สอบถามวิธีใช้ยาBederm cream ในผู้ป่วยที่มีแผลกดทับค่ะ

[18 กุมภาพันธ์ 2562 : 15:21:32]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ปกติในการทำแผลผู้ป่วยทุกวันจะใช้Solcosteryl Jell สลับกับการใช้DUODERM CGF แบบแผ่นแปะ แล้วแต่ทุนทรัพย์ของญาติผู้ป่วย แต่ทางเภสัชกรร้านขายยามีการแนะนำให้ใช้Bederm cream แทนการใช้Solcosteryl Jell อยากทราบถึงกลไกการออกฤทธฺิ์ค่ะว่าตัวไหนจะมีส่วนช่วยในการหายของแผลผู้ป่วยได้ดีกว่ากัน เพราะจากการใช้Solcosteryl JellและDUODERM CGF มาประมาณ 2 เดือน พบว่าแผลแดงดีแคบเข้า และเนื้อแผลตื้นขึ้นค่ะ
จาก นิรมล เจริญทัศนศิริ Mad...
พยาบาล สสจ.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กาญจนบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 180.180.xxx.xxx ]

[15 มี.ค. 62 : 13:43:12] นศภ.ณัฐธิดา พลฤทธิ์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ - IP [ 172.29.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การรักษาแผลควรทำให้บริเวณแผลมีความชุ่มชื้น ซึ่งมักจะทำให้หายเร็วกว่าแผลที่มีลักษณะแห้ง เลือดไหลเวียนดี ไม่มีเนื้อตาย ไม่มีการติดเชื้อ การดูแลอาจจำเป็นต้องกำจัดเนื้อตาย [1, 2] ลดสารคัดหลั่ง (exudate) จากแผล และป้องกันการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย สำหรับวิธีการรักษาแผลอาจต้องทำร่วมกันด้วยหลายวิธี เช่น ยารูปแบบทาภายนอก (topical therapy) การกำจัดเนื้อตายบริเวณแผล (wound debridement) รวมถึงการใช้วัสดุปิดแผล (wound dressing) เป็นต้น ซึ่งมีหลายรูปแบบเตรียมจากสารที่แตกต่างกัน [1] ซึ่งหนึ่งในวัสดุปิดแผลที่แนะนำคือ hydrocolloids Duoderm® CGF™ Dressing เป็นวัสดุปิดแผลที่มีลักษณะเป็นฟิล์มเคลือบเพื่อรักษาความชุ่มชื้นบริเวณแผล ประกอบด้วยอนุภาคของ hydrocolloid จะเป็นตัวดูดซับสารคัดหลั่งที่ออกมาจากแผล [1] ช่วยเพิ่มการสร้าง granulation tissue และมีฤทธิ์กำจัดเนื้อตายบริเวณแผล ส่งผลให้แผลหายเร็วขึ้นและลดอาการเจ็บบริเวณแผลได้ [2]

Solcoseryl® Oinment เป็นยารูปแบบทาภายนอก ประกอบด้วย protein- และ antigen-free haemodialysate [3] พบการศึกษาเพียงในสัตว์ทดลอง (หนู) พบว่าสามารถทำให้แผลหายได้เร็วขึ้น [4]

ส่วน Bederm® Cream (betamethasone valerate 0.1%w/w) [5] เป็นยาในกลุ่ม corticosteroids ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ซึ่งมีผลยับยั้งกระบวนการหายของแผล ในระยะอักเสบ (ซึ่งเป็นระยะที่เกิดขึ้น 1-4 วันแรก มีการรวมตัวของเม็ดเลือดขาวเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม มีการกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดฝอยและการทำงานของ fibroblast) ดังนั้นการใช้ steroids ในระยะนี้ จะส่งผลลดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่บริเวณแผลทำให้แผลหายช้าลงได้ จึงไม่ควรใช้ยานี้ในแผลที่ต้องการให้มีการหาย (healing) [6]

โดยสรุปไม่สามารถใช้ betamethasone ทดแทน Solcoseryl ® Oinment (protein- และ antigen-free haemodialysate) ในการรักษาแผลได้ด้วยเหตุผลของกลไกการออกฤทธิ์ของยาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ไม่ควรใช้ corticosteroids ในช่วงของการเป็นแผลในระยะเฉียบพลัน เนื่องจากทำให้แผลหายช้าลง ถ้าหากในกรณีของผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเงินที่ไม่สามารถใช้ Solcoseryl® Oinment ผู้ป่วยอาจจะลองใช้เพียง Duoderm® เพียงชนิดเดียวในการทำแผล


เอกสารอ้างอิง
[1] Marion, DW. Basic principles of wound management. In: Post TW, Ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2019. Accessed 2019, March 4.
[2] Convatec Inc. DuoDERM® CGF™ Dressing. 2019: [1 screen]. Available at: https://www.convatec.com/wound-skin/duoderm-dressings/duoderm-cgf-dressing. Accessed March 5, 2019.
[3] MIMS Online [database on the Internet]. MIMS Thailand; 2019 - [cited 2019 March 3]. Solcoseryl ; [1 screen]. Available at: http://www.mims.com/thailand/drug/info/solcoseryl.
[4] Rudowski W, Kluciński W, Kopeć J, Sitarska E, Brudzyńska-Charewicz S, Nasiłowski W, Rusiniak L. Effect of a protein-free haemodialysate on tissue respiration and healing of burns. Burns Incl Therm Inj. 1984 Jun;10(5):363-7.
[5] National Drug Information. Bederm Cream. 2019: [1 screen]. Available at: http://ndi.fda.moph.go.th/drug_info/char/B/460?fbclid=IwAR1Otjr0kz6FTU9TOAFEk1I7ktOe7GsGT-NqlCQKuxIXYHqBpZ9VftKVGl8. Accessed March 5, 2019.
[6] Barbul A, et al. Wound Healing. In: Brunicardi FC, et al, eds. In: Schwartz’s Principles of surgery. 10 th ed. New York: Mc Graw Hill; 2015: 240-71.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : haemodialysate, solcoseryl, wound healing, duoderm

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved