ทานยารักษาความดันตามแพทย์สั่ง คุมความดันได้ปกติ แต่ปัญหาเรื่องEDยังไม่หาย ถามว่าทานsildenafil

[23 กรกฎาคม 2561 : 14:15:34]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ทานยาatenolol+amlodipine อยู่ประจำ คุมความดันได้ปกติ แต่ปัญหาเรื่องEDยังไม่หาย ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาได้สำเร็จ
อยากถามว่าทานsildenafilควบคู่ไปด้วยได้หรือไม่ จะมีอันตรายทำให้หมดสติหรือหัวใจวายได้หรือไม่ หรือสามารถทานแคปซูลสมุนไพรสกัดที่เขาขายตามเว็บหรือร้านขายยาเกี่ยวกับบำรุงสุขภาพเพศชาย ร่วมกับยาความดันที่ทานอยู่เป็นประจำได้หรือไม่ ขอความเห็นด้วยครับ
จาก ณัฐ -...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 223.24.1xxx.xxx ]

[15 ส.ค. 61 : 18:50:13] นศภ.ศิริพร แซ่จอง/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 10.66.81xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา atenolol เป็นยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม Beta-1 selective blockers ส่วนยา amlodipine เป็นยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม Calcium channel blockers สำหรับยา sildenafil เป็นยาในกลุ่ม Phosphodiesterase 5 Inhibitors (PDE-5 inhibitors) มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะ erectile dysfunction (ED; โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ) ขนาดยาสูงสุด คือ 100 mg/วัน เนื่องจากยา sildenafil มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดจึงอาจมีผลลดความดันโลหิตได้ [1]

การใช้ sildenafil ร่วมกับยาลดความดันโลหิต ควรมีการติดตามการรักษาโดยการวัดความดันโลหิต เนื่องจาก sildenafil อาจทำให้ระดับความดันโลหิตลดลงมากจนเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำได้ [2] แต่มีการศึกษาพบว่าการใช้ sildenafil ร่วมกับยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วย ED ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วยมีค่าความดันโลหิตที่ลดลงแต่ไม่แตกต่างจากยาหลอก [3,4]

ยา sildenafil ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาลดความดันโลหิต มีภาวะความดันโลหิตต่ำ (< 90/50 mmHg) โดยควรมีระดับความดันโลหิตที่คงที่ก่อนเริ่มต้นใช้ยาและควรใช้ในขนาดต่ำสุด นอกจากนี้ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ (> 170/110 mmHg) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมองหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว จากเอกสารกำกับยาของประเทศแคนนาดาระบุห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน หรือมีภาวะความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง (< 90/50 mmHg) ในขณะเริ่มต้นการรักษา[1]

จากการสืบค้นยังไม่พบรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่รุนแรงหรืออันตรายจนทำให้หมดสติหรือหัวใจวาย แต่อาจมีโอกาสที่ความดันโลหิตจะลดลงต่ำกว่าปกติได้ ดังนั้นยา atenolol, amlodipine และ sildenafil สามารถพิจารณาใช้ร่วมกันได้ โดยมีคำแนะนำให้ติดตามค่าความดันโลหิตและสังเกตอาการทางคลินิกอย่างใกล้ชิด เช่น เวียนศีรษะ มึนงง หน้ามืด เป็นลมหมดสติ [2]

เอกสารอ้างอิง
1. Drug information handbook with international trade names index. 25th edition:115, 183, 1876-7.
2. atenolol, amlodipine, sildenafil drug interaction. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2018. [Accessed Aug 9, 2018.]
3. Albuquerque DC, Miziara LJ, Saraiva JF, Rodrigues US, Ribeiro AB, Wajngarten M. Efficacy,
safety and tolerability of sildenafil in Brazilian hypertensive patients on multiple antihypertensive drugs. Int Braz J Urol. 2005 Jul-Aug;31(4):342-53; discussion 354-5.
4. Webb DJ, Freestone S, Allen MJ, Muirhead GJ. Sildenafil citrate and blood-pressure-lowering drugs: results of drug interaction studies with an organic nitrate and a calcium antagonist. Am J Cardiol. 1999 Mar 4;83(5A):21C-28C.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Atenolol, Amlodipine, Sildenafil, Drug interaction

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved