การ Drip Regular insulin กับ D5S/2 ร่วมกันทางสาย Y-site

[19 กรกฎาคม 2561 : 10:39:21]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
รับคำถามทางโทรศัพ์จาก เภสัชกร รพ

สามารถ Drip Regular insulin กับ D5S/2 ร่วมกันทางสาย Y-site ได้ไหม
จาก - -...
เภสัชกร โรงพยาบาล
- สงขลา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 182.232.xxx.xxx ]

[19 ก.ค. 61 : 10:44:12] นศภ.อรพินท์ นิรันดร์สุข/รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ Pin-dee@hotmail.com IP [ 182.232.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Regular insulin จัดเป็น insulin ชนิดออกฤทธิ์ช้า มีข้อบ่งใช้เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วย โรคเบาหวาน[1] มีหลายชื่อการค้า[1,2,3] ได้แก่ Humulin R, Novolin R, Insugen-R และ Winsulin-R โดยทั่วไปบริหารโดยการฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังบริเวณต้นขา แขน ก้น หรือหน้าท้องนอกจากนี้ อาจสามารถบริหารโดยฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้สารละลาย 0.9% sodium chloride ในการเจือจาง[4]

จากการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ Handbook on injectable drugs 18th ed[4] ฐานข้อมูล IBM Micromedex®[5] ฐานข้อมูล MIMs Thailand[2,3] และจากรายละเอียดข้อมูลในเอกสารกำกับยาของ regular insulin ชื่อการค้า Humulin R[6]และ Novolin R[7] ไม่พบข้อมูลความเข้ากันได้กับสารน้ำชนิด D5S/2 (5% Dextrose และ 0.45% Sodium chloride injection)[2-7] จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า สามารถบริหาร regular insulin ร่วมกับสารน้ำชนิด D5S/2 ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ค้นมาเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัทก็อาจมีความแตกต่างกันออกไปได้ จึงควรติดต่อสอบถามผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นซึ่งจะมีข้อมูลที่แม่นยำกว่า ทั้งนี้ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างจากที่ค้นมาได้ ควรปรึกษาผู้ผลิต

เอกสารอ้างอิง
[1] Lexicomp. Insulin regular: Drug information. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on July 13, 2018.)
[2] MIMS Thailand. Insugen-R (Regular)/Insugen-N (NPH)/Insugen 30/70 (Biphasic)[Internet]. 2018[cited 13 July 2018]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/insugen-r%20(regular)-insugen-n%20(nph)-insugen%2030-70%20(biphasic) /insugen-r%20(regular)-insugen-n%20(nph)-insugen-30-70%20(biphasic)?type=brief.
[3] MIMS Thailand. Winsulin-R/Winsulin-N/Winsulin-30/70[Internet]. 2018[cited 13 July 2018]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/winsulin-r-winsulin-n-winsulin-30-70/?type=brief.
[4] McEvoy GK, Snow EK, Miller J, eds. Handbook on Injectable Drugs. 18th ed. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists,Inc.; 2015:412, 454.
[5] IV Compatibility Results. In: IBM Micromedex® [database on the Internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited 2018 July 13]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/ PFDefaultActionId/evidencexpert.ShowIVCompResults.
[6] Eli Lilly and Company. HUMULIN R U-500 (insulin human injection). 2016;[9 screens]. Available from: https://pi.lilly.com/us/humulin-r-u500-pi.pdf. (Accessed on July 13, 2018.)
[7] Novo Nordisk Inc. Novolin® R (Regular, Human Insulin [rDNA origin] USP). 2012;[24 screens]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/019938s066lbl.pdf. (Accessed on July 13, 2018.)

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Regular insulin, D5S/2, compatability, Y-site

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved