Cochichine , Augmentin กินแล้วท้องเสียแก้อย่างไร

[14 กรกฎาคม 2561 : 2:08:35]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ยา Cochichine , Augmentin กินแล้วท้องเสียมีวิธีแก้อย่างไร
จาก Thichapa 2sp...
เภสัชกร ร้านขายยา
ร้านยา กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การให้คำปรึกษาในร้านยา
IP [ 223.24.1xxx.xxx ]

[14 ก.ย. 61 : 23:04:26] นศภ.ศิริพร แซ่จอง/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 110.77.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Colchicine
Colchicine เป็นยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยคือ อาการท้องเสีย ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ 23-77[1] แต่อย่างไรก็ตามความถี่ในการเกิดอาการท้องเสียขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ได้รับ มีการศึกษาพบว่าการให้ขนาดยา 1.8 mg/วัน กับ 4.8 mg/วัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาข้ออักเสบเฉียบพลันจากเกาต์ได้ไม่แตกต่างกัน แต่การเกิดอาการไม่พึงประสงค์คือ อาการท้องเสียร้อยละ 23 และ 76.9 ตามลำดับ[3] ดังนั้นในทางปฏิบัติการใช้ยานี้จึงมีการแนะนำให้ใช้ในขนาดยาเริ่มต้น 1.2 mg ตามด้วย 0.6 mg ใน 1 ชั่วโมงถัดมา รวมแล้วไม่เกิน 1.8 mg/วัน หากอาการของผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้น ถัดมาอีก 12 ชั่วโมง ควรได้รับยาขนาด 0.6 mg วันละ 1-2 ครั้งจนกระทั่งอาการข้ออักเสบหายไป สำหรับการป้องกันแนะนำในขนาด 0.6 mg วันละ 1-2 ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน 1.2 mg/วัน [2,4] ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ใช้ยาแบบวิธีเก่าที่แนะนำให้ใช้ทุก 2 ชั่วโมงจนกระทั้งอาการปวดลดลง [5]

Augmentin®
Augmentin® เป็นยา Amoxicillin+clavulanate มีอาการไม่พึงประสงค์ทำให้ท้องเสียร้อยละ 3-34 อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับขนาดยาที่ได้รับและ regimen ที่เลือกใช้ พบอุบัติการณ์สูงในรูปแบบรับประทาน และพบสูงกว่าการใช้ amoxicillin เดี่ยว[6,7] มีการศึกษาเปรียบเทียบการได้รับ amoxicillin + clavulanate BID regimen (45 mg/kg/day ทุก 12 ชั่วโมง) กับการได้รับ TID regimen (40 mg/kg/day ทุก 8 ชั่วโมง) สำหรับการรักษา acute otitis media ในเด็กอายุ 2 เดือนถึง 12 ปี พบว่าการให้แบบ BID (90 mg/kg/d) กับแบบ TID (120 mg/kg/d) เกิดอาการท้องเสียร้อยละ 14.3 และ 34.3 ตามลำดับ[7]

การได้รับยาปฏิชีวนะอาจทำให้เกิดภาวะท้องเสียที่เรียกว่า Antibiotic associated diarrhea (AAD) อาจเกิดจากการเสียสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ ทำให้ร่างกายเกิด osmotic diarrhea ย่อยสลาย bile salt ไม่ได้ และทำให้เกิดท้องเสียตามมา หรือเกิดการติดเชื้อ microorganism อื่นๆ เช่น Clostridium perfrigen type A, Clostridium difficile โดยยาปฏิชีวนะที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อย คือ clindamycin, ampicillin, cephalosporin, amoxicillin[8] พบปัจจัยเสี่ยงเป็นคนอายุน้อยกว่า 6 ปีหรือมากกว่า 65 ปี เคยมีอาการท้องเสียจากการได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อน ประวัติโรคเรื้อรังเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง นอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ใส่ Nasogastric tube (NG tube) [9]

AAD ที่เกิดจากการเสียสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ มีการศึกษานำ probiotic มาใช้ด้วยกลไก คือ มีฤทธิ์ antimicrobial สามารถฆ่าเชื้อหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เพิ่มการสร้างเมือกที่ผนังลำไส้ช่วยยับยั้งการยึดเกาะของเชื้อ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยสร้างสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้[10] พบว่าสามารถลดอุบัติการณ์การเกิด AAD ในผู้ป่วยนอกเมื่อเทียบกับยาหลอก (ร้อยละ 8 และ 17.7 ตามลำดับ; RR 0.49, 95%CI 0.36-0.66; I2=58%) [8,11] ขนาดที่แนะนำ คือ Saccharomyces Boulardii 250 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง ภายใน 48 ชั่วโมงที่ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและให้ต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์หลังหยุดใช้ยาปฏิชีวนะ หรือขนาด 1 g รับประทานวันละ 1 ครั้งภายใน 72 ชั่วโมงที่ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและให้ต่อเนื่องอีก 3 วันหลังหยุดใช้ยาปฏิชีวนะ[12]

AAD ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Clostridium difficile[6] (CDI) อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับยาหรือหลังจากหยุดยา[7] มักพบอาการหลังได้รับยาปฏิชีวนะแล้ว 2 เดือน[6] การจัดการควรพิจารณาหยุดยา โดยอาการท้องเสียมักหายภายใน 48 ชั่วโมงหลังหยุดยา อาจชดเชยด้วยสารน้ำและเกลือแร่ตามความเหมาะสม ในบางรายอาจจำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ สำหรับเด็กพิจารณาให้ metronidazole 7.5 mg/kg (ขนาดยาสูงสุด 500 mg) ในรูปแบบรับประทานหรือ IV ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10-14 วัน หรือ vancomycin 10 mg/kg (ขนาดยาสูงสุด 125 mg) ในรูปแบบรับประทานทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 10-14 วัน สำหรับผู้ใหญ่กรณีอาการระดับน้อยถึงปานกลาง พิจารณาให้ metronidazole 500 mg ในรูปแบบรับประทานหรือ IV ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10-14 วัน กรณีอาการระดับรุนแรง พิจารณาให้ vancomycin 125 mg ในรูปแบบรับประทานทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 10-14 วัน [13] นอกจากนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ probiotic ในการป้องกันเทียบกับยาหลอกพบว่า เกิดอาการท้องเสียร้อยละ 2 และ 5.5 ตามลำดับ สำหรับการใช้รักษาพบว่า probiotic ลดการเกิดท้องเสียรุนแรงและป้องกันการกลับเป็นซ้ำแตกต่างจากยาหลอก [10] แต่จากแนวทางการรักษา Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) 2017 ยังไม่แนะนำให้ใช้ probiotic ในการป้องกันและรักษา CDI เนื่องจากข้อมูลสนับสนุนยังมีจำกัดและมีความเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด[10,14]

ดังนั้นหากเกิดอาการท้องเสียจากการได้รับยาปฏิชีวนะ มีการนำ probiotic มาใช้และพบว่าสามารถลดอุบัติการณ์ได้มากกว่ายาหลอก โดยอาจจะเลือกใช้เป็นการป้องกันในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เอกสารอ้างอิง
1. Colchicine: Drug information. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2018. [Accessed Aug 7, 2018.]
2. Khanna D, Khanna PP, FitzGerald JD, et al. 2012 American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout Part II: Therapy and Anti-inflammatory Prophylaxis of Acute Gouty Arthritis. Arthritis care & research. 2012;64(10):1447-1461
3. Terkeltaub RA, Furst DE, Bennett K, Kook KA, Crockett RS, Davis MW. High versus low dosing of oral colchicine for early acute gout flare: Twenty-four-hour outcome of the first multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-comparison colchicine study. Arthritis Rheum. 2010 Apr;62(4):1060-8.
4. AHFS Drug information 2016. Wisconsin: American Society of Health-System Pharmacists; 2016:3627.
5. สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเกาต์. 2012. Available at: http://www.thairheumatology.org/wp-content/uploads/2016/08/Guideline-for-Management-of-Gout.pdf. Accessed Aug 7, 2018.
6. Amoxicillin and clavulanate: Drug information. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2018. [Accessed Aug 7, 2018.]
7. AHFS Drug information 2016. Wisconsin: American Society of Health-System Pharmacists; 2016: 296-7.
8. สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย. Antibiotic associated diarrhea. 2552 พฤษภาคม-มิถุนายน;17(83):29-39.
9. Bergogne-Bérézin E. Treatment and prevention of antibiotic associated diarrhea. Int J Antimicrob Agents. 2000 Dec;16(4):521-6.
10. Ollech JE, Shen NT, Crawford CV, Ringel Y. Use of probiotics in prevention and treatment of patients with Clostridium difficile infection. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2016 Feb;30(1):111-8. doi: 10.1016/j.bpg.2016.01.002.
11. Blaabjerg S, Artzi DM, Aabenhus R. Probiotics for the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Outpatients—A Systematic Review and Meta-Analysis. Butler CC, ed. Antibiotics. 2017;6(4):21.
12. Saccharomyces Boulardii. In: DRUGDEX® System [database on the internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cite 2018 Aug 11]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian
13. Martin S and Jung R. Gastrointestinal infections and Enterotoxigenic Poisonings. In: Dipiro JT, et al. Pharmacotherapy. Ninth edition: McGrawHill: 1813-5.
14. McDonald LC, Gerding DN, Johnson S, Bakken JS, Carroll KC, Coffin SE, et al. Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA). Clin Infect Dis. 2018 Mar 19;66(7):987-994. doi: 10.1093/cid/ciy149.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Colchicine, Amoxicillin+clavulanate, diarrhea, pro

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved