Viartril-S ผลข้างเคียง

[25 มิถุนายน 2561 : 16:52:45]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
แม่ทาน Viartril-S แล้วมีตุ่มแดงขึ้นตามขา ปกติแม่แพ้อาหารทะเล ไม่ทราบว่านี้่เป็นผลข้างเคียงมั้ยค่ะ
จาก ศศิธร จิรปัทมา non...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ลูกจ้างบริษัท กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 202.44.2xxx.xxx ]

[16 ธ.ค. 61 : 2:33:04] นศภ.ชนันสิริ ลิ่มจิรวงศ์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิต . IP [ 1.46.97.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Viartril-S มีส่วนประกอบคือ Glucosamine sulfate[1] โดย Glucosamine เป็น aminomonosaccharide ที่เตรียมมาจากเปลือกของปู กุ้งมังกร หรือกุ้ง[2] ในต่างประเทศจัดว่าเป็น dietary หรือ nutritional supplement ในประเทศไทยจัดเป็นยา ซึ่งข้อมูลยาจะแนะนำให้หลีกเลี่ยง[3] หรือห้ามใช้ glucosamine ในผู้ที่มีอาการแพ้ต่อสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือก[4] เนื่องจาก glucosamine ได้มาจากเปลือกของปู กุ้งมังกร หรือกุ้ง [2]

การแพ้อาหารทะเล (Seafood allergies) รวมทั้งการแพ้สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือก เกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อ proteins ในอาหารเหล่านี้ (immunoglobulin E (IgE) antibody-mediated allergy) ซึ่งไม่ใช่ต่อเปลือกของสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือก [2,5] ดังนั้นจึงมีผู้ทำการศึกษาเพื่อศึกษาว่าผู้ที่แพ้สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกจะแพ้ glucosamine หรือไม่จากการศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมการศึกษามีประวัติแพ้สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกและมีผล positive จากการได้รับ skin prick test ต่อกุ้ง ปู กุ้งมังกร พบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษา 6 คนมีผล negative จาก skin test ต่อ glucosamine extract การศึกษานำร่องนี้ แสดงให้เห็นว่า glucosamine อาจปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่แพ้สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือก[2] แต่การศึกษามีผู้เข้าร่วมการศึกษาน้อย อีกหนึ่งการศึกษา double-blind placebo-controlled เพื่อศึกษาการทนต่อการได้รับ glucosamine ในผู้ที่มีประวัติแพ้กุ้ง (shrimp) ผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 15 คน ได้รับการทดสอบปฏิกิริยาต่อกุ้งด้วย prick skin test และ shrimp-specific IgE โดย ImmunoCAP assay ได้ผลบวก (positive) จากนั้นจะถูกเลือกให้ได้รับยาเม็ดที่ประกอบด้วย glucosamine-chondroitin ที่เป็นสารสังเคราะห์ขนาด 1500 มิลลิกรัมเป็น control หรือ glucosamine ที่ได้มาจากกุ้ง (shrimp) พบว่าไม่มีอาการ hypersensitivity เฉียบพลันหลังจากได้รับสารทั้งสองชนิด peak flow และ blood pressure คงที่ และไม่มีผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เกิดปฏิกิริยาภายใน 24 ชั่วโมง[6] จากข้อมูลข้างต้นผู้ที่แพ้สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือก อาจจะใช้ glucosamine ได้โดยไม่เกิดอาการแพ้[7] ดังนั้นอาการมีตุ่มแดงขึ้นตามขาในผู้ที่แพ้อาหารทะเลที่ได้รับ glucosamine อาจจะไม่ได้เกิดจากการแพ้ glucosamine ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาการใช้ยาให้เหมาะสม

เอกสารอ้างอิง
1. MIMS Thailand [Internet]. [place unknown; publisher unknown]; c2018[cited 2018Sep27]. Available from: https://www.mims.com/Thailand/home/Index.
2. Gray HC, Hutcheson PS, Slavin RG. Is glucosamine safe in patients with seafood allergy? J Allergy Clin Immunol. 2004 Aug;114(2):459-60.
3. Medscape. Glucosamine Sulfate (Herbs/Suppl). Available from: https://reference.medscape.com/drug/2-aminodeoxyglucose-sulfate-amino-monosaccharide-glucosamine-sulfate-344469#5
4. Rachel SM. British national formulary 63. Germany: Data Standards Inc. 2012. 690.
5. Lexicomp. Seafood allergies: Fish and shellfish. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018.
6. Villacis J, Rice TR, Bucci LR, El-Dahr JM, Wild L, Demerell D, Soteres D, Lehrer SB. Do shrimp-allergic individuals tolerate shrimp-derived glucosamine? Clin Exp Allergy. 2006 Nov;36(11):1457-61. PubMed PMID: 17083356.
7. Eimear Maguire, North West Medicines Information Centre (NWMIC). Glucosamine – what are the adverse effects?. 2018. [5 screens]. available at: https://www.sps.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/05/UKMI_QA_Glucosamine-adverse-effects_update_March-2018.pdf.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: อื่น ๆ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : glucosamine, shellfish, allergic

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved