Mg ต่ำ ทำไมได้กิน alum milk

[23 มกราคม 2562 : 21:08:31]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คือมีผู้ป่วยจิตเวชที่ดืมสุราหนักแล้วมีปัญหา mg ต่ำ และได้กินยา alum milk เลยไม่เข้าใจทำไมต้องได้กิน alum milk คะ
จาก ประภัสสร Pra...
นักศึกษา โรงพยาบาล
โรงพยาบาล ขอนแก่น
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 182.232.xxx.xxx ]

[24 ม.ค. 62 : 16:12:12] หนังสือ booking@gmail.com IP [ 58.137.7xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สิ่งแรกที่อยากจะแนะนำคือ นักศึกษาต้องวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยให้ครบก่อน ผู้ป่วยรายนี้มีปัญหาอะไรบ้าง เพราะ Alum Milk มีหลายข้อบ่งใช้
1. ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังอาจมี peptic ulcer ได้ Alum Milk สามารถใช้รักษาได้
2. ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังอาจมี hypomagnesemia ซึ่งใน alum Milk มี Magnesium hydroxide เป็นส่วนผสม

[2 เม.ย. 62 : 22:05:00] นศภ.กนกพร ชั่งสัจจา/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ minkmink31@gmail.com IP [ 172.22.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ(ปริมาณแมกนีเซียมในเลือดต่ำกว่า 1.4 mEq/L หรือ 1.7 mg.dL)[1] พบได้ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง[2-4] มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ การสูญเสียแมกนีเซียมทางไตจากการที่แอลกอฮอล์ทำให้ท่อไตทำงานผิดปกติมีการดูดกลับแมกนีเซียมลดลง[1-2],[5-6] การยับยั้ง Antidiuretic hormone (ADH) ทำให้มีการสูญเสียแมกนีเซียมทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น[1-2],[5],[7]การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ[1-2],[5-7]โดยเฉพาะอาหารที่มีแมกนีเซียมสูง เช่น ผักใบเขียว ถั่ว เนื้อสัตว์[2] มีอาการอาเจียน[1-2],[8]และอุจจาระร่วงเรื้อรัง[1-2],[6],[8] หรือ steatorrhea ซึ่งทางเดินอาหารดูดซึมได้ลดลงทำให้เกิด fatty acid–magnesium complexes[2] โดยการดูดซึมแมกนีเซียมกลับของไตจะกลับมาทำงานเป็นปกติ หากหยุดดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา 4 สัปดาห์[6]
อาการของภาวะแมกนีเซียมต่ำแสดงออกทางระบบหลอดเลือดและหัวใจและระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ดังนี้ ระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ได้แก่ Tetany, twitching, Generalized convulsion, Confusion และ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว, Cardiac arrhythmia[1] นอกจากนี้ ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ ยังส่งผลให้การผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ในร่างกายคือ hypophosphatemia, hypokalemia, hypokalemia และ hypocalcemia[2]
การรักษาภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำประเมินจากความรุนแรงในการขาดแมกนีเซียม ผู้ที่ขาดแมกนีเซียมในระดับรุนแรง คือ มีปริมาณแมกนีเซียมในเลือดน้อยกว่า 1 mEq/L(1.2 mg/dL)หรือมีอาการ cardiac arrhythmia, tetany, twitching และ generalized convulsion เป็นต้น ควรได้รับการรักษาด้วยการเสริมแมกนีเซียมรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือด และหากผู้ป่วยขาดแมกนีเซียมในระดับที่ไม่รุนแรง คือมีปริมาณแมกนีเซียมในเลือดมากกว่า 1 mEq/L(1.2 mg/dL) ควรได้รับการรักษาด้วยการเสริมแมกนีเซียมรูปแบบกิน[1] ซึ่งสามารถเลือกใช้จากเกลือของแมกนีเซียมได้หลายชนิด และอยู่ในหลายรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อาจเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำแขวนตะกอน เกลือแมกนีเซียมที่ใช้ได้แก่ Magnesium oxide, Magnesium hydroxide, Magnesium gluconate, Magnesium carbonate เป็นต้น[9]
Alum milk เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้เรียกยาลดกรด ซึ่งโดยทั่วไปมีข้อบ่งใช้เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนยอดอกและลดกรดในกระเพาะอาหาร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ 2 ชนิด คือ aluminum hydroxide และ magnesium hydroxide ดังนั้นจึงมีการนำ Alum milk มาใช้เพื่อเสริมแมกนีเซียมในภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ โดยAlum milk หรือยาลดกรดที่มีจำหน่ายในแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะมีปริมาณของแมกนีเซียมไม่เท่ากัน เช่น Maalox Alum Milk SP®, Alum Gel® และ Alumed® มีปริมาณของ magnesium hydroxide 120 mg ต่อ 5 ml(1 ช้อนชา)[10] ซึ่งจะให้ธาตุแมกนีเซียม 50 mg หากใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในการรักษาภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำระดับไม่รุนแรง ควรใช้ครั้งละ 15-45 ml วันละครั้ง 4 ครั้ง[9] โดยควรได้รับการเสริมแมกนีเซียมเป็นเวลาประมาณ 3- 5 วัน[11]
การติดตามระดับแมกนีเซียมในเลือดหลังจากการได้รับแมกนีเซียมไปแล้ว 5 วัน[11] ร่วมกับติดตามอาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารได้แก่ อาการอุจจาระร่วง[1,11] ควรติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องเนื่องจากอาจเกิดภาวะแมกนีเซียมในเลือดสูง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ง่วงซึม ลดdeep tendon reflex และอาจมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น เช่น Coma, stupor หากมีระดับแมกนีเซียมในเลือกสูงมากอาจมีต่อระบบหัวในและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตต่ำ และ หัวใจเต้นผิดจังหวะ[12]

เอกสารอ้างอิง
1. Brophy DF. Disorders of Potassium and Magnesium Homeostasis. In: Dipiro JT, et al. Pharmacotherapy. Ninth edition: McGrawHill; 2014:792-4.
2. Palmer BF, Clegg DJ. Electrolyte Disturbances in Patients with Chronic Alcohol-Use Disorder. N Engl J Med. 2017 Oct 5;377(14):1368-1377. doi:10.1056/NEJMra1704724. Review. PubMed PMID: 28976856.
3. De Marchi S, Cecchin E, Basile A, Bertotti A, Nardini R, Bartoli E. Renal tubular dysfunction in chronic alcohol abuse--effects of abstinence. N Engl J Med. 1993 Dec 23;329(26):1927-34. PubMed PMID: 8247056.
4. Elisaf M, Merkouropoulos M, Tsianos EV, Siamopoulos KC. Pathogenetic mechanisms of hypomagnesemia in alcoholic patients. J Trace Elem Med Biol. 1995 Dec;9(4):210-4. PubMed PMID: 8808192.
5. Tong TG, Baldwin JN. Alcoholism. In: Herfindal ET, et al. Textbook of therapeutics:drug and disease management. Sixth edition: Williams&Wilkins; 1996:1196.
6. 4. YU AS. Causes of hypomagnesemia. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2019. [Accessed March 19, 2019.]
7. Doering PL, Li RM. Substance-Related Disorders II:Alcohol, Nicotine, and Caffeine. In: Dipiro JT, et al. Pharmacotherapy. Ninth edition: McGrawHill; 2014:1007.
8. Mcsweeney GW. Fluid and electrolyte therapy and acid-base balabce. In: Herfindal ET, et al. Textbook of therapeutics:drug and disease management. Sixth edition: Williams&Wilkins; 1996:142.
9. Ayuk J, Gittoes NJ. Treatment of hypomagnesemia. Am J Kidney Dis. 2014 Apr;63(4):691-5. doi: 10.1053/j.ajkd.2013.07.025. Epub 2013 Oct 4. PubMed PMID: 24100128.
10. Antacid. In MIMS Online. Retrieved from http://www.mimsonline.com.thailand
11. NHS. Guideline for the Management of Electrolyte Disturbances in Adult Patients . https://static1.squarespace.com/static/51827056e4b001b882273584/t/5bc5b5cf104c7bfa9c 3bb723/1539683796074/Electrolyte+disturbance.pdf (accessed 25 March 2019).
12. Bridgeman MM, Rollins CJ. Essential and conditionally essential nutrients. In: Krinsky DL, et al. Handbook of nonprescription drugs:an intensive approach to self care. eighteen edition: APhA: 386.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : Hypomagnesemia, Alcoholism, Electrolyte imbalance

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved