ยา

[6 ตุลาคม 2561 : 0:48:02]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Methyl-B (Mecobalamin 500 mcg) ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง
กินคู่กับ Betahistine Dihydrochloride
16 mg ก่อนนอน 1 เม็ด
จะมีอาการข้างเคียงอะไรหรือไม่ และหากไม่มีอาการมึนงง แล้วควรหยุดยาหรือไม่
จาก จารุภัทร์ นาคเสน key...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
Tps กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การให้ข้อมูลพิษวิทยา
IP [ 182.232.xxx.xxx ]

[30 ต.ค. 61 : 9:26:52] Lin"" saling2555@gmail.com IP [ 202.28.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประกอบคำถามค่ะ ไม่ทราบว่าคุณ keyyaya.
1.ใช้ยาทั้ง 2 ตัวนี้ในข้อบ่งใช้(เพื่อรักษาอาการ)อะไร
2. มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
3. ใช้ยาร่วมกันมานานแค่ไหน
4. ทราบสาเหตุของอาการมึนงงหรือไม่
5. เคยหยุดยาแก้มึนงงหรือไม่ และเมื่อหยุดแล้วมีอาการหรือไม่

[22 พ.ย. 61 : 9:21:21] นสภ.สลิล คุปต์ธรรมสาร/ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย . IP [ 49.231.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Methyl-B คือ ชื่อการค้าของยา Mecobalamin ซึ่งเป็นยาจำพวกวิตามิน B12 ที่อยู่ในรูปที่ออกฤทธิ์ได้ ซึ่งแหล่งของวิตามิน B12 คือ ปลา เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนม1 คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ควรได้รับวิตามิน B12 ไม่น้อยกว่าวันละ 2 ไมโครกรัม2 การขาดวิตามิน B12 และต้องการวิตามินนี้ในปริมาณมาก มักพบในกลุ่มเด็ก, วัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโต, สตรีตั้งครรภ์, คนที่รับประทานอาหารน้อย, คนสูงอายุ (การขาดวิตามิน B 12 อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมในคนสูงอายุ), ผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ, คนที่ดื่มสุรามากเกินไป, ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง และความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร เป็นต้น1
Methyl-B ใช้ในการรักษาโรคระบบประสาทส่วนปลาย (ได้แก่ ปลายเส้นประสาทอักเสบ หรือ มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า เป็นต้น) รักษาอาการขาดวิตามิน B12 หรือโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดวิตามิน B12 ยามีจำหน่ายในท้องตลาดในรูปแบบยาเม็ดและยาฉีด รูปแบบยาเม็ด (500 ไมโครกรัม) รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง สำหรับการรักษาโรคระบบประสาทส่วนปลาย ส่ วน
รูปแบบยาฉีดขนาด 1 ไวอัล (500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ใช้ในข้อบ่งใช้อื่น ผลข้างเคียงจากยา Mecobalamin มักไม่รุนแรงและพบไม่บ่อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น 3
สำหรับยา Betahistine Dihydrochloride มีจำหน่ายในท้องตลาดในรูปแบบเม็ด ขนาด 8, 16 และ 24 มิลลิกรัม เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการเวียนศีรษะ รับประทานครั้งละ 8-16 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หรือ 24 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ขนาดและระยะเวลาในการรับประทานขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา ผลข้างเคียงจากยา ได้แก่ ปวดศีรษะ(5%) คลื่นไส้ (2%) และ ปวดท้องหรือไม่สบายท้อง เป็นต้น3
จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบการใช้ยาในขนาด 16 มิลลิกรัม ก่อนนอน 1 เม็ด และไม่พบการตีกันระหว่างยา Mecobalamin และ Betahistine4
ดังนั้น สามารถรับประทาน Mecobalamin (Methyl-B) 500 ไมโครกรัม ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ร่วมกับ Betahistine Dihydrochloride 16 มิลลิกรัม ก่อนนอน 1 เม็ด ได้ เพราะไม่พบผลที่เกิดจากการใช้ยาร่วมกัน แต่อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง คือ อาการคลื่นไส้ ที่มากขึ้นได้ และหากไม่มีอาการมึนงงแล้ว ผู้ถามไม่ควรหยุดยาเอง ควรแจ้งแพทย์เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
เอกสารอ้างอิง
1. Hunt A. Vitamin B12 deficiency. BMJ. 2014 Sep 4[cited 2018 Nov 8]; 349.
doi: https://doi.org/10.1136/bmj.g5226
2. สำนักกรรมการอาหารและยา[อินเทอร์เน็ต]. 2541 [เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://food.fda.moph.go.th/Rules/dataRules/4-4-2ThaiRDI.pdf
3. American Pharmacists Association. Drug information handbook with international trade names index. 26th ed. Hudson, Ohio: Lexi-Comp; 2017.
4. Tatro DS. Drug interaction facts. St. Louis: Wolters Kluwer health; 2015.

Keywords : Mecobalamin, Betahistine Dihydrochloride, Vertigo

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved