต้านมที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย มะเร็งต่อมลูกหมาก ภาวะที่มีระดับฮอร์โมน estrogen ในร่างกายต่ำกว่าปกติ พบอาการไม่พึงประสงค์ที่ทำให้มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะได้ (cystitis-like syndrome) [5,6] โดยเป็นผลจากระดับความเข้มข้นของคอลลาเจนที่ลดลง ทำให้กระเพาะปัสสาวะอ่อนตัว โดยพบข้อมูลในรูปแบบรับประทานและแผ่นแปะ อุบัติการณ์ร้อยละ 1.6 ต่อปีหรือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ [2] มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนในหญิงวัยประจำเดือนกับการเกิดอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ พบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนมีความเสี่ยงในการเกิดอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน[7] และมีการศึกษาพบว่า การได้รับฮอร์โมน estrogen ร่วมกับ progesterone และ estrogen เพียงอย่างเดียวเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในคนที่ไม่เคยมีอาการมาก่อน และอาการแย่ลงในคนที่เคยมีอาการมาก่อน[8]

การลดอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง อาจพิจารณาลดขนาดยาลง หลีกเลี่ยงการใช้ยาฮอร์โมนที่มีส่วนผสมของ progesterone ใช้วิธีการบริหารยาทางอื่นที่ไม่ใช่จาก estrogen รูปแบบรับประทาน[3]

ดังนั้นอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง อาจมีสาเหตุได้จากผลไม่พึงประสงค์ของการได้รับฮอร์โมน estrogen ซึ่งพบข้อมูลในรูปแบบรับประทานและแผ่นแปะ หรือเป็นอาการที่พบในหญิงวัยหมดประจำเดือน อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ในการรักษาของผู้ป่วย ทั้งนี้หากอาการที่พบในผู้ป่วยเพิ่งเกิดหลังรับประทานยา 2 วันอาจเป็นไปได้ว่าเป็นผลจากอาการไม่พึงประสงค์ของยา การเปลี่ยนช่วงเวลารับประทานยาไม่ได้ช่วยลดอาการดังกล่าว การจัดการอาจพิจารณาลดขนาดยาลงหรือใช้วิธีการบริหารยาทางอื่นที่ไม่ใช่การรับประทาน[3] โดยควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

เอกสารอ้างอิง
1. Robinson D, Toozs-Hobson P, Cardozo L. The effect of hormones on the lower urinary tract. Menopause Int. 2013 Dec;19(4):155-62. doi:10.1177/1754045313511398.
2. Kalantaridou SN, Dang DK and Calis KA. Hormone therapy in woman; menopause and perimenopausal and post perimenopausal hormone therapy. In: Dipiro JT, et al. Pharmacotherapy. Ninth edition: McGrawHill:1316.
3. Calleja-Agius J, Brincat MP. The urogenital system and the menopause. Climacteric. 2015;18 Suppl 1:18-22. doi:10.3109/13697137.2015.1078206.
4. สาธิต ศิริบุญฤทธิ์. กลุมอาการระบบทางเดินปสสาวะสวนลาง (Lower Urinary Tract Symptoms : LUTS). เวชสารแพทยทหารบก. 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553;63(4):251-3.
5. Esterified estrogens: Drug information. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2018. [Accessed Aug 13, 2018.]
6. AHFS Drug information 2016. Wisconsin: American Society of Health-System Pharmacists; 2016:1316.
7. Grodstein F, Lifford K, Resnick NM, Curhan GC. Postmenopausal hormone therapy and risk of developing urinary incontinence. Obstet Gynecol. 2004 Feb;103(2):254-60.
8. Hendrix SL, Cochrane BB, Nygaard IE, Handa VL, Barnabei VM, Iglesia C, Aragaki A, et al. Effects of estrogen with and without progestin on urinary incontinence. JAMA. 2005 Feb 23;293(8):935-48.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Secondary Reference : Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : estrogen, urinary tract symptoms, menopause, hormo

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved