ทำไมห้ามรับประทาน Ispaghula husk เวลาก่อนนอน

[16 มกราคม 2562 : 15:59:42]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ทำไมในเอกสารกำกับยา Mucillin ถึงได้มีการระบุว่า “ห้ามรับประทาน Ispaghula husk ก่อนนอน”
จาก ณัฐพง isp...
บุคลากรอื่นทางด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
ราชการ กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 58.137.7xxx.xxx ]

[16 ม.ค. 62 : 16:04:36] glass of eye mail@gmail.com IP [ 182.232.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เนื่องจาก Ispaghula husk เป็นยาระบายประเภท bulk-forming agent มีกลไกการออกฤทธิ์ดูดซับน้ำและของเหลว ทำให้เกิดการพองตัวและเพิ่มปริมาณกากอาหารในลำไส้ ในการใช้ยาชนิดนี้ต้องปล่อยให้ยาพองตัวในน้ำอย่างเต็มที่ก่อนที่จะรับประทาน ไม่เช่นนั้นยาอาจจับตัวเป็นก้อนแข็งและอุดตันลำไส้ นอกจากนี้ควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 1.5-2 ลิตรต่อวัน และไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานยา

เนื่องจากขณะนอนหลับลำไส้จะมีการเคลื่อนไหวน้อยลง อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลำไส้อุดตันได้มากขึ้น

[5 มี.ค. 62 : 9:02:15] นศภ.ณัฐธิดา พลฤทธิ์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Mucilin® หรือ เทียนเกล็ดหอย มีชื่อสามัญ Psyllium Seed, Blonde Psyllium Seed, Ispaghula Seed, Psyllium Husk, Psyllium Seed Husk, Ispaghula husk ชื่อวิทยาศาสตร์ Plantago ovata Forssk จัดอยู่ในวงศ์เทียนเกล็ดหอย (PLANTAGINACEAE) [1] จัดเป็น bulk-forming laxative ออกฤทธิ์ช่วยเพิ่มการบีบตัวของทางเดินอาหาร โดยการกระตุ้นให้ลำไส้ยืดออกในขณะเดียวกัน mucilage หรือเมือกที่พองตัวจะทำหน้าที่เป็นชั้นหล่อลื่นช่วยให้กากอาหารและสิ่งที่อยู่ในลำไส้เคลื่อนผ่านออกไปเป็นอุจจาระได้ง่ายขึ้น [2, 3] มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการท้องผูก [4] ขนาดรับประทาน 5 กรัม (1 ซอง) ละลายน้ำเย็นหรือนม น้ำผลไม้ 150 ml รับประทานวันละ 3 ครั้ง หรือ 11 กรัม (2 ช้อนชา) ละลายน้ำเย็นหรือนม น้ำผลไม้ 150 ml รับประทานวันละ 2-3 ครั้ง คนให้เข้ากันแล้วดื่มทันที อาจดื่มน้ำตามไปอีก 1 แก้ว มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องเฉียบพลันและลำไส้อุตัน [2, 3]
อาการไม่พึงประสงค์อาจพบได้บ่อย ได้แก่ ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย สำลัก ผื่นแดง อาการคัน และที่สำคัญอาจส่งผลให้เกิดหลอดอาหารอุดตัน ลำไส้อุดตัน [4] ห้ามกลืนผงยา ispaghula husk โดยปราศจากน้ำหรือของเหลว การได้รับน้ำหรือของเหลวไม่เพียงพอจะทําให้ ispaghula husk พองตัวในทางเดินอาหารให้เกิดการสําลักหรืออุดตันที่บริเวณลำคอ หลอดอาหารและการอุดตันลำไส้ อาจมีอาการปวดหน้าอก อาเจียน กลืนหรือหายใจลําบาก ควรดื่มน้ำหรือของเหลวที่ใช้ผสมให้เพียงพอเสมอ มีข้อห้ามรับประทาน ispaghula husk ก่อนนอน หรือนอนหลังจากรับประทานยานี้ [5] เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการอุดตันที่ลำคอและหลอดอาหาร [6] มีรายงานการเกิดหลอดอาหารอุดตันในผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 41 ปี โดยมีอาการเจ็บหน้าอกและสำลักทันที หลังจากกลืนผลิตภัณฑ์ไป 1 ช้อนโต๊ะ พร้อมกับดื่มน้ำประมาณ 250 ml เมื่อทำการส่องกล้องพบก้อนสีดำน้ำตาลอุดบริเวณหลอดอาหาร [7] และในผู้ป่วย Parkinson’s disease เพศชายอายุ 69 ปี โดยมีอาการกลืนลำบากอย่างรุนแรง หลังจากรับประทาน bulk laxative (82% psyllium และ 18% senna) [8] นอกจากนี้หากรับประทานผลิตภัณฑ์ร่วมกับยาอื่น ๆ ควรห่างจากการรับประทานยาอื่นอย่างน้อย 30 นาที [5]

เอกสารอ้างอิง
[1] Medthai. Psyllium Husk. 2017: [1 screen]. Available at: https://medthai.com. Accessed February 25, 2019.
[2] MIMS Online [database on the Internet]. MIMS Thailand; 2019 - [cited 2019
February 25]. Mucilin/Mucilin SF; [1 screen]. Available at: https://www.mims.com/thailand/ drug/info/mucilin-mucilin%20sf/?type=brief.
[3] U.S. National Library of Medicine. Psyllium (Drugs, Herbs and Supplements). 2015: [1 screen]. Available at: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601104.html. Accessed February 25, 2019.
[4] Marion, DW. Psyllium: Drug information. In: Post TW, Ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2019. Accessed 2019, February 25.
[5] เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้. เอกสารกำกับยามิวซิลิน (ยาผงอิสพากูห์ลา). กรุงเทพมหานคร: 2559.
[6] Nathan A. Non-prescription medicines. 4 th ed. Great Britain: Pharmaceutical Press; 2010:44-5.
[7] Salguero Molpeceres O, Seijas Ruiz-Coello MC, Hernández Núñez J, Caballos
Villar D, Díaz Picazo L, Ayerbe García-Monzón L. [Esophageal obstruction caused by dietary fiber from Plantago ovata, a complication preventable by adequate information]. Gastroenterol Hepatol. 2003;26(4):248-50.
[8] Shulman LM, Minagar A, Weiner WJ. Perdiem causing esophageal obstruction in Parkinson's disease. Neurology. 1999 Feb;52(3):670-1.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Ispaghula husk, mucilin, psyllium, Plantago ovata,

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved